تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چک لیست

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چک لیست


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ORAPAPA، چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:34
امیرحسین ستوده بیدختی
ORAPAPA، چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر

چک لیست ORAPAPA شما را تشویق می کند که به تصمیمات از زوایای مختلف نگاه کنید، تا بتوانید عواملی را شناسایی کنید که در غیر این صورت ممکن بود در نظر گرفته نشوند.
هنگامی که در یک تصمیم گیری گروهی از این چک لیست استفاده می کنید، می توانید افراد را تشویق نمایید تا در مورد چیزهایی صحبت کنند که در غیر این صورت ممکن بود بحثی از آنها به میان نیاورند. این امر کمک می کند تا کیفیت تصمیمات شما بهبود یابد.
ORAPAPA مخفف کلمات زیر است:

    Opportunities (فرصت ها)
    Risks (ریسک ها)
    Alternatives and improvements (گزینه ها و بهبودها)
    Past experience (تجربه گذشته)
    Analysis (تجزیه و تحلیل)
    People (افراد)
    Alignments and ethics (هم ترازی و اصول اخلاقی)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


برای استفاده از این ابزار، مطابق چک لیست فوق عمل کنید و به تصمیم خود در ارتباط با هر یک از عناصر یاد شده، بیندیشید. 
ارسال شده در:

چک لیست کنترل ساختمان عدم خلاف، و یا پایانکار

پنجشنبه 14 بهمن 1395
12:48
امیرحسین ستوده بیدختی
چک لیست کنترل ساختمان عدم خلاف، و یا پایانکار
1. مطابقت ابعاد و حدود اربعه زمین با سند ملکی ،با در نظر داشتن اصلاحی و طرح تفصیلی
2. کنترل 1.5 متر فضای باز در املاک جنوبی
3. کنترل کدهای ارتفاعی طبق نقشه مصوب
4. کنترل 20% فضای سبز مورد نیاز در محوطه باز حیاط
5. کنترل وضعیت مجاورین
6. کنترل رعایت درز انقطاع
7. کنترل سطح اشغال مجاز و مقایسه آن با سطح اشغال بنای احداثی
8. کنترل جانمایی و استقرار کل بنا در زمین طبق نقشه مصوب
9. کنترل حداقل عرض ورودی پارکینگ
10. کنترل حداقل عرض و شیب مورد نیاز در رمپ های ورودی
11. کنترل حداقل عرض راهروها جهت گردش 90 درجه و جهت مسیر مستقیم
12. کنترل ارتفاع درب ورودی زیرزمین و ارتفاع پارکینگ در زیرزمین و پیلوت
13. کنترل عدم استقرار پارکینگ در زیر فضای نورگیرها و در فضای مشاعی نظیر راه پله ها
14. کنترل تامین تهویه پیلوت و زیرزمین
15. کنترل تامین اتاقهای برق ،مخابرات،آتش نشانی،منبع آب
16. کنترل حداقل عرض دسترسی به انباری ها
17. کنترل حداقل عرض مورد نیاز جهت دسترسی به حیاط و فضای باز
18. کنترل حداقل عرض مورد نیاز جهت دسترسی به حیاط و فضای باز

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


19. کنترل شماره گذاری پارکینگ ها و انباری ها
20. کنترل تعداد پارکینگ ها جهت هر کاربری
21. کنترل مساحت اتاق سرایداری
22. کنترل حداقل طول و عرض و شیب رمپ
23. کنترل ارتفاع در آستانه ورودی رمپ به زیرزمین
24. کنترل محافظ دیوار پیرامونی رمپ(نرده) جهت جلوگیری از سقوط
25. کنترل عرض و ارتفاع پله و پاگرد پله
ارسال شده در:
برچسب ها:چک لیست ،کنترل ،ساختمان ،

ORAPAPA، چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر

سه شنبه 30 آذر 1395
10:25
امیرحسین ستوده بیدختی
ORAPAPA، چک لیستی برای اتخاذ تصمیمات بهتر

