تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر پورتفولیو

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر پورتفولیو


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه ها

چهارشنبه 15 دی 1395
07:59
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت طرح (برنامه) و مدیریت سبد پروژه ها (پورتفولیو)
پروژه های درون یک سازمان اغلب با یکدیگر در ارتباطند و لازم است به شکل یک مجموعه یکپارچه مدیریت شوند. در ادامه به دو رویکرد مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه ها برای مدیریت مجموعه پروژه ها پرداخته می شود.

مدیریت طرح

طرح مجموعه ای از پروژه های مرتبط و هماهنگ با یکدیگر است که برای هدف خاصی تعریف شده اند. به طوری که اگراین پروژه ها به تنهایی و بدون ارتباط و هماهنگی با یکدیگر تعریف و اجرا می شدند دستیابی به آن هدف امکان پذیر نبود.

وظیفه مدیریت طرح مدیریت مجموعه پروژه های مرتبط برای دستیابی به اهداف طرح است. لازم به ذکر است که هر دسته ای از پروژه ها تشکیل یک طرح نمی دهند. برای اینکه تعدادی پروژه تشکیل یک طرح بدهندو بتوان آنها را از طریق این طرح مدیریت کرد لازم است شرط زیر برآورده شود.

· پروژه ها باید با یکدیگر مرتبط باشند.

· اینکه این ارتباط صرفا در حد یکی بودن مشتری، تکنولوژی استفاده شده یا منابع باشد کافی نیست بلکه لازم است این مجموعه از پروژه ها دارای هدف یکسانی باشند. یا به عبارتی این پروژه ها در راستای رسیدن به یک هدف خاص تعریف واجرا شوند.

برای مثال در یک شرکت لبنی با جذب شیر روزانه هزار تن هدف افزایش جذب شیر تا دو هزار تن را می توان  یک طرح نامید. برای دستیابی به اهداف این طرح لازم است پروژه های متعددی تعریف شوند. این پروژه ها شامل: افزایش سطح تولید، افزایش ظرفیت و توان سیستم های تاسیسات، افزایش حجم انبارها، بهبود و افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب و پروژه های متعدد دیگری می شوند. این پروژه ها همگی در یک نقطه مشترکند: همه ی  این پروژه ها در راستای رسیدن به جذب شیر دو هزار تن تعریف و اجرا می شوند. هیچکدام از این پروژه ها را به تنهایی نمی توان تعریف کرد چرا که به نتیجه خاصی منجر نمی شوند. از طرفی اگر همه پروژه ها اجرا شوند و فقط یکی از این پروژه هااجرا نشود سازمان به هدف تعیین شده نخواهد رسید یا اینکه به شکل ناقصی به هدف دست می یابد.


مدیریت پورتفولیو

مجموعه ای از پروژه ها و طرح ها که برای مدیریت موثرتر آنها در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان گرد هم آورده می شوند، یک پورتفولیو را تشکیل می دهند.

وظیفه مدیر پورتفولیو این است که مجموعه طرح ها و پروژه هایی که تحت عنوان یک پورتفولیو به وی سپرده شده است را به گونه ای مدیریت کند که منجر به دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان شوند.

در یک طرح لازم است تمام پروژه های درونش با یکدیگر برای رسیدن به هدف خاصی در ارتباط باشند.اما در پورتفولیو چنین شرطی لازم نیست. نقطه مشترک پروژه ها در یک طرح هدف نهایی طرح است اما در پورتفولیو نقطه مشترک پروژه ها منابع لازم برای اجرایشان است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


  در همان مثال قبل مطمئنا در این شرکت لبنی علاوه برپروژه هایی که در راستای هدف جذب شیر  تعریف شده و به شکل یک طرح در می آیند. پروژه هایی نیز وجود دارند که لزوما با این طرح در ارتباط نیستند اما به هر دلیل لازمند. مثلا ممکن است در آینده پروژه ای تحت عنوان افزایش سطح ایمنی کارخانه در مقابل زلزله یا آتش سوزی تعریف شود. یا مثلا سردخانه یکی از واحدها نیاز به بازسازی داشته باشد. این پروژه ها گرچه با هم در ارتباطند ( مثلا منابع، مکان اجرا، کارفرما، طراح و..) اما از انجا که مجموعه این پروژه ها به یک هدف مشترک نمی رسند نمی توان آنها را طرح نامید و در حقیقت تشکیل یک پورتفولیو را می دهند.
ارسال شده در:

آیا پورتفولیوی شما باید فقط "سبدپروژه ها" باشد یا "سبدکامل"؟

دوشنبه 6 دی 1395
01:11
امیرحسین ستوده بیدختی
آیا پورتفولیوی شما باید فقط "سبدپروژه ها" باشد یا "سبدکامل"؟

مدیریت پورتفولیو، مجموعه ای هماهنگ از فرآیندهاست که شما را مطمئن می سازد که سازمانتان منابع محدود خود را برای کارهایی صرف می کند که دارای بیشترین ارزش هستند. این شامل فرآیندهایی است که تعیین می کنند بر روی کدام پروژه ها می خواهید سرمایه گذاری کنید (برنامه ریزی پورتفولیو)، و فرآیندهای مربوط به کارکنان و پایش کار (اجرای پورتفولیو).
منظور اکثر مردم از مدیریت پورتفولیو، مدیریت پروژه ها و برنامه هاست. اما روش دیگری هم برای سازماندهی سبد کارهای شما وجود دارد، و آن "سبد کامل" است.
مدیریت "سبد پروژه ها" بر شناسایی، انتخاب، اولویت بندی و اجرای پروژه ها تمرکز دارد.
فرآیندهای مدیریت پورتفولیو کمک می کنند تا مطمئن شوید که سازمانتان منابع محدود خود را به با ارزش ترین کارها اختصاص می دهد. اما منظور از "کار" چیست؟ پروژه ها قطعاً مهمند، ولی ممکن است نشان دهنده فقط بخشی از پول و منابع تخصیص یافته به کار باشند. در واقع در برخی از سازمان های بالغ، پول صرف شده برای پروژه ها ممکن است فقط 20 درصد از کل بودجه کار باشد.
مفهوم "سبد کامل" به شما امکان می دهد که کارهای دیگر را نیز در پورتفولیو به حساب آورید. مثلاً ممکن است انواع کارهای زیر را نیز در نظر بگیرید:

    عملیات/ پشتیبانی
    مدیریت و رهبری
    منابع غیر انسانی مرتبط، نظیر تجهیزات، لوازم، سخت افزار، و غیره.

برنامه ریزی و مدیریت مدل "سبد کامل" بسیار پیچیده تر است اما مزیت آن، این است که نسبت به تمامی کارهایی که هر سال برای آنها سرمایه گذاری می شود، دید بهتری به شما می دهد و بهتر می توانید آنها را اولویت بندی کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

یک مدیر پروژه، چند پروژه را می تواند مدیریت کند؟

یکشنبه 14 آذر 1395
10:06
امیرحسین ستوده بیدختی
یک مدیر پروژه، چند پروژه را می تواند مدیریت کند؟

پاسخ، با چند محاسبه ساده ریاضی آغاز می شود. ابتدا فرض می کنیم که به طور متوسط لازم است مدیر هر پروژه به اندازه 15 درصد زمان کاری برآورد شده برای آن پروژه وقت صرف کند. با این فرض می توانیم تعداد ساعت های مدیریت پروژه و دوره زمانی این تعداد ساعت کاری را پیدا کنیم.
به مثال های زیر توجه کنید:

    پروژه A به 12000 ساعت کار نیاز دارد و مدت آن یک سال است. زمان لازم برای مدیریت پروژه، 1800 ساعت خواهد بود. از آنجا که مدت پروژه یک سال است، به مدت یک سال به یک مدیر پروژه تمام وقت نیاز دارد.

    پروژه B به 6000 ساعت کار نیاز دارد و مدت آن یک سال است. این پروژه به 900 ساعت مدیریت پروژه نیاز دارد. چون پروژه یک سال به طول می انجامد، زمان مدیریت پروژه در هر هفته، کمتر از 20 ساعت خواهد بود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


پس از این محاسبات سرانگشتی، می توان به پیچیدگی های بیشتر اندیشید. همانگونه که می دانید، زمان لازم برای مدیریت پروژه، به صورت خطی در طول پروژه گسترده نمی شود و دارای فرازها و فرودهایی است. مثلاً فرآیند برنامه ریزی به زمان زیادی از مدیریت پروژه نیاز دارد. مدیر پروژه می تواند در طی این دوره، به صورت تمام وقت بر روی پروژه کار کند و پس از آن، هنگامی که پروژه در حال پیشرفت است، زمان کمتری را به آن اختصاص دهد.
بدین ترتیب، هر مدیر پروژه می تواند دریابد که چند پروژه را به طور همزمان می تواند مدیریت کند. 
ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر پورتفولیو


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر پورتفولیو,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|