تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدیران پروژه

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدیران پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 مهارت اساسی برای مدیران پروژه

سه شنبه 30 آذر 1395
10:25
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مهارت اساسی برای مدیران پروژه

    برنامه ریزی: شما باید پروژه، فعالیت های آن، منابع، تجهیزات و مواد مورد نیاز را برنامه ریزی کنید. همچنین لازم است فعالیتهای تیم را به صورت هفتگی برنامه ریزی نمایید. آنگاه به طور منظم پیشرفت پروژه و عملکرد تیم را با برنامه مقایسه کنید و مطمئن شوید که کارها طبق برنامه پیش می رود.

    اولویت بندی: تیم شما کارهای زیادی را باید انجام دهد. بنابراین هر روز با مدیریت اولویت ها درگیر خواهد بود. وظیفه شما آن است که هر هفته اولویت ها را به صورت شفاف برای آنها مشخص نمایید تا سطح استرس، پایین بماند و افراد بتوانند وظایف خود را به طور مؤثر به انجام برسانند.

    واگذار کردن کارها: شما نمی توانید همه کارها را خودتان انجام دهید. بنابراین لازم است کارهایی را که دیگران می توانند انجام دهند، به آنها محول کنید.

    رهبری: مدیران بزرگ پروژه، رهبرانی بزرگ هستند. آنها تیم را در جهتی مناسب هدایت می کنند. در تک تک اعضای تیم، ایجاد انگیزه می نمایند و مراقب آسایش و رفاه آنها هستند. آنها افرادشان را در نقش هایی قرار می دهند که در آن استعداد طبیعی دارند و از آن لذت می برند. آنها خوب گوش می کنند و دلسوزانه مراقبند.

    ارتباطات: ارتباطات، یک عامل ضروری برای موفقیت است. شما باید به طور مداوم اهداف، چهار چوب های زمانی و انتظارات را به اطلاع تیم برسانید؛ وقتی پروژه پیشرفت می کند، به تیم فیدبک بدهید؛ باید مستقیماً به افرادتان بگویید نقاط ضعف و قوتشان کجاست و کجاها باید مهارت ها و توانایی های خود را بهبود ببخشند. این ارتباطات را به صورت شفاف و به اختصار برقرار نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

7 عادت مدیران پروژه مخرب

یکشنبه 14 آذر 1395
09:40
امیرحسین ستوده بیدختی
7 عادت مدیران پروژه مخرب

    وادار کردن به کار از طریق ارعاب: از آنجا که اعضای تیم پروژه، بندرت مطابق وظایف خود عمل می کنند، برخی از مدیران پروژه می کوشند تا از طریق ارعاب، آنها را وادار به کار بکنند. ارعاب می تواند فریاد زدن، تهدید به اخراج، تحقیر درجلسات تیم، و ... باشد.

    عدم شناخت اعضای تیم: زندگی شخصی اعضای تیم، رفتار کاری آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. یک مدیر پروژه مؤثر باید به اندازه کافی اعضای تیم خود را بشناسد تا بتواند محیط کاری مؤثرتری برای آنان فراهم سازد.

    نداشتن ذهنیت باز نسبت به ایده ها: برخی از مدیران پروژه بر این باورند که فقط یک راه برای انجام درست کارها وجود دارد و آن یک راه، راه ایشان است. چنین ذهنیتی، خلاقیت اعضای تیم را فرو می نشاند.

    انتظارات منفی: بسیاری از مدیران پروژه معتقدند که کارکنان، غیر قابل اعتماد، آب زیر کاه، و تنبلند. به همین دلیل دائماً اعضای تیم را مورد پایش قرار داده، با آنها همچون کودکان رفتار می کنند. چنین رفتاری می تواند باعث شود که اعضای تیم، واقعاً عملکردی ضعیف داشته باشند.

    عدم انتشار انتظارات اجرایی در میان اعضای تیم: بسیاری از اعضای تیم از اینکه در مورد انتظارات مدیر پروژه، دیر یا در انتهای پروژه آگاه گردند، دچار شوک می شوند. مدیران پروژه ناکارآمد بسیاری از اطلاعات مهم را از اعضای تیم دریغ می دارند - از جمله انتظارات اجرایی خود را.