چک لیست ORAPAPA شما را تشویق می کند تا از دیدگاه های مختلف به تصمیمات نگاه کنید، به گونه ای که بتوانید عواملی را شناسایی کنید که در صورت عدم استفاده از این چک لیست، ممکن است نادیده گرفته شوند.
هنگامی که در تصمیم گیری های گروهی از این چک لیست استفاده می کنید، می توانید افراد را تشویق نمایید که در مورد چیزهایی صحبت کنند که در صورت عدم استفاده از این چک لیست، ممکن بود بحثی از آنها به میان نیاید. این امر به شما کمک می کند تا کیفیت تصمیمات را بهبود بخشید.
ORAPAPA از کلمات و عبارات زیر گرفته شده است:

    Opportunities (فرصت ها)
    Risks (ریسک ها)
    Alternatives and improvements (گزینه های جایگزین و بهبود)
    Past experience (تجربیات گذشته)
    Analysis (تجزیه و تحلیل)
    People (افراد)
    Alignment and ethics (هم تراز بودن و اخلاق)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


برای استفاده از این ابزار، از طریق چک لیست عمل کنید و در ارتباط با هر یک از عناصر آن، به تصمیم خود بیندیشید.

ارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : چک لیست Osborn

یکشنبه 14 آذر 1395
09:51
امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی تکنیک های خلاقیت :
چک لیست Osborn

یک قاعده اساسی توفان فکری، مبنا قرار دادن ایده هایی است که قبلاً پیشنهاد شده اند. اولین بار Osborn، مبتکر توفان فکری کلاسیک، این شیوه را منتشر ساخت. او چک لیستی با هدف تغییر شکل دادن یک ایده به ایده ای جدید، تهیه کرد و آنرا به گونه ای طراحی نمود که انعطاف پذیر بوده، از رویکرد سعی و خطا استفاده کند. این چک لیست به شرح زیر است:

    استفاده های دیگر؟ همانگونه که هست؟ ... اگر اصلاح شود؟...
    وفق دادن؟ آیا چیز دیگری شبیه این هست؟ این به شما چه می گوید؟ آیا گذشته، قابل مقایسه است؟
    اصلاح کردن؟ اگر زاویه جدیدی به آن بدهید؟ اگر رنگ، صدا، بو، مفهوم، حرکت، و شکل آنرا تغییر دهید؟
    بزرگ کردن؟ آیا می توان چیزی به آن افزود؟ زمان؟ فرکانس؟ ارتفاع؟ طول؟ قدرت؟ آیا می توان آنرا دو برابر یا چند برابر کرد؟
    کوچک کردن؟ آیا می توان چیزی از آن حذف کرد؟ آنرا کوچکتر کرد؟ کاهش داد؟ کوتاهتر کرد؟ سبک تر کرد؟ آنرا حذف کرد؟ آنرا شکست؟
    جایگزین کردن؟ آیا می توان اجزای دیگری به کار برد؟ مواد دیگر؟ فرآیندهای دیگر؟ محل دیگر؟ رویکرد دیگر؟ تُن صدای دیگر؟ فردی دیگر؟
    بازآرایی؟ جابجا کردن اجزا با یکدیگر؟ تغییر الگو، توالی یا چیدمان؟ تغییر سرعت یا زمانبندی؟ جابجا کردن علت و معلول؟
    معکوس کردن؟ متضادها؟ وارونه ها؟ نقش های معکوس؟ تعویض پایه ها؟ وارونه کردن صفحه ها؟ وارونه کردن چیزهای دیگر؟ جابجا کردن مثبت و منفی ها؟
    ترکیب کردن؟ ترکیب واحدها، مقصودها، درخواستها یاایده ها؟ یک مخلوط، آلیاژ، یا یک مجموعه؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چک لیست


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چک لیست,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|