تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر کیفیت

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر کیفیت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول APQP

پنجشنبه 12 اسفند 1395
06:31
امیرحسین ستوده بیدختی
فاز اول - طرح و تعیین برنامه PLAN AND DEFINE PROGRAM


    مشخصات درخواستی مشتری VOICE OF THE CUSTOMER
    اطلاعات برنامه فروش طرح تجاری BUSINESS PLAN / MARKTING STRATEGY
    گزارش الگوبرداری محصول وفرآیند PRODUCT / PROCESS BENCHMARK DATA
    فرضیات مربوط به محصول وفرآیند PRODUCT / PROCESS ASSUMPTIONS
    مطالعات مرتبط با قابلیت اعتماد محصول PRODUCT RELIABILITY STUDIES
    ورودی های مشتریCUSTOMER INPUT
    اهداف طراحیDESIGN GOALS
    اهداف مرتبط یا كیغیت وپایایی(قابلیت اعتماد محصول)RELIABILITY AND QUALITY GOALS
    فهرست مواد اولیهPRELIMINARY BILL OF MATERIAL
    نمودار فرآیند عملیات اولیهPRELIMINARY PROCESS FLOW CHART
    لیست پارامترهای وپژه محصول و مهم فرآیندPRELIMINARY LISTING OF SPECIAL PRODUCT AND PROCESS CHARACTERISTICS
    برنامه تضمین محصولPRODUCT ASSURANCE PLAN
    پشتیبانی مدیریت (برنامه زمانبندی و گزارشات پیشرفت پروژه)MANAGEMENT SUPPORTفاز دوم – طراحی وتوسعه محصول PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT


    تجزیه و تحلیل شكست وآثار آن در طراحی D-FMEA
    طراحی ساخت ومونتاژD.F.M & D.F.A -
    تصدیق طراحی DESIGN VERIFICATION
    بازنگری طراحی DESIGN REVIWS
    طرح كنترل ساخت نمونه اولیه PROTOTYPE BUILD – CONTROL PLAN
    نقشه های مهندسی ENGINEERING DRAWINGS
    مشخصه های مهندسی SPECIFICATIONS ENGINEERING
    مشخصه های مواد MATERIAL SPECIFICATIONS
    تغییرات مشخصه ‏ها و نقشه‏ های محصول DRAWING AND SPCIFICATION
    نیازمندیهای ابزارآلات، تجهیزات و تسهیلات جدید NEW EQUIPMENT, TOOLING AND FACILITIES REQUIREMENTS
    مشخصه ‏های محصول ویژه وفرآیندها SPECIAL PRODUCT AND PROCESS CHARCTERISTICS
    نیازمندی های تجهیزات تست و گیجها GAGES /TESTING EQUIPMENT REQUIREMENTS
    تعهد به امكانپذیر بودن و پشتیبانی مدیریتTEAM FEASIBILITY COMMITENT AND MANGEMENT SUPPORTفاز سوم – طراحی و توسعه فرآیند PROCESS DESIGN AND DEVELOPMENT


    استانداردهای بسته بندی محصول (مشتری) PACKAGING STANDARDS
    بازنگری سیستم كیفیت محصول و فرآیند PRODUCT / PROCESS QUALITY SYSTEM REVIEW
    نمودار فرآیند عملیات PROCESS FLOW CHART
    نقشه جریان مواد FLOOR PLAN LAYOUT
    ماتریس مشخصه‏ های ویژه CHARACTERISTICS
    تجزیه وتحلیل شكست وآثار آن در فرآیند P-FMEA
    طرح كنترل تولید نیمه انبوه ( یك روز خط ) PRE- LAUNCH CONTROL PLAN
    دستورالعملهای فرآیند( تولید و كنترل) PROCESS INSTRUCTIONS
    برنامه تجزیه وتحلیل سیستم اندازه گیری MEASUREMENT SYSTEMS ANALYSIS PLAN
    برنامه مطالعه قابلیت توانمندی اولیه فرآیند PRELIMINARY PROCESS CAPBILITY STUDY PLAN
    مشخصه‏ های (طرح) بسته بندی PACKAING SPECIFICATIONS
    پشتیبانی مدیریت MANGEMENT SUPPORTفاز چهارم – صحه‏ گذاری محصول و فرآیند PRODUCT AND PROCESS VALIDATION