    خود را تنها تصمیم گیرنده انگاشتن: مدیران پروژه ناکارآمد بر این باورند که خود به تنهایی تمامی تصمیمات را اتخاذ می کنند. آنها درک نمی کنند که مدیران پروژه هم به اندازه هر شخص دیگر می توانند اشتباه کنند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    ایجاد فضای کاری منفی: مدیران پروژه از طریق نوع فرهنگی که منتشر می سازند، به شکل گیری سازمان کمک می کنند. این کمک ها تعیین می کند که اعضای تیم از کار خود لذت ببرند یا از آن بترسند.
ارسال شده در:

مدیران پروژه، مسئولیت فرآیندها و افراد را بر عهده دارند

جمعه 12 آذر 1395
03:12
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیران پروژه، مسئولیت فرآیندها و افراد را بر عهده دارند

یک مدیر پروژه، برای دستیابی به موفقیت باید دارای مهارت هایی در سطح عالی، جهت مدیریت فرآیندهای مدیریت پروژه و همچنین برای مدیریت افراد پروژه، باشد.
فرآیندهای مدیریت پروژه عبارتند از:

    برنامه ریزی، برآورد و ساختاردهی به کار و پروژه
    ایجاد و مدیریت یک برنامه زمانبندی برای حصول اطمینان از اینکه کارها تعریف شده، تخصیص داده شده و به موقع تکمیل می گردد
    برآورد و مدیریت بودجه پروژه
    شناسایی، پیگیری، مدیریت و حل مسائل و مشکلات پروژه
    مدیریت فعالانه محدوده، برای حصول اطمینان از اینکه فقط آنچه که مورد توافق واقع شده، تحویل داده می شود، مگر آنکه تغییرات از طریق مدیریت محدوده، به تأیید رسیده باشد
    انتشار فعالانه اطلاعات پروژه در میان تمامی ذی نفعان
    شناسایی، مدیریت و کاهش دادن ریسک های پروژه
    حصول اطمینان از اینکه راه حل، دارای کیفیتی قابل قبول است
    مدیریت فروشندگان، برای حصول اطمینان از اینکه تمامی کارهای سپرده شده به طرف سوم، مطابق انتظارات تکمیل می شوند
    شناسایی و درگیر کردن ذی نفعان پروژه

توجه داشته باشید که این، بدان معنا نیست که مدیر پروژه، تمامی این کارها را شخصاً و به صورت فیزیکی باید انجام دهد، بلکه او باید از انجام صحیح آنها اطمینان حاصل کند.
علاوه بر مهارت های فرآیندی، یک مدیر پروژه باید مهارت های خوبی هم در زمینه مدیریت افراد داشته باشد. این مهارت ها عبارتند از:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    داشتن نظم و مهارت های مدیریتی، برای حصول اطمینان از اینکه تمامی افراد، فرآیندها و روال های مورد توافق را دنبال می کنند
    هدایت افراد به گونه ای که با رضایت، راهنمایی های شما را پی بگیرند
    تنظیم انتظارات معقول، رقابت برانگیز و شفاف برای افراد، و پاسخگو نگه داشتن آنها برای تأمین این انتظارات
    مهارت های تشکیل تیم، به گونه ای که افراد بخوبی با یکدیگر همکاری کنند، و نیز ایجاد انگیزه برای سختکوشی آنها
    ایجاد فعالانه ارتباطات، با استفاده از مهارت های کلامی و نوشتاری، و مهارت های گوش کردن مؤثر


ارسال شده در:

6 ویژگی مدیران پروژه Rock Star

دوشنبه 24 آبان 1395
10:24
امیرحسین ستوده بیدختی
6 ویژگی مدیران پروژه Rock Star

ویژگیهای زیر می تواند یک مدیر پروژه را به موقعیت یک ستاره راک برساند:

    ایجاد اعتماد به نفس: این مدیران پروژه، اعتماد به نفس را به دیگران القا می کنند. آنها به شیوه ای خاص راه می روند؛ به هنگام گفتگوهای کاری، کمی صدای خود را پایین می آورند؛ و افراد، از اینکه تحت هدایت آنها باشند، خرسندند.

    مدیریت تغییر: تقریباً غیرممکن است که در پروژه ای، تغییر وجود نداشته باشد. مدیر پروژه ای که بتواند ماهرانه این تغییرات را مدیریت کند، همواره در رأس باقی خواهد ماند.

    برنامه ریزی استثنایی: این مدیران پروژه، به دلیل توانایی های درخشانشان در برنامه ریزی، شهرت می یابند. آنها نه تنها جزئیات پروژه را در برنامه لحاظ می کنند، بلکه برای تصویر کلی هم برنامه دارند. آنها قادرند برنامه در سطوح تاکتیکی و استراتژیک را با یکدیگر مجتمع سازند.

