تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ORAPAPA، چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:34
امیرحسین ستوده بیدختی
ORAPAPA، چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر

چک لیست ORAPAPA شما را تشویق می کند که به تصمیمات از زوایای مختلف نگاه کنید، تا بتوانید عواملی را شناسایی کنید که در غیر این صورت ممکن بود در نظر گرفته نشوند.
هنگامی که در یک تصمیم گیری گروهی از این چک لیست استفاده می کنید، می توانید افراد را تشویق نمایید تا در مورد چیزهایی صحبت کنند که در غیر این صورت ممکن بود بحثی از آنها به میان نیاورند. این امر کمک می کند تا کیفیت تصمیمات شما بهبود یابد.
ORAPAPA مخفف کلمات زیر است:

    Opportunities (فرصت ها)
    Risks (ریسک ها)
    Alternatives and improvements (گزینه ها و بهبودها)
    Past experience (تجربه گذشته)
    Analysis (تجزیه و تحلیل)
    People (افراد)
    Alignments and ethics (هم ترازی و اصول اخلاقی)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


برای استفاده از این ابزار، مطابق چک لیست فوق عمل کنید و به تصمیم خود در ارتباط با هر یک از عناصر یاد شده، بیندیشید. 
ارسال شده در:

ORAPAPA، چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر

سه شنبه 30 آذر 1395
10:25
امیرحسین ستوده بیدختی
ORAPAPA، چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر

چک لیست ORAPAPA شما را تشویق می کند تا از دیدگاه های مختلف به تصمیمات نگاه کنید، به گونه ای که بتوانید عواملی را شناسایی کنید که در صورت عدم استفاده از این چک لیست، ممکن است نادیده گرفته شوند.
هنگامی که در تصمیم گیری های گروهی از این چک لیست استفاده می کنید، می توانید افراد را تشویق نمایید که در مورد چیزهایی صحبت کنند که در صورت عدم استفاده از این چک لیست، ممکن بود بحثی از آنها به میان نیاید. این امر به شما کمک می کند تا کیفیت تصمیمات را بهبود بخشید.
ORAPAPA از کلمات و عبارات زیر گرفته شده است:

    Opportunities (فرصت ها)
    Risks (ریسک ها)
    Alternatives and improvements (گزینه های جایگزین و بهبود)
    Past experience (تجربیات گذشته)
    Analysis (تجزیه و تحلیل)
    People (افراد)
    Alignment and ethics (هم تراز بودن و اخلاق)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


برای استفاده از این ابزار، از طریق چک لیست عمل کنید و در ارتباط با هر یک از عناصر آن، به تصمیم خود بیندیشید.

ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|