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management    انجام تولید انبوه PRODUCTION TRIAL RUN
    ارزیابی سیستمهای اندازه‏گیری MEASUREMENT SYSTEMS EVALUATION
    سوابق مطالعه قابلیت فرآیند تولیدPRELIMINARY PROCESS CAPABILITY STUDY
    تائید فرآیند تولید قطعه (محصول)PRODUCTION PART APPROVAL
    تست صحه گذاری بر تولید PRODUCTION TESTING
    ارزیابی طرح بسته بندی محصولPACKAGING EVALUTION
    طرح كنترل محصول PRODUCTION CONTROL PLAN
    اتمام فرآیند طرح ریزی كیفیت و پشتیبانی مدیریت QUALITY PLANNING SIGN- OFF AND MANAGEMENT SUPPORTفاز پنجم – بازخور، قضاوت و اقدامات اصلاحی Launch, Feedback, Assessment & Corrective Action


    كاهش انحرافات وتغییرات فرآیند وتولید REDUCED VARIATION
    رضایت ( تائیدیه ) مشتری CUSTOMER SATISFACTION
    تحویل وخدمات DELIVERY AND SERVICE

 
ارسال شده در:

8 کیفیت که رؤسای بزرگ را به یاد ماندنی می کند

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:36
امیرحسین ستوده بیدختی
8 کیفیت که رؤسای بزرگ را به یاد ماندنی می کند

    باور نکردنی ها را باور دارند. اکثر مردم سعی می کنند به آنچه دست یافتنی است، دست یابند. رؤسای به یاد ماندنی، بیش از این انتظار دارند- هم از خودشان و هم از دیگران. علاوه بر این، آنها به شما نشان می دهند که چگونه به آن مقصد برسید.

    در عدم اطمینان و بی ثباتی، فرصت ها را می بینند. آنها بی ثباتی و عدم اطمینان را نه یک مانع، بلکه یک عامل توانمندسازی می دانند. مجدداً سازماندهی می کنند، تغیر شکل می دهند، و به مهندسی مجدد می پردازند تا به افراد خود اطمینان ببخشند، انگیزه بدهند، و برای آنها الهام بخش باشند- و در این فرآیند، سازمان خود را تقویت می نمایند.

    احساسات خود را مخفی نمی کنند. رؤسای به یاد ماندنی، در عین حال که بسیار حرفه ای هستند، آشکارا انسانند. آنها هیجانات و احساسات خود را پنهان نمی کنند. حرفه ای بودن قابل تحسین است؛ اما حرفه ای بودن، در ترکیبی سالم با انسانیت، الهام بخش است.

    از دیگران محافظت می کنند. رؤسای به یاد ماندنی، خطر را از کارکنان خود دور می کنند، بدون آنکه به آنها چیزی بگویند. اگر نتوانند خطر را دور کنند، خود را در معرض آن قرار می دهند تا آسیبی به دیگران وارد نشود.

    از قبل بوده اند، کار کرده اند ... و هنوز هم کار می کنند. آنها خود را برتر از دیگران نمی بینند و کار را عار نمی دانند. آستین ها را بالا می زنند و وارد عمل می شوند و تنها به ثمرات تلاش خود می اندیشند.

    نه از سر قدرت، بلکه با اجازه دیگران آنها را هدایت می کنند. رؤسای به یاد ماندنی، افرادشان را هدایت می کنند زیرا این افراد، خود تمایل به این هدایت دارند. کارکنان این رؤسا از شخصیت ایشان الهام و انگیزه می گیرند، نه از عنوان آنها.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    هدفی بزرگتر را دنبال می کنند. آنها، هم برای دستیابی به اهداف شرکت کار می کنند، و هم مقاصدی بزرگتر را مد نظر دارند؛ مقاصدی همچون: پیشرفت شغلی کارکنان، نجات کارکنان پرتلاش، و القای حس غرور و ارزشمند بودن در دیگران.

    ریسک های واقعی را می پذیرند، نه مخاطرات جعلی را. آنها اگر ایستادگی می کنند، برای آن است که می خواهند خود را در مواضع ناشناخته قرار دهند، گام های ناشناخته بردارند، ناراحتی های ناشی از نادیده گرفتن وضع موجود را بر خود هموار سازند، و ریسک قایقرانی در آب های ناشناخته را به جان بخرند.