    داشتن مراودات قوی: برای مراودات پروژه، دو حد نهایی وجود دارد: برخی از مدیران پروژه فقط پشت میز خود می نشینند و بدون ملاقات رو در رو، می کوشند تا صرفاً از طریق مکاتبه از اوضاع پروژه آگاه گردند. برخی دیگر به دلیل همکاری تنگاتنگ با اعضای تیم، بدون هیچگونه مکاتبه ای، از تمامی جزئیات پروژه، آگاهند. مدیران پروژه راک استار، بیشتر به گروه دوم گرایش دارند، اما از مکاتبات کاغذی و الکترونیک هم برای پیشرفت پروژه، به اندازه کافی استفاده می کنند.

    کاهش دادن ریسک ها: ریسک، عبارت است از هر آنچه که ممکن است برای پروژه اتفاق بیفتد و مانع تکمیل پروژه در زمان مقرر و تحت بودجه تعیین شده، بگردد. مدیران پروژه برجسته، زیر هر سنگی را جستجو می کنند تا مشکلات احتمالی پروژه را قبل از وقوع، پیدا و برطرف نمایند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    حل مشکلات: از آنجا که هر پروژه، منحصر به فرد است و فقط یک بار اجرا می شود، در هر پروژه با مجموعه ای جدید از مشکلات، مواجه خواهید شد. مدیران پروژه برجسته، به سادگی با این مشکلات برخورد می کنند؛ آنها دچار استرس و هیجان نمی شوند؛ بلکه به شیوه ای مرتب و منظم، بر روی مشکلات کار می کنند، راه حلی مناسب می یابند و مشکلات را برطرف می سازند.


ارسال شده در:

هشدار به مدیران پروژه های پتروشیمی

دوشنبه 24 آبان 1395
10:16
امیرحسین ستوده بیدختی
هشدار به مدیران پروژه های پتروشیمی

هشدار همیشه به معنی اعلام خطر نمی باشد؛ درست مثل واژه ریسک که همیشه به معنی تهدید نیست.
توصیه می کنیم که مدیران محترم صنعت پتروشیمی در راستای این تحولات، اقدامات متناسب را انجام دهند. همانگونه که سه سال پیش در اوج رکود بازارهای مالی توصیه کردیم که از آن فرصت بهره گیریم و اتحادهای استراتژیک را برقرار کنیم، و همانگونه که توصیه کردیم که بروز تحریم ها امری قطعی است و ثبت شرکت های متعدد در اقصی نقاط جهان از الزامات مواجهه با این تحریم ها خواهد بود، اینک توصیه می کنیم که مدیران محترم با در دست داشتن این کارت به سراغ مؤسسات مالی رفته، مقدمات برقراری روابط را فراهم سازند.
مشکل برقراری مقدمات روابط تنها تقصیر مدیران ما نیست. بسیاری از مدیران دستگاه های بین المللی نیز در خواب هستند و انتظار می رود که در یک دوره زمانی کوتاه همه، و باور کنید که منظور من همه است، طوفانی از فعالیت های مالی را شروع کنند. بهتر است برای این شرایط، از همین الآن که هنوز این طوفان شروع نشده است، آمادگی لازم را داشته باشیم. دوباره با مؤسسات مالی اعم از بانک ها و مؤسسات اعتباری، روابط را برقرار کرده، به ملاقات آنان برویم. این خبر را که تحریم ها در صنعت پتروشیمی برداشته خواهد شد، باید در بسته ای منطقی و با زبانی شیوا برای مدیران آن طرف که به همین میزان علاقه مند به برقراری مجدد روابط هستند، توضیح دهیم. با فرض بر اینکه روابط در آینده ای نزدیک و نه دور، برقرار خواهد شد، اقداماتی که انجام آنها ضرری نخواهند داشت، را انجام دهیم. در این صورت با سونامی عملیات مالی مواجه نخواهیم شد. برای یک بار هم که شده از دانش برنامه ریزی استفاده کنیم و دچار شرایط بازار "پیاز و سیب زمینی" نشویم.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


توجه داشته باشید که در این بین ممکن است که با کتمان مدیران خارجی روبرو شوید ولی این تذکر را لازم می دانم که اختیار برقراری این ارتباط در دست مدیران ایرانی است. همانطور که گفته شد، این خبر و پیامدهای آن باید به صورت منطقی و در بسته ای شیوا عرضه شود. این همان استعدادی است که در بخش خصوصی وجود دارد و به مانند تمامی نوشته های این ستون، منظور من از مدیران، آنانی هستند که در بخش خصوصی فعالند، مگر اینکه واژه "دولتی" هم به مدیران اضافه شده باشد. روزهای بهتر در راهند و همانطور که برای زلزله باید آمادگی داشت، برای بهار هم باید خانه تکانی کرد. 

ارسال شده در:
برچسب ها:مدیران پروژه ،

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدیران پروژه


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدیران پروژه,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|