تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

بررسی نقش استفاده از BIM و قابلیت اجرایی در طرح سختکنندههای قوس پل کارون 4

شنبه 26 تیر 1395
05:06
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی نقش استفاده از BIM و قابلیت اجرایی در طرح سختکنندههای قوس پل کارون 4
شیدا معماری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خمین
سیدمهدی موسوی - استادیار دانشگاه
چکیده مقاله:
مدلسازی اطلاعات ساختمان یابه اختصار BIM یکی ازجدیدترین پیشرفت ها درعرصه صنعت ساخت و سازباهدف مدیریت اطلاعات پروژه بود که یکی ازمزایای اجرای آن درپروژه ها بررسی قابلیت اجرایی برای دستیابی به بهره وری بالا درتمام مراحل انجام پروژه است مشکلات یک پروژه قابل اجرا بودن آنرا تحت تاثیر قرارمیدهد شلوغی تعدادسخت کننده ها درباکسهای قوس پل کارون 4 یکی ازمشکلات طرح اولیه این پل بود دراین مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی کلیاتی ازپل کارون 4 و مشخصات آن نقش BIM و بررسی قابلیت اجرایی دربدست آمدن یک طرح بهینه و ساده برای اتصال مهارها و سخت کننده های قوس پل کارون 4 بیان گردد
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
قابلیت اجرایی , مدلسازی اطلاعات ساختمان , بهینه , صنعت ساخت و ساز , پل کارون 4 
ارسال شده در:

مدلسازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان BIM4D در مدیریت پروژه های عمرانی

شنبه 26 تیر 1395
05:05
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدلسازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان BIM4D در مدیریت پروژه های عمرانی
فرزاد فانی - دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرزایران
روح اله طاهرخانی - عضو هیئت علمی استادیارگروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین ایران
مجید سبزه پرور - عضو هیئت علمی استادیارگروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرز ایران
چکیده مقاله:
ساخت و سازدرحال پیمون سیرتکاملی و پیشرفتی بزرگ است مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM برای افزایش بهره وری تغییری درفرایندهای کنونی ساخت و سازایجاد می کند که سود حاصل ازآن میان همه اعضای درگیر درپروژه تقسیم میشود هدف ازاین پژوهش معرفی کاربردهای BIM برای مدیران ساخت و بررسی برنامه ریزی برمبنای BIM می باشد سپس به بررسی مدلسازی چهاربعدی ساختمان دربرنامه ریزی برمبنای BIM پرداخته میشود دریک مطالعه موردی مدل 4بعدی سازه ای یک برج مسکونی اداری ساخته میشود علاوه براین برنامه ریزی مبتنی برBIM به مدل وارد ویکپارچه می شود درنهایت با انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل درمورد کاربردها مزایا و موانع BIM و ابزارهای آن نتایج ارایه می گردد
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
نرم افزارهای مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM ، مدل 4بعدی ساختمان ، مدیریت پروژه های ساخت و ساز 

ارسال شده در:

کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت پروژه های ساخت و ساز

شنبه 26 تیر 1395
05:04
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
فرزاد فانی - دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرزایران
روح اله طاهرخانی - عضو هیئت علمی استادیارگروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین ایران
مجید سبزه پرور - عضو هیئت علمی استادیارگروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرز ایران
چکیده مقاله:
مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM رویکردی جدید و امیدوارکننده درصنعت معماری مهندسی و ساخت است که به تدریج درحال کسب محبوبیت بین مالکان و معماران و مهندسان و پیمانکاران به عنوان فرایندی خلاقانه برای تولید تجزیه و تحلیل و مدیریت داده های اطلاعاتی ساختمان درطول چرخه حیات آن می باشد BIM نمایش دیجیتالی خصوصیات فیزیکی و کاربردی یک ساختمان و منبع دانش مشترکی برای اطلاعات ساختمان است که مبنایی قابل اعتماد برای تصمیم گیری درطول چرخه عمر پروژه تشکیل میدهد هدف ازاین پژوهش شناسایی کاربردها و فواید مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM برای مدیران ساخت و بررسی برنامه ریزی برمبنای آن برای مراحل قبل ازساخت حین ساخت و پس ازساخت می باشد سپس ازطریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصین و مدیران پروژه های ساختمانی به بررسی و طبقه بندی کاربردهای BIM درفازهای مختلف چرخه عمر پروژه پرداخته میشود که مدیران ساخت و ساز میتوانند با پتانسیلهای آن به عنوان ابزار مدیریت یکپارچه پروژه آشنا گردند
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM ، سیستم تحویل یکپارچه پروژه ، مدیریت پروژه های ساخت و ساز 

ارسال شده در:

استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی

شنبه 26 تیر 1395
05:03
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی
پرهام پوست فروشان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهرالبرز
احسان اله اشتهاردیان - استادیار دانشکده معماری،گروه مدیریت پروژه دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
تاخیرات زمانی و عدم تطابق پیشرفت پروژه با برنامه زمانبندی از چالشبرانگیزترین مباحث اجرایی در مدیریت پروژه است یکی از علتهای مهم این امر، ضعف در پایش زمان شروع و خاتمه و یا مدت اجرای هر یک از بستههای کاری می باشنددراین مقاله با هدف تدقیق پایش پیشرفت پروژه، ابتدا محدودیتها و نقوص آن تبین گشته سپس باتمرکزبرقابلیت های اسنکرهای لیزری، مزایای بکارگیری از این فنآوری جهت پیادهسازی پایشی از راه دور، لحظه به لحظه ودقیق برروند اجرای پروژه بر اساس برنامه زمانبندی شده، مورد بررسی قرار گرفته است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
پایش بی درنگ، اسکنر لیزری محلی، مدلسازی اطلاعات ساختمان، مدیریت زمان، مدل چندبعدی 

ارسال شده در:

بررسی نقش BIM در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS و سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساخت CIMIS

شنبه 26 تیر 1395
04:53
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی نقش BIM در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS و سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساخت CIMIS
مسعود پوشیده - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت،گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
امیر صداقت نیا - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت،گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جواد مجروحی سردرود - استادیار دپارتمان مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی تأثیرات متقابل مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) و سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساختمان (CIMIS) می باشد. با افزایش حجم و گستردگی پروژه های عمرانی، مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان انقلابی در ارتباط بین بخش های مختلف و درگیر در پروژه های عمرانی جهت بهره وری بیشتر در امر ساخت مطرح می باشد. ازآنجاکه سیستم مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS) دسترسی به ابزار ها، مجوز کار پیکره بندی سیستم مدیریتی، بسته بندی و باز نشر اطلاعات جمع آوری خودکار و تهیه گزارش را در قالب سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات ساخت فراهم می کند می تواند آن را پایه و اساس BIM دانست، همچنین جهت ارتباط یکپارچه اطلاعات ساخت وساز، قالب و فرمت هایی جهت تبادل اشیا در محیط شبکه ارائه شده که یکی از کاربردی ترین این قالب ها کلاس های بنیادین صنعت (IFC) است که به عنوان قالب رایج پروژه های مبتنی بر BIM در دسترس می باشد. نتیجه به دست آمده ارتقاء متقابل عوامل مذکور را در ارتقای جایگاه هر سه عامل نشان می دهد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان،مدیریت اطلاعات پروژه،سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساختمان 

ارسال شده در:

مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکاری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی

شنبه 26 تیر 1395
04:51
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکاری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی
سجاد تابع جماعت - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد بافق
محمدعلی برخوردار بافقی - استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی خبیری - استادیار دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
در شرکت های پیمانکاری نیازی به برآورد هزینه ها قبل از شرکت در مناقصه ها و نیاز به برطرف کردن مجهولات و کاستی هایی که با پیشرفت ویژه قابل تشخیص است زمینه را برای ظهور سیستمی جهت سازماندهی اطلاعات ساخت پیش از اجرا فراهم نموده است. امروز ظهور تئوری مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهره وری به مدیران پروژه ها کمک می نماید و این امکان را فراهم می سازد و مدیر پروژه فرآیند کار را باز مهندسی سازماندهی کند تا یکپارچگی بهتری بین ذی نفعان مختلف درگیر در پروژه های مدرن ساختمانی ایجاد نماید. در این تحقیق با استفاده از روش میدانی، جامعه آماری متشکل از کلیه شرکت های پیمانکاری رتبه یک ابنیه ایران توسط پرسش نامه محقق ساخت مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس از روش های آماری t مستقل برای مقایسه و تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش استفاده شده است. با مقایسه مقادیر میانگین مدیریت نقشه ها (18/30) و سطح متوسط آن (21) و کوچک تر بودن میانگین مدیریت نقشه ها، نشان داده شد که شرکت ها در زمینه مدیریت نقشه ها دارای ضعف هستند. همچنین با مقایسه مقادیر میانگین متغیر سیستماتیک بودن پروژه ها (32/20) و سطح متوسط آن (45) و نزد کوچک تر بودن میانگین متغیر سیستماتیک شدن پروژه ها، نشان داده شد که شرکت های پیمانکاری داخلی نیاز به سیستماتیک کردن اطلاعات ساختمان دارند.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدیریت پروژه،مدلسازی اطلاعات ساختمان،شرکت های پیمانکاری،مطالعه آماری 

ارسال شده در:

معماری پایدار، فرصتی برای صرفه جویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خاکستری

شنبه 26 تیر 1395
04:50
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله معماری پایدار، فرصتی برای صرفهجویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خاکستری
پروانه خسروانی - کارشناس ارشد مهندسی معماری، هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمد النگ - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه علامه محدث نوری
چکیده مقاله:
در حال حاضر مهندسی معماری و صنعت ساختوساز با تغییرات زیادی در فنآوری اطلاعات و استفاده مناسب از شیوههای معماری پایدار مواجه است. مدلسازی اطلاعات ساختمان یاBuilding Information Modeling یکی از ابزارهای رو به رشد در یاریرساندن به طراحان، مالکان و پیمانکاران در مدیریت اطلاعات و پیچیدگیهای پروژه است. ] 1[ با روند پیچیدهتر شدن ساختمانسازی منابع بیشتری برای ساخت و فعالیت نیاز است و کار از طراحی سنتی خارج میشود. روش مدلسازی اطلاعات ساختمان به دنبال سازگاری با لایههای اضافهشده اطلاعات است که به انتقال بین همهی افراد مرتبط باپروژه کمک میکند. این افراد ممکن است گروه طراحی، سازندگان و مالکان باشند. همه این گروهها نیازمند روشی هستند که در آن بتوانند اطلاعات را دربارهی پروژه در سطح وسیعتری بین یکدیگر به اشتراک بگذارند.هدف از مدلسازی اطلاعات ساختمان، واردکردن همهچیز در یک مدل است تا بتوان به ساختمان یا پروژه بادید کلی نگاه کرد. با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان، میتوان اجزاء تشکیلدهنده ساختمان را طراحی و یا اصلاح کرد و سیستم میتواند این تغییراترا در همه جنبهها دیگر طرح اعمال کند. این مقاله در جهت تحقیق در مدلسازی اطلاعات ساختمان BIMکه از طریق تلاشهای میانرشتهای متمرکز است درزمینه تأمین آب مصرفی یک مجموعه ساختمانی با نگرش معماری پایدار و از طریق جمع آب آوری آب باران و تصفیه آبهای خاکستری و ... تهیهشده است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان، معماری پایدار، آب، آب باران، آب خاکستری 

ارسال شده در:

اVISILEAN حاصل تعامل ساخت ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان

شنبه 26 تیر 1395
04:49
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله اVISILEAN حاصل تعامل ساخت ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان
زهرا میرزاعطائی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
مدیریت تولید و کنترل در ساخت و ساز با رویکرد کاهش زمان و هزینه و کاهش تلفات با حفظ کیفیت رو به فزونی است بهره بردن از شیوه های مدیریتی کارآمد به همراه نرم افزارهای مرتبط و به روز تا حدودی ایجاد این شرایط را فراهم می نماید. ساخت ناب روشی برای انجام بیشتر و بیشتر با کمتر و کمتر است، تلاش کمتر، تجهیزات کمتر، زمان کمتر و فضای کمتر، ضمن اینکه دقیقاٌ آنچه مشتری می خواهد فراهم می کند. و از دیگر سوی BIM (مدلسازی اطلاعات ساختمان) با ایجاد یک فضای سه بعدی بدون نیاز به صنعت ساخت به شکل مجازی پیش از آغاز ساخت و ساز شرایط پیش بینی شماری از عوارض و اشکالات را فراهم می آورد و مانع برخی از دوباره کاری ها می گردد. در این مقاله ابتدا به معرفی ساخت ناب BIM اشتراکات این دو پرداخته شده است و در نهایت نرم افزاری تحت عنوان و Visilean که این دو را در کنار یکدیگر در صنعت ساخت بکار می گیرد معرفی و بررسی گردیده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ساخت ناب BIM (مدلسازی اطلاعات ساختمان) ،Last Planner ،Visilean 
ارسال شده در:

افزایش ایمنی کارهای در ارتفاع مربوط پروژه های ساختمانی با BIM

شنبه 26 تیر 1395
04:47
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله افزایش ایمنی کارهای در ارتفاع مربوط پروژه های ساختمانی با BIM
میلاد وطن خواه - گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
حسنعلی مسلمان یزدی - گروه مهندسی عمران، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، ایران
چکیده مقاله:
وقوع حوادث در کارها جز جدایی ناپذیر هر شغلی می باشد که در زمینه فعالیت های ساختمانی، یکی از پرتکرارترین حوادث مورد وقوع، حوادث مربوط به کار در ارتفاع می باشد که به دلیل ماهیت وقوع آن، معمولا دارای صدمات و خسارتهای سنگین می باشد. از اینرو، بهره گیری از تمامی متدها و روشهای پیشرفته برای کاهش اینگونه وقایع دارای اولویت می باشد. در همین راستا، استفاده از فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان که جز ابزار کلیدی مدیران پروژه ها در دنیای امروزی و عملیات ساخت و ساز محسوب می گردد را مورد بررسی قرار می دهیم، تا میزان کارایی و عملکرد آن دریش بینی خطرات مربوط به کار در ارتفاع و نهایتا کسب ایمنی بیشتر در عملیات سخت و ساز، مورد سنجش قرار گیرد. هدف از این مقاله، بررسی میزان اثرگذاری فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت ایمنی بر کارهای در ارتفاع می باشد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان، ایمنی، مدیریت پروژه، کار در ارتفاع 

ارسال شده در:

ارزیابی کاربرد معماری دیجیتال در طراحی سازه های نوین

شنبه 26 تیر 1395
04:45
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ارزیابی کاربرد معماری دیجیتال در طراحی سازه های نوین
محمد مجرد دربادام - کارشناس فنی شرکت ایستا آسمانه شار تهران
الهام نوری پور - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد شیراز
عباس دارابی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش راه، ساختمان و محیطزیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
با توجه به رشد روزافزون ساختوساز در کشور، توجه به جنبه های معماری این سازه ها حائز اهمیت است. پیشرفت درزمینه فناوری و لزوم ساخت سازههای نوین، نیازمند ابزارهای پیشرفته برای طراحی مدلهای سازهای است. یکی ازراه های طراحی مدلهای سازهای نوین، معماری دیجیتال است. هدف نهایی در روند معماری دیجیتال، ساختن یک مدلچهاربعدی، شامل تمامی اطلاعات موردنیاز برای طراحی، تولید دیجیتالی سازه و اطلاعات زمان بندی شده مورد لزوم برایمونتاژ آن است. این منبع اطلاعات، بین طراحی و ساخت پیوند ایجاد می کند و معماران را قادر می سازد نقشهماهنگ کننده اطلاعات را بین تمامی حرفه ها و صنایعی که در امر ساخت وساز درگیر هستند، بر عهده گیرند. هدف ازاین پژوهش معرفی معماری دیجیتال، قابلیت آن در ایجاد فرم های پیچیده در معماری و ارزیابی کاربرد آن در طراحیسازه های نوین و پیشرفته است. امروزه با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) امکان فراهم شده است تا مدل چندبعدی شبیهسازیشده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و خصوصیاتتمام عناصر ساختمان و همچنین ارتباط آنها با یکدیگر را بهصورت همزمان در یک مدل ایجاد کرد. این فناوری رویکردجدیدی در زمینه طراحی ساختمان، اجرا و مدیریت بهینه ی آن به صورت همزمان و باکیفیت بالا است. داده های اینپژوهش از طریق مراجعه به بانک های اطلاعاتی معتبر و مصاحبه با متخصصان گردآوری شده است و برای تحلیل داده هااز روش توصیفی-تحلیلی استفادهشده است. یافته های این مطالعه نشان میدهد که معماری دیجیتال، فرصت های تازه ایدر زمینه ساخت سازه های پیشرفته ایجاد کرده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
معماری دیجیتال، سازه های نوین، مدلسازی اطلاعات ساختمان، روش توصیفی-تحلیلی 

ارسال شده در:

تحلیلی بر میزان پذیرش استفاده از تئوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در شرکت های پیمانکاری داخلی

شنبه 26 تیر 1395
04:42
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تحلیلی بر میزان پذیرش استفاده از تئوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در شرکت های پیمانکاری داخلی
سجاد تابع جماعت - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد بافق
محمدعلی برخورداری بافقی - استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی خبیری - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
امروزه ظهور تئوری مدلسازی اطلاعات ساختمان، بعنوان ابزاری قدرتمند برای بهره وری به مدیران پروژه ها کمک می نماید. بیشترین سودمندی استفاده از این ابزار مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها در طول عمر پروژه و صرفه جویی در زمان می باشد. همچنین مدلسازی اطلاعات ساختمان این امکان را فراهم می سازد تا مدیر پروژه فرآیند کار را بازمهندسی و سازماندهی کند تا یکپارچگی بهتری بین ذینفعات مختلف درگیر در پروزه های مدرن ساختمانی ایجاد نماید. در این تحقیق مهمترین فاکتورها جهت پذیرش مدلسازی اطلاعات ساختمان توسط شرکت های پیمانکاری با استفاده از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است، سپس با روش میدانی جامعه آماری متشکل از کلیه شرکت های پیمانکاری رتبه یک انبیه ایران توسط پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفته است، سپس از روش های آماری t مستقل برای مقایسه و تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش استفاده شده است. با مقایسه مقادیر میانگین متغیر سیستماتیک بودن پروژه ها (32/20) و سطح متوسط آن (45) و نظر به کوچکتر بودن میانگین متغیر سیستماتیک بودن پروژه ها، نشان داده شد که شرکت های پیمانکاری داخلی نیاز به سیستماتیک کردن اطلاعات ساختمان دارند و کاستی های موجود در نقشه های ساختمانی منجر به ایجاد ضعف در مدیریت پروژه ها گشته است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدیریت پروژه، مدلسازی اطلاعات ساختمان، شرکت های پیمانکاری، مطالعه آماری 

ارسال شده در:

امکان سنجی بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان در تصمیم گیری های کارگاهی

شنبه 26 تیر 1395
04:41
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله امکان سنجی بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان در تصمیم گیری هایکارگاهی
مسلم شیخ خوشکار - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران
ابوالفضل عقیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران
مصطفی خانزادی - استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
صنعت ساخت و ساز در چند دهه اخیر با چالش های بیشماری همچون، پایین بودن بهره وری و نرخ بازگشت سرمایه در قیاس با سایر صنایع، افزایش تدریجی هزینه نیروی کار، تحمیل هزینه های پیش بینی نشده ناشی از فقدان هماهنگی میان ذینفعان، زمان بر بودن مدیریت تغییرات در پروژه ها و عدم تصمیم گیری به موقع و مناسب روبرو بوده است. کلیه عوامل فوق به توسعه حوزه های نوینی مانند فناوری اطلاعات و سیستم های تحویل پروژه یکپارچه در این صنعت انجامید. مدلسازی اطلاعات ساختمان یکی از مهم ترین مفاهیم نوظهور برای غلبه بر چالش های فوق بوده است. در این مقاله با بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه ساخت مهمترین زمینه های بکارگیری BIM در مدیریت کارگاه های عمرانیمورد شناسایی قرار گرفته است. سپس با بررسی تجارب اقتصادی بکارگیری آن در دنیا و نظرات کارشناسان و خبرگان صنعت ساخت اعم از مشاور و پیمانکار، تجزیه و تحلیل کیفی و کمی جهت انتخاب زمینه های مهم بکارگیری BIM در ایران به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP صورت گرفته است. در انتها زمینه های شناسایی شده جهت استفاده کارا تر در پروژه های کشور اولویت بندی شده اند.
کلیدواژه‌ها:
صنعت ساخت، مدلسازی اطلاعات ساختمان، تصمیم گیری کارگاهی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)

ارسال شده در:

مدلسازی اطلاعات ساختمان و اثرات بکارگیری آن درصنعتی سازی ساختمان ها

شنبه 26 تیر 1395
04:39
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدلسازی اطلاعات ساختمان و اثرات بکارگیری آن درصنعتی سازی ساختمان ها
رضا مهاجری برج قلعه - دانشجوی دکتری عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی کلهر - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدرضا فلکی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
جواد مجروحی سردرود - دکتری عمران مدیریت ساخت استادیار دپارتمان مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده مقاله:
امروزه صنعت ساختمان ازجایگاه ویژه خود دربین سایر صنایع عقب افتاده است چرا که روشهای سنتی ساخت و ساز ساختمانهای اسکلتی فولادی و بتنی نمی توانند بهینگی لازم را درزمان هزینه و کیفیت کار ساخت وس ازبه وجود آورند این عدم بهینگی درتمام فازهای اجرایی پروژه های ساختمانی شامل برنامه ریزی طراحی و محاسبات اجرا و بهره برداری قابل رویت می باشد برای رسیدن به شرایط مطلوب و به وجود اوردن شرایط بهینه باید بازنگری کلی درتولید مصالح و فراورده های ساختمانی شیوه های طراحی و اجرا تکنولوژیهای ساخت بکارگیری ماشین الات ساختمانی صورت گیرد دراین میان صنعتی سازی ساختمان با مدولار کردن و پیش ساخته نمودن قطعات درکارخانجات و مونتاژ آنها درپای کار میتواند کمک موثری درارتقا کیفیت ساخت و کاهش زمان اجرای کار داشته باشد و مدلسازی اطلاعات ساختمان نیز بامدل کردن اجزا و قطعات و درنظر گرفتن بعد برای آنها شامل مدل سه بعدی زمان به عنوان بعدچهارم هزینه و عنوان بعدپنجم نگهداری به عنوان بعدششم و ... ابزاری موثر و کارامد درافزایش کیفیت ساخت وس از داشته باشد دراین مقاله به بررسی اثرات مدلسازی اطلاعاتساختمان BIM درصنعتی سازی ساختمان ها پرداخته شده است و اثرات آن را دردوحوزه طراحی و اجرا به منظور ایجادهماهنگی و انسجام درطراحی و افزایش قابلیت مدیریت موثر دراجرا موردتوجه قرارگرفته است
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان ، صنعتی سازی ساختمان ها ، مدیریت ساخت ، BIM
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)

ارسال شده در:

طراحی دیجیتال به روش مدلسازی اطلاعات ساختمان بارویکردتوسعه پایدار

شنبه 26 تیر 1395
04:38
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله طراحی دیجیتال به روش مدلسازی اطلاعات ساختمان بارویکردتوسعه پایدار
عباس حسینخانی - کارشناس ارشدمعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
چکیده مقاله:
رابطه معماری باعلوم دیجیتال بحثی گسترده است که بویژه دردهه های اخیر میتوان تاثیرگسترده رایانه و پیشرفت های علمی دراین زمینه را مشاهده نمود دراواخر دهه گذشته تفکر استفاده ازتکنیکهای رایانه ای درمعمرای انقدر پررنگ گردید که درکمترین فاصله زمانی ممکن تاثیر شاخص خود را دراذهان و نتایج طراحیان به جای گذاشت پس ازآن با ظهور سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM یکی ازبهترین و جدیدترین روشهای افزایش رایانه ای برای بهره وری بیشتر درمعماری و طراحی ساختمان ها چه ازلحاظ طرح بهینه و زمان و چه ازلحاظ هزینه طرح پابه عرصه نهادBIM فرایندی ازطراحی دیجیتال براساس مدل سه بعدی بوده که به چرخه عمر ساخت ارزشهای کیفی و کمی افزوده و قادر است اهداف توسعه پایداری را به طرح اعمال نماید BIM بصورت قاطع به معماری و صنعت ساختمان ورود پیدا کرده و به تدریج درحال پیشرفت است که به دست اندرکاران معماری مهندسی و ساخت و ساز کمک مینماید تابه هدفی واحد و پایدا ردرطراحی و ساخت دست یافته و نوع جدیدی ازطراحی را امکان پذیر سازد دراین پژوهش تلاش میشود باارایه مفاهیمی ازمعماردیجیتال به معرفی تکنولوژی پرداخته شود بانام مدلسازی اطلاعات ساختمان که باظهور خود باعث بهبود بکارگیری فناوری دیجیتال درمعماری شده است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
طراحی دیجیتال ، مدلسازی اطلاعات ساختمان ، معماری ، توسعه پایدار 

ارسال شده در:

استفاده از فن آوری مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در ساختمانهای بتنی پیش ساخته

شنبه 26 تیر 1395
04:35
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله استفاده از فن آوری مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در ساختمانهای بتنی پیش ساخته
حامد ابراهیمی - دانشجوی دکتری تخصصی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا ربیعی فر - عضو هیئت علمی استادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده مقاله:
روش های نوین اجرای ساختمانها جهت بهبود کیفیت ، کاهش زمان و هزینه و افزایش بهره وری آنها همواره مورد نظر مهندسین معمار، عمران و ساخت بوده است. در قرن 91 هر تکاملی در فن آوری با پیشرفت در علوم کامپیوتر بدست آمده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان ) BIM ( در واقع یک مدل چند بعدی شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و خواص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر است. این فن آوری رویکردی جدید در زمینه طراحی ساختمان، اجرا و مدیریت آن به صورت همزمان با کیفیت و هماهنگی بسیار بالاست. در این مقاله ضمن معرفی قابلیتهای پیشرفته این فن آوری و نرم افزارهای مربوطه و همچنین معرفی ساختمانهای بتنی پیش ساخته سعی شده پس از مذاکره با اعضای چندین انجمن و موسسه از جمله جامعه مهندسین عمران امریکا ) ASCE ( و اعضای انجمن بتن امریکا ) ACI ( یک پرسش نامه تهیه شده و از طریق سایت لینکداین در اختیار افراد با صلاحیت و شرکت هایی که در زمینه اجرای ساختمان های بتنی پیشساخته از فن آوری BIM استفاده می کنند قرار داده شود و با انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات از طریق این پرسشنامه ها روند استفاده از BIM در این روش ساخت و ساز مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM ، بتن پیش ساخته، رویکردهای نوین ساخت، فن آوری های نوین سااختمان 

ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|