ارسال شده در:

کیفیت پایین منجر به نتایج ضعیف می شود

پنجشنبه 2 دی 1395
10:49
امیرحسین ستوده بیدختی
کیفیت پایین منجر به نتایج ضعیف می شود

هدف مدیریت کیفیت، در وهله اول، درک انتظارات کارفرما از لحاظ کیفیت، و پس از آن، به کار گیری یک برنامه و فرآیند فعال برای تحقق بخشیدن به این انتظارات است. مشکلات مربوط به کیفیت، به شکل های مختلفی بروز می کند، از جمله: دوباره کاری، بالا بودن هزینه های عملیاتی، نارضایتی کارفرما، عدم رعایت موعدها و بودجه، و روحیه ضعیف.
چه باید کرد؟ برای ارائه راه حل های کیفیت، سه عنصر اصلی وجود دارد:

    کیفیت مورد نیاز: اگر ندانید مشتری در ارتباط با کیفیت چه انتظاراتی دارد، نخواهید توانست انتظارات او را برآورده سازید. کیفیت مورد نیاز به هنگام جمع آوری نیازهای رسمی عملیاتی و غیرعملیاتی، شناسایی می شود.

    فعالیت های کنترل کیفیت (QC): فعالیت های کنترل کیفیت، این اطمینان را حاصل می کند که اقلام قابل تحویل، دارای کیفیتی بالا هستند.

    فعالیت های تضمین کیفیت (QA): این فعالیت ها اطمینان می دهند که فرآیندهای مورد استفاده برای ایجاد اقلام قابل تحویل، از کیفیتی بالا برخوردارند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


لازم است تمامی اعضای تیم دارای این طرز فکر باشند که کار انجام شده (در همان مرتبه اول) باید کمترین میزان خطا را داشته باشد. 
ارسال شده در:

مزایای کیفیت

سه شنبه 30 آذر 1395
10:02
امیرحسین ستوده بیدختی
مزایای کیفیت

    افزایش رضایت مشتری: تعداد کمتر محصولات معیوب به معنای رضایت بیشتر مشتری خواهد بود. کیفیت بالاتر خدمات نیز رضایت بیشتر مشتری را به همراه خواهد داشت؛ و این منجر به افزایش حسن شهرت شما و در نتیجه، فروش بیشتر خواهد شد.

    بهره وری بالاتر: اگر اقلام قابل تحویل، با کیفیت بالاتر و دوباره کاری کمتر تولید شوند، بهره وری کل پروژه افزایش خواهد یافت.

    هزینه های کمتر/ مدت زمان کوتاهتر: اگر چه یک فرآیند کیفیت از هزینه اولیه بالایی برخوردار است، اما بیش از آن باعث کاهش هزینه های دوباره کاری در سراسر پروژه می شود. این امر موجب صرفه جویی در زمان و هزینه پروژه خواهد گردید.

    روحیه بهتر تیم پروژه: اگر در طی پروژه اشتباهات زیادی وجود داشته باشد، به روحیه تیم آسیب وارد خواهد ساخت و افراد از اینکه مجبور خواهند بود مرتباً اشتباهات را تصحیح کنند، احساس بدی پیدا خواهند کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    نقایص/ خطاهای کمتر: اگر محصولی را برای فروش در بازار تولید می کنید، کیفیت بالاتر یعنی برگشتی کمتر، کار گارانتی کمتر، تعمیرات کمتر، و غیره. اگر یک خدمت بلند مدت را ارائه می دهید، کیفیت بالاتر یعنی مشکلات نگهداری و تعمیرات کمتر، و پشتیبانی کمتر در طی چرخه عمر آن خدمت.


ارسال شده در:
برچسب ها:مزایای کیفیت ،کیفیت ،

چگونگی برنامه ریزی برای کیفیت

دوشنبه 29 آذر 1395
11:48
امیرحسین ستوده بیدختی
چگونگی برنامه ریزی برای کیفیت

در ابتدای پروژه، اهداف خود را در ارتباط با کیفیت، مشخص کنید تا دریابید که دقیقاً چگونه می خواهید به آنها دست یابید.

    اهداف کیفیت را تعیین کنید. درباره سطح کیفیت مورد قبول برای حامی پروژه، با او صحبت کنید. نظر سایر کارفرمایان را نیز جویا شوید، زیرا ممکن است آنها دیدگاه ها و انتظاراتی متفاوت داشته باشند.

    معیارهای کیفیت را تعریف کنید. معیارهای کیفیت به شما می گویند که چگونه می توانید دریابید که به اهداف کیفیت رسیده اید یا خیر. هر چه زودتر معیارها را برای هر یک از اهداف کیفیت، مکتوب و مستند نمایید.

    فعالیت ها را به برنامه زمانبندی بیفزایید. مطمئن شوید که تمامی فعالیت های مورد نیاز برای تحویل کیفیت مورد نظر و اثبات این امر را به برنامه افزوده اید. مثلاً اگر قلم قابل تحویلی باید دارای وزن مشخصی باشد، خرید دستگاه اندازه گیری وزن، یکی از فعالیتهایی است که باید در برنامه گنجانده شود.

