درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر منشور کامل پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

این 12 بخش را در منشور کامل پروژه تعریف کنید

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:09
امیرحسین ستوده بیدختی
این 12 بخش را در منشور کامل پروژه تعریف کنید

منشور پروژه، شامل اطلاعاتی است که در فرآیند تعریف پروژه، پوشش نداده اید. منشور پروژه را مدیر پروژه می نویسد و حامی پروژه تأیید می کند تا نشان داده شود که توافقی در مورد کاری که باید انجام گردد، صورت گرفته است.
اطلاعات منشور پروژه عبارتند از:

    دیدگاه کلی پروژه: منظور از پروژه را بیان کنید. منافع کاری پروژه و اهداف کاری کلی آنرا تشریح نمایید.

    اهداف پروژه: اهدافی را که پروژه به دست خواهد آورد، فهرست کنید. این اهداف باید در راستای اهداف و استراتژی های سازمان باشد.

    محدوده پروژه: بخش محدوده شامل دو قسمت می شود: اقلام قابل تحویل و توضیح مرزها. برای هر قلم قابل تحویل، یک شرح کلی بیان کنید. شفاف نمودن آنچه که پروژه می تواند تولید کند، اما نمی کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در قسمت مرزهای پروژه بیان کنید که چه چیزهایی در درون محدوده پروژه قرار می گیرد و چه چیزهایی در خارج از آن.

    ساعت های کاری برآورد شده (منابع): ساعات کاری مورد نیاز را برآورد کنید و بیان کنید که این برآورد چگونه انجام شده است.

    مدت زمان برآورد شده: با معلوم بودن ساعات کاری می توانید مدت زمان تکمیل پروژه را با فرض اینکه چه تعداد منبع، مورد استفاده قرار خواهد گرفت، برآورد کنید.

    هزینه برآورد شده: هزینه نیروی انسانی را بر مبنای ساعات کاری، برآورد کنید و سایر هزینه ها، اعم از تجهیزات، تدارکات، آموزش، سفر، و غیره، را به آن بیفزایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فرضیات مهم: فرضیات، مواردی را شامل می شود که درست بودن آنها را باور دارید، اما در مورد قطعی بودن آنها 100 درصد مطمئن نیستید.

    ریسک های عمده: ممکن است در آینده، وقوع شرایط یا وقایع خارجی، مشکلاتی را برای پروژه پدید آورد. اگر احتمال وقوع و تأثیر اینها قابل قبول نباشد، در زمره ریسک های پروژه قرار می گیرند.

    محدودیت ها: محدودیت ها، وقایع یا شرایط قطعی خارج از کنترل تیم پروژه هستند که باید مدیریت شوند.

    وابستگی های پروژه: در این بخش، پروژه های جاری یا متوقف شده ای را که با پروژه شما وابستگی دارند، فهرست کنید. این وابستگی ها باید به اقلام قابل تحویل مربوط باشند، نه به منابع مشترک.

    رویکرد پروژه: فازهای عمده پروژه و مایل استون ها، و توالی کلی کار را در این قسمت توضیح دهید. همچنین تکنیک های جالب خارج از عرفی را که ممکن است در پروژه به کار گیرید، تشریح نمایید.

    سازمان پروژه: نمودار سازمانی، جعبه هایی دارد که درگیری ذی نفعان مختلف را منعکس می کند. مدیر پروژه، حامی، تیم پروژه، هیئت مدیره، و غیره را فهرست کنید.


ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر منشور کامل پروژه


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر منشور کامل پروژه,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|