تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت و بکار گیری مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM

شنبه 26 تیر 1395
05:15
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدیریت و بکار گیری مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM
مرتضی نیک سرشت -
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان ها پیدا کرده است. این فناوری بانمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می کند. اگرچه معماران و مهندسین طراح، بهره برندگان اصلیBIMشناخته می شوند، باید اذعان داشت صنعت ساختمان سازی نیز، در این زمینه بسیار ذینفع می باشدBIMبه پیمانکاران یک فرصت خارق العاده می دهد تا قبل ازشروع به شکافتن زمین پروژه، روشهای اجرا و وسایل موردنیاز خود را برنامه ریزی کنند. کل تیم اجرایی شامل پیمانکار اصلی، پیمانکاران جزء و سازندگان می توانند در کنار هم با استفاده از امکانات شبیه سازی مجازی فرایند ساخت، به تمرین توالی اجرا، تعیین محل های داربست ها، بالابرها و مدیریت سایت پروژه و ...بپردازند و اثرات تصمیمات خود را قبل از شروع اجرا ارزیابی کنند. در قرن معاصر هر تکاملی در فن آوری با پیشرفت درعلوم رایانه بدست آمده است . مدل سازی اطلاعات ساختمانBIMدر واقع یک مدل چند بعدی D5 شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان ، روابط فضایی، اطلاعات مکانی، مقدار و خواص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر در طی چرخه حیات آن می باشد که شامل : بهسازی ، برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت و بهره برداری است . در این تحقیق ضمن معرفی قابلیت های پیشرفته این فن آوری سعی شده با انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از افراد با صلاحیت روند رو به رشد استفاده ازBIMمورد ارزیابی قرار گیرد و با ارائه راهکارهایی بستر استفاده از این تکنولوژی در مدیریت پروژه ها محیا شود
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدیریت پروژه ،مدل سازی اطلاعات ساختمان ، BIM 

ارسال شده در:

نقش استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در کاهش هزینه های ساخت و ساز

شنبه 26 تیر 1395
05:15
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله نقش استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در کاهش هزینه های ساخت و ساز
فاطمه احمدزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین مشکلاتی که صنعت ساخت با آن دست به گریبان است، افزایش هزینه ها نسبت به بودجه پیش بینی شده است. متخصصان صنایع معماری، مهندسی و ساخت و ساز AEC همواره به دنبال روشهایی برای به حداقل رساندن هزینه های پروژه با حفظ کیفیت مطلوب بوده اند.امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM با ساخت و بهینه سازی یک مدل دیجیتال از ساختمان و به کارگیری آن در تمامی طول چرخه حیات پروژه و همچنین ایجاد شفافیت در تمامی فرآیندها، گره گشای بسیاری از مشکلات ساخت و ساز از قبیل افزایش هزینه هاست. تحقیق پیش رو با استفاده از روش مطالعه مروری به بررسی نقش تکنولوژی BIM در کاهش هزینه ها، در سه فاز پیش از ساخت، حین ساخت و پس از ساخت پرداخته است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، کاهش هزینه، مدیریت مالی 

ارسال شده در:

چگونگی و تاثیر اموزش BIM در کارگاه

شنبه 26 تیر 1395
05:14
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله چگونگی و تاثیر اموزش BIM در کارگاه
مستوره شادکام - موسسه غیرانتفاعی علا الدوله سمنانی
چکیده مقاله:
دراین مقاله ابتدا به تعریف مدل سازی اطلاعات ساختمان buihding information modeling و مزیت های استفاده از BIM در صنعت ساخت و موانع پیش رو اشاره شده که سپس چگونگی آموزش BIM در کارگاه و تأثیرات آن بر روی عملکرد سرپرست کارگاه بررسی شده است. چگونه با آموزش و یادگیری فردی، شیمی و سازمانی BIM می تواند منجر به بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، رفع دوباره کاری ها و تلفات، کاهش زمان ساخت، بهبود ارتباطات و همکاری ها در صنعت ساختمان شود. اعضای تیم می توانند با همکاری و به اشتراک گذاری دانش خود کمک شایانی به روند رو به رشد پیشرفت صنعت ساخت کشورها نمایند. مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک زبان مشترک فنی و سازمانی می تواند باعث بهبود ارتباطات، همکاری، دامنه رشد، کاهش هزینه و کنترل زمان شود. مطابق مطالعات انجام شده قبلی مشکلات نرم افزاری عدم استاندارد سازی و عدم تمایل به اشتراک گذاری دانش از عواملی است که تاکنون مانع از فراگیر شدن BIM در کارگاه های ساختمانی ایران شده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
اbim، آموزش، پروژه های ساخت، کارگاه ساخت، مدل سازی اطلاعات ساختمان 