    اقدام کنید. فعالیت ها را به تیم پروژه تخصیص دهید و مطمئن شوید که در هر مرحله، شخصی مسئولیت کیفیت را بر عهده دارد.

    کیفیت را اندازه گیری کنید. هر گاه قلم قابل تحویلی برای تست آماده شد، هر چه سریعتر کیفیت آنرا اندازه گیری نمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل، فرصت کافی برای برطرف کردن آن داشته باشید.

    گزارش بدهید. به محض آنکه به نتایجی برای به اشتراک گذاشتن دست یافتید، آنها را به کارفرمایان پروژه گزارش دهید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    برنامه را به روز کنید. برنامه پروژه را بر اساس کارهای اضافه ای که باید انجام شود تا اقلام قابل تحویل، مورد آزمون مجدد قرار گیرند، به روز نمایید. اگر با پیشرفت پروژه، شیوه هایی را برای بهبود کیفیت پیدا کردید، آنها را نیز به برنامه بیفزایید.
ارسال شده در:

درک ویژگی های کیفیت برای محصولات و خدمات

دوشنبه 29 آذر 1395
11:18
امیرحسین ستوده بیدختی
درک ویژگی های کیفیت برای محصولات و خدمات

مدیریت کیفیت، به این معناست که انتظارات مشتریان خود را در ارتباط با کیفیت درک کنید و برای برآورده کردن این انتظارات، برنامه ای تهیه نمایید. تعریف کیفیت محصول یا خدمت در سطح بالا، دشوار است، زیرا کلمه "کیفیت" دارای ابهام بوده، برای افراد مختلف، معانی متفاوتی دارد. شما باید وقت صرف کنید تا ویژگی های پایین ترین سطح کیفیت را برای هر خدمت یا قلم قابل تحویل خاص، تعریف نمایید.
اگر می خواهید مطمئن شوید که یک محصول یا خدمت، انتظارات مشتریان را از لحاظ کیفیت برآورده می سازد، باید ویژگی های اساسی کیفیت را درک کنید. مثلاً در مورد کیفیت محصول، محصول باید:

    قابل اطمینان باشد.
    استفاده از آن آسان باشد.
    به آسانی بتوان پس از استفاده، آنرا نگهداری کرد.
    در زمان نیاز در دسترس باشد.
    برای نیازهای بعدی، انعطاف پذیر باشد.
    ارزش پول هزینه شده برای آنرا داشته باشد.
    بخوبی مستند شده باشد.
    عیوب آن به حداقل رسیده باشد.
    مدت زمان پاسخگویی آن مناسب باشد.

در مورد کیفیت خدمات، افراد ارائه دهنده خدمات باید دارای ویژگی های زیر باشند:

    پاسخگو
    صالح
    مؤدب
    دارای توانایی خوب در ارتباطات
    معتبر
    دارای آگاهی نسبت به مشتریان
    قابل اطمینان

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


این ویژگی ها هنوز هم مبهمند، اما اکنون می دانید که بررسی جزئیات بیشتر را در چه جهتی باید انجام دهید.

ارسال شده در:

3 گام برای مدیریت کیفیت پروژه

جمعه 26 آذر 1395
08:36
امیرحسین ستوده بیدختی
3 گام برای مدیریت کیفیت پروژه

پیاده سازی رسمی مدیریت کیفیت، دشوار است و به زمان و کار زیاد نیاز دارد. خوشبختانه در فرآیند مدیریت کیفیت، گام های زیادی وجود ندارد. در واقع فقط سه گام وجود دارد:

    یک برنامه کیفیت تهیه کنید. برنامه کیفیت، چگونگی درک نیازها و انتظارات کیفیت، ابزارهای کیفیت، نقش های کیفیت، چگونگی اندازه گیری کیفیت، چگونگی اعتبار بخشیدن به فرآیند تأیید، و بسیاری موارد دیگر را تشریح می کند.

    کیفیت اقلام قابل تحویل را کنترل کنید. فعالیت های کنترل کیفیت، فعالیت هایی هستند که بر کیفیت کلی اقلام قابل تحویلی که در حال تولید هستند، تمرکز دارند. کنترل کیفیت معمولاً جزء مسئولیت های مدیر پروژه و فرد مسئول هر قلم قابل تحویل می باشد.

    سطح کیفیت اقلام قابل تحویل را تضمین نمایید. تضمین کیفیت، اشاره می کند به معتبر بودن فرآیندهای مورد استفاده برای ایجاد اقلام قابل تحویل.

به طور کلی کیفیت پروژه از طریق: برنامه ریزی کیفیت، داشتن فرآیندهای کاری مناسب (تضمین کیفیت)، و بررسی نتایج جهت حصول اطمینان (کنترل کیفیت)، به دست می آید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

پروژه شما در ارتباط با کیفیت به یک فرآیند نیاز دارد یا فقط به چند فعالیت مجزا؟

سه شنبه 23 آذر 1395
04:08
امیرحسین ستوده بیدختی
پروژه شما در ارتباط با کیفیت به یک فرآیند نیاز دارد یا فقط به چند فعالیت مجزا؟

زمان و تلاشی که برای مدیریت کیفیت صرف می کنید، باید متناسب با اندازه پروژه باشد و نباید از ارزش کلیی که از آن سطح از کیفیت حاصل می شود، فراتر رود.
در پروژه های بزرگ، مدیریت کیفیت نه تنها مفید، بلکه لازم است. فرآیند مدیریت کیفیت در یک پروژه بزرگ می تواند شامل مراحل زیر باشد:

    استخدام متخصصان کیفیت
    انتشار اطلاعات مربوط به کیفیت در میان اعضای تیم
    ارائه آموزش های مدیریت کیفیت
    ایجاد یک برنامه رسمی برای مدیریت کیفیت
    تعریف معیارها و جمع آوری اندازه های کیفیت
    اجرای سختگیرانه فعالیت های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
    ارزیابی پروژه پس از هر فاز و در طی بازنگریهای ورود به هر مرحله
    ایجاد ایده هایی برای بهبود فرآیند، به منظور بهبود سطح کیفیت

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


در پروژه های کوچکتر نمی توان اینگونه فرآیندهای رسمی مدیریت کیفیت را به اجرا درآورد؛ زیرا زمان لازم برای چرخه پیوسته فیدبک گرفتن و بهبود، ممکن است از طول خودِ پروژه بیشتر باشد. البته این، به معنای آن نیست که باید کیفیت را نادیده انگاشت. به هر حال، فعالیت های خاصی را در ارتباط با کیفیت می توان انجام داد. در پروژه های کوچکتر، معمولاً کیفیت به صورت فعالیت های مجزا دیده می شود نه به صورت یک فرآیند. 
ارسال شده در:

6 گام برای مدیریت کیفیت پروژه

پنجشنبه 27 آبان 1395
08:24
امیرحسین ستوده بیدختی
6 گام برای مدیریت کیفیت پروژه

    یک برنامه مدیریت کیفیت تهیه کنید. در این برنامه، اقلام قابل تحویل عمده، معیارهای تکمیل و درستی، فعالیتهای کنترل کیفیت و فعالیتهای تضمین کیفیت را تعریف کنید. همچنین باید تشریح کنید که نیازهای کیفیتی کارفرما چگونه حاصل خواهد شد.

    نیازهای مشتری در مورد کیفیت را شناسایی کنید. ویژگی های کیفیت در سطح بالا می تواند در طی فرآیند تعریف پروژه، شناسایی شود. جزئیات نیازهای کیفیتی باید هنگام جمع آوری نیازهای کاری مشخص گردد.

    مجموعه ای از معیارها را برای تأیید رعایت نیازهای کیفیتی، تعیین نمایید. مدیر پروژه باید قبلاً معیارهای کلی مالی و طول مدت زمان را به دست آورده باشد. معیارهای مربوط به کیفیت، لازم است پیچیده تر باشند. کیفیت در دو حوزه باید مدیریت شود: یکی در فرآیندهای کاری پروژه و دیگری در اقلام قابل تحویل واقعی که می سازید. شما باید بکوشید معیارهایی برای اندازه گیری هر یک، به دست آورید.

    فعالیت های کنترل کیفیت را اجرا کنید. کنترل کیفیت، به فعالیت هایی گفته می شود که کیفیت اقلام قابل تحویل را تأیید می کند. به آن «بازرسی» هم می گویند.

    فعالیت های تضمین کیفیت را اجرا کنید. تضمین کیفیت به فرآیندهای مورد استفاده برای ساختن اقلام قابل تحویل توجه دارد. داشتن فرآیندهای مناسب، منجر به اقلام قابل تحویل با کیفیت خوب، می شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    کیفیت اقلام قابل تحویل را مورد پایش قرار دهید و اشکالات را برطرف نمایید. لازم است کیفیت اقلام قابل تحویل را به طور مستمر تأیید کنید. هنگامی که مشکلی در کیفیت پدید آمد، فرآیندی را اجرا کنید که علت را مشخص سازد و فرآیند را بهبود بخشد.


ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر کیفیت


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر کیفیت,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|