تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چهارچوب گفتگوهای کاری

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چهارچوب گفتگوهای کاری


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 چهارچوب برای گفتگوهای کاری

شنبه 4 دی 1395
05:32
امیرحسین ستوده بیدختی
5 چهارچوب برای گفتگوهای کاری

دکتر Tim Baker پس از آنکه دریافت در بررسی عملکرد سالانه یا دو سالانه به شیوه سنتی، اشکالات قابل توجهی وجود دارد، 5 چهارچوب را برای گفتگوهای کاری مطرح کرد. در این رویکرد، شما هر ماه با هر یک از اعضای تیم، 15 دقیقه درباره یکی از موضوعات زیر، گفتگو خواهید کرد:

    بررسی آب و هوا
    نقاط قوت و استعدادها
    فرصت های رشد
    آموزش و توسعه
    نوآوری و بهبود مستمر

هدف این گفتگوهای موضوع بندی شده، عبارت است از:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تشویق گفتگوهای مؤثر در جلسات ارزیابی
    تسهیل ملاقات های کم استرس تر میان شما و افرادتان
    کمک به شما برای ایجاد روابط خوب با اعضای تیمتان
    توسعه و بهبود مهارت های افراد بر اساس نقاط قوت آنها


ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چهارچوب گفتگوهای کاری


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر چهارچوب گفتگوهای کاری,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|