ارسال شده در:

تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT

شنبه 26 تیر 1395
05:14
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT
  امیرحسین ستوده بیدختی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۶)
دانشجوی کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
  احسان اثنی عشری (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۵)
عضو هیئت علمی، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
با ایجاد رکود در صنعت ساخت و هدف گذاری بر افزایش بهره وری در این صنعت باعث شکسته شدن حصارهای فکری شده که باعث شده بود این صنعت یک صنعت سنتی و بدون پیشرفت فناورانه تلقی گردد،یکی از ابزارهای جدید مورد استفاده در این صنعت مدل سازی اطلاعات ساختمان است که میتوان گفت استفاده از ان با سرعتی چندین برابری در قبال ابزارهای قدیمی این صنعت مانند CAD درحال گسترش بوده و توسعه میابد،با این حال استفاده از آن در صنعت ساخت ایران نمود پیدا نکرده است تا حدی که درتحقیقات انجام شده نیز کمتر به نمونه موردی اجرایی وجود دارد و بیشترین مطالعات تحقیقاتی مربوط به فرضیات یا نقشه های اجرا شده است که صرف بررسی نرم افزاری آن صنعت ساخت را از فواید این ابزار ذینفع نمی سازد و نیاز به تدوین یک برنامه استراتژیک برپایه شناخت شرایط صنعت ساخت ایران و فواید مدل سازی اطلاعات ساختمان احساس میشود، در تحقیق پیشرو به وسیله تکنیک آنالیز SWOT به فرصت ها وچالش های پیاده سازی و چگونگی آن درجهت تدوین یک برنامه استراتژیک برای صنعت ساخت ایران پرداخته شده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،BIMو SWOT ،پیاده سازی 
ارسال شده در:

تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر روش های اجرای پروژه ، رهیافتی از (طرح-مناقصه-ساخت) بسوی اجرای تجمیعی پروژه (IPD)

شنبه 26 تیر 1395
05:14
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر روش های اجرای پروژه ، رهیافتی از (طرح-مناقصه-ساخت) بسوی اجرای تجمیعی پروژه (IPD)
سعید بنی هاشمی - دانشجوی دکترای مدیریت ساخت،دانشگاه تکنولوژی سیدنی
سعید خلیلی قمی - کارشناس ارشد مدیریت ساخت، رئیس هیئت مدیره شرکت آفتاب کویر
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر، پروژه های ساختمانی در فاز طراحی و اجرا شاهد پیچیدگی های روزافزونی بوده اند طوریکه به نظر میرسد روش های سنتی جاری یارای مقابله با تحولات رخ داده را ندارند. روش فعلی اجرا و تحویل پروژه های ساختمانی در کشورمان، طرح-مناقصه-ساخت مبتنی بر سیستم CAD بوده که دارای نواقص متعددی از جمله گسیختگی بخش های شرکت کننده از قبیل مشاور، پیمانکار و کارفرما، عدم کارایی در اشتراک اطلاعات و مستندات پروژه و نبود بستر مناسب جهت به کار گیری تکنولوژی های اطلاعاتی نوین است. مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) که در حال حاضر یگانه تکنولوژی پیشرو در عرصه ی طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت پروژه های ساختمانی به شمار می آید، توانایی بالقوه ای در نقش آفرینی مثبت در این راستا دارد به شرطی که بتوان آن را در قالب روشی کارآمد از اجرا و تحویل پروژه های ساختمانی قرار داد. هدف از این مقاله، ارائه ی تصویری روشن از روند فعلی (طرح-مناقصه-ساخت) و اتکای آن بر CAD و وجوب حرکت به سمت روش اجرای یکپارچه ی پروژه (IPD) و مبتنی بر سامانه BIM است و در آن چارچوب مفهومی این مفهوم تشریح میشود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، طرح-مناقصه-ساخت، اجرای تجمیعی پروژه مدیریت و اجرای پروژه های ساختمانی، صنعت ساختمان Building Information Modelling و BIM و IPD 
ارسال شده در:

مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM سبز

شنبه 26 تیر 1395
05:13
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM سبز
شهاب نادری - کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات مرکزی
  مهدی روانشادنیا (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۷)
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
چکیده مقاله:
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعهWCEDتوسعه پایدار را به صورت توسعه ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلهای آتی بر آورده نماید، تعریف کرده است LEED پرکاربردترین سیستم رتبه بندی ساختمان سبز درکشور ماستLEED در 7 سرفصا محیط زیستی با 96 امتیاز ارائه طریق میدهد و ساختمانهایی که معیارهای توسعه ی پایهدار را برآورده کنند ، موفق به اخذ گواهی لیید )پلاتینیوم، طلایی، نقره ای، گواهی( برای ساختمانهای سبز می شوند . مدل سازی اطلاعات ساختمان به مجموعه ای از اطلاعات پارامتری که برای استفاده در تصمیم گیری های مربوط به طراحی ،ایجاد نقشه های ساختمانی با کیفیت ، پیش بینی عملکرد ساختمان ، تخمین هزینه ، زمانبندی، روشهای نگه داری و بهره برداری و مدیریت قراردادها و تدارکات استفاده می شود، تعریف می شود . در پژوهش کاربردی آتی، پس از جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چند مطالعه ی موردی در این زمینهه پرداخته شد که به روش استقرائی فشرده سازی و طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیا آنها صورت پذیرفت.یک مدل فرری که ویلایی با فرض تاسیس در تهران می باشد ، ایجاد شد . مدل سازی اطلاعات ساختمان سبز از جمله مکان پروژه ، جهت گیری ساختمان ،جهت باد، مسیر خورشید تحلیل برداشت آب خاکستری و آب باران طراحی سایت و انالیز انرژی درنرم افزارهای Energy+ ، Revit2015 و Ecotect انجام شده است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
توسعه پایدار، ساختمان سبز، مدل سازی اطلاعات ساختمان، سیستم رتبه بندی ساختمان سبز 
ارسال شده در:

ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش BIM با رویکرد توسعه پایدار

شنبه 26 تیر 1395
05:13
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش BIM با رویکرد توسعه پایدار
حامد ابراهیمی - دانشجوی دکتری تخصصی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  عباس محمودآبادی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۸۲۴)
مدیر گروه مهندسی صنایع، دانشگاه مهرآستان، گیلان، ایران
چکیده مقاله:
به طور کلی صنعت ساخت و ساز در چند دهه اخیر با چالش های فراوانی چون پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه در مقایسه با سایر صنایع، افزایش هزینه های مدیریتی و اجرایی، تحمیل هزینه های پیش بینش نشده و هزینه های ناشی از تغییرات روبرو بوده است. بنابراین رویکرد مهندسین عمران، معماری ساخت رفته رفته به سمت استفاده از فن آوری های نوین در این صنعت متمایل شده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) یکی از روش های نوین در طراحی، مشاوره و اجرای یک پروژه است که با تشکیل یک مدل چندبعدی یکپارچه از پروژه و دربرگیری تمامی خصوصیات فیزیکی و عملکردی آن پروژه و ارتباط هوشمند بین تمامی این مراحل در طول چرخه حیات، پروژه را از مرحله مطالعات مفهومی تا بهره برداری هدایت می کند. در این مقاله پس از معرفی فن آوری BIM، یک پروژه کار شده به این روش به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و نسبت منافع به مخارج در پارامترهای مختلف با رویکرد توسعه پایدار محاسبه گردیده است. در صورتیکه این نسبت بزرگتر از یک باشد اجرای پروژه با این فن آوری اقتصادی خواهد بود و در غیر این صورت پروژه توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی، نسبت منافع به مخارج، مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، توسعه پایدار 
ارسال شده در:

پردازش ابری و کاربرد های آن در مدیریت پروژه

شنبه 26 تیر 1395
05:12
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله پردازش ابری و کاربرد های آن در مدیریت پروژه
جواد مجروحی سردرود - نویسنده مسوول: استادیار، دکتری مدیریت ساخت، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سیدسجاد موسوی - دانش آموخته مهندسی عمران، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جواد شاکی ماسوله - دانش آموخته مهندسی عمران، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
پردازش ابری که یکی ازدست یافته های اخیر علم IT است درواقع این امکان را فراهم می سازد که محاسباتو ذخیره سازی به جای حالت ناحیه ای می توانند از محاسبات ابری بهره مند شوند. در این مقاله مفهوم پردازش ابریشامل مجازی سازی، معماری پردازش و همچنین وب سرویس ها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسیاجزای معماری سرویس گرا که در واقع لایه های معماری پردازش ابری هستند (SaaS, PaaS, HuaaS, IaaS)پرداخته ایم. سپس از دیدگاه مدیریتی، ابرها از نظر امنیتی، اقتصادی، امکان کنترل و توسعه مورد بررسی قرار گرفته اندو یکی از کاربردهای مهم پردازش ابری- نرم افزار به عنوان سرویس- معرفی گردیده است. مزایا و امکانات نرم افزارهای کاربردی در زمینه مدیریت پروژه بررسی و مدل سازی اطلاعات ساختمان بعنوان یک حوزه دانشی در صنعت ساخت وساز جهت بهر برداری از پردازش ایری مطرح گردیده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
پردازش ابری، مدیریت پروژه، ابر خصوصی، ابر عمومی، مدل سازی اطلاعات ساختمان 
ارسال شده در:

طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان

شنبه 26 تیر 1395
05:12
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان
روح الله همتیان پور - دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سیروس کراهی مقدم - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
چکیده مقاله:
بهره گیری از فناوری های نوین نرم افزاری و سخت افزاری یک ضرورت مهم صنعت ساخت و ساز ایران امروز ماست. مدل سازی اطلاعات ساختمان یک پدیده جدید در شیوه طراحی و مستندسازی در صنعت ساز و ساخت است. مفهوم توسعه پایدار نیز یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد. این مسئله با دیدگاه دو قرن گذشته انسان که بر پایه جدایی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود در تضاد است. در گذشته توسعه یک امر ضروری بود ولی امروز پایداری محیط زیست و توسعه به هنگام و با یک نگاه ویژه به آینده از الزامات توسعه محسوب می شود. ترکیب B.I.M و پایداری می تواند به ما کمک کند تا سریع تر و بهتر به سمت یک جهان قابل بازیافت و زمین سالم تر حرکت کنیم. این مقاله ضمن بررسی راهکارهای مختلف برای توسعه پایدار، یکی از مباحث جدید و کاربردی مدیریت یکپارچه پروژه، یعنی مدل سازی اطلاعات ساختمان ( Building Information Modeling ) که آن را به اختصار B.I.M می نامیم را در پروژه های ساختمانی پایدار معرفی کرده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
فن اوری های نوین،مدل سازی اطلاعات ساختمان، توسعه پایدار و مدیریت پروژه 

ارسال شده در:

بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ساخت و موانع و مشکلات ان

شنبه 26 تیر 1395
05:11
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ساخت و موانع و مشکلات ان
رٍوح الله همتیان پور - دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سیروس کراهی مقدم - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
چکیده مقاله:
روش های نوین اجرای ساختمان ها جهت بهبود کیفیت، کاهش زمان و هزینه و افزایش بهره وری آن ها همواره مورد نظر مهندسین معمار، عمران و ساخت بوده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان ( B.I.M ) یک تغییر جدید در شیوه طراحی و مستندسازی در صنعت ساز و ساخت است. مدل سازی اطلاعات ساختمان، اطلاعاتی درباره کلیت ساختمان به ما می دهد و اسنادی کامل و تجمیع شده را در یک پایگاه داده ها در اختیار ما می گذارد. همه این اطلاعات پارامتری هستند و بنابراین با یکدیگر در ارتباط هند. هرگونه تغییر در یک شیء درون مدل، در کل پروژه از همه جوانب تأثیر می گذارد. مدل سازی اطلاعات ساختمان، در بردارنده داده های ساختمانی واقعی است و فقط از نقشه های دوبعدی ساختمان که به صورت رایج در نقشه های کشیده شده با اتوکد یافت می شود تشکیل نشده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان در واقع یک مدل چند دودی شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و حواس تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آن ها با یکدیگر است. این فناوری رویکردی جدید در زمینه طراحی ساختمان، اجرا و مدیریت آن به صورت هم زمان با کیفیت و هماهنگی بسیار بالاست. در این تحقیق به به کارگیری B.I.M در بخش های مختلف مدیریت ساخت پرداخته شده است و موانع و مشکلات اجرای آن شناسایی شده اند.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،مدیریت ساخت، مدل چند بعدی و اجزای ساختمان 

ارسال شده در:

معرفی سیستم نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن در معماری برای دستیابی به توسعه و طراحی پایدار

شنبه 26 تیر 1395
05:11
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله معرفی سیستم نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن در معماری برای دستیابی به توسعه و طراحی پایدار
سارا امیرشکاری - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
سمیرا امیرشکاری - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، واحد بین الملل
چکیده مقاله:
امروزه ساخت و ساز، فرآیندی است که لازمه آن، وجود داده ها و اطلاعات کافی مربوط به اجزای سازه ای ساختمان و صرف هزینه و زمان نسبتاً بالا جهت دستیابی به این داده ها می باشد. هر قدر اطلاعات بدست آمده از شرایط و اجزای یک ساختمان کاملتر و دقیقتر باشد، تصمیمات اتخاذ شده برای انتخاب روشهای ساخت و ساز نیز بهینه تر خواهد بود و هزینه لازم برای اجرای پروژه های ساختمانی کاهش خواهد یافت. تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) یا به اختصار BIM، یکی از متدهایی است که به دلیل امکان ایجاد پایگاه داده های قوی برای ساختمان و اجزای آن و همچنین ایجاد و ارائه شناسنامه های اطلاعاتی غنی برای آنها، امکان اتخاذ تصمیمات بهینه جهت اجرای پروژه ها در هر مرحله ای از انجام یک پروژه، کاهش چشمگیر زمان و هزینه مدیریت اجرایی و ساخت و ساز را فراهم آورده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن معرفی و ارزیابی قابلیت های پیشرفته تکنولوژی نوین BIM، به بیان نقاط قوت این سیستم در مدلسازی اطلاعات یک ساختمان پرداخته شود. سپس برخی از بازخوردهای کاربردی استفاده از این سیستم نوین در طراحی ساختمانها در معماری پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور ابتدا برخی از مهمترین اصول معماری سبز در دستیابی به توسعه پایدار که در عصر حاضر توجه بسیاری از معماران و طراحان را به خود جلب کرده است، مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت برخی از کارکردهای مهم، مفید و کاربردی استفاده از تکنولوژی نوین BIM برای دستیابی به این اصول برای طراحی با رویکرد پایدار مورد بررسی قرار گرفته است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
سیستم مدلسازی، اطلاعات ساختمان، توسعه، طراحی پایدار 

ارسال شده در:

بررسی جایگاه تکنولوژی BIM در مدیریت پروژه های عمرانی

شنبه 26 تیر 1395
05:10
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی جایگاه تکنولوژی BIM در مدیریت پروژه های عمرانی
میلاد وطن خواه - گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
حسنعلی مسلمان یزدی - استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علیرضا مسلمان یزدی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز
چکیده مقاله:
اصل اولیه در پروژه های عمرانی، طراحی و اجرای هرچه بهتر خواسته های افراد متقاضی در این زمینه است. برایاینکه بتوان به بهترین نحو خواسته ها را اجرا نمود، باید مدیریتی صحیح و متناسب با اصول مدیریتی بر روند کار احاطه داشته باشد. تکنولوژی BIM یکی از متدهای نوین در عرصه مدیریت پروژه های عمرانی است که در زمینه های مختلف این رشته توانایی ورود و انجام وظیفه دارد. هدف از این مقاله معرفی تکنولوژی BIM و بررسی عملکرد و نقش آن در پروژه های عمرانی می باشد، تا بتوان با بهره گیری از آن به بهترین شکل عملیات مربوط به فازهای متفاوت پروژه ها را بهینه سازی نمود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان، مدیریت پروژه های عمرانی، مدیریت ساخت، تکنولوژی BIM 

ارسال شده در:

مطالعه ی موردی در استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در چرخه ی حیات پروژه های ساخت

شنبه 26 تیر 1395
05:10
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مطالعه ی موردی در استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در چرخه ی حیات پروژه های ساخت
اقبال شاکری - استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
خشایار اسدی بروجنی - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
امیر محمد مسچی زاده - کارشناسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی حقیقی - دانشجوی دکتری گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
چکیده مقاله:
بیم جهت ارائه ی کلیه اطلاعات در مورد ساختمان و یک مجموعه ی کامل از اسناد طراحی و داده ها و ذخیره ی همه ی این اطلاعات در یک پایگاه یکپارچه ی داده مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله استفاده از بیم در چرخه ی حیات یک پروژه ی ساخت مورد مطالعه قرار می گیرد.تمرکز ما در این پژوهش پاسخ به این سوالات است. چگونه عوامل مختلف پروژه از مدل بیم ترکیبی بهره می برند؟ اصلی ترین تناقضات و مشکلات در استفاده از بیم چیست؟یافته های اولیه در این پژوهش نشان می دهد که استفاده از بیم برای طراحی مورد قبول واقع شده است ولی به نظر می رسد روش های قدیمی هنوز غالب است. مخصوصا در روابط بین طراحان مختلف شامل طراحان سازه،معماری، تاسیسات و بین طراحان و سایت اجرایی. با وجود آنکه بیم مفاهیم و ابزار جدیدی را برای همکاری مهیا کردهاست اما هنوز استفاده ی گسترده از بیم برای تامین فضای تعامل نوین بین متخصصان مختلف نتوانسته است محقق بشود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان، طراحی، ساخت و ساز، چرخه ی حیات پروژه 

ارسال شده در:

پایش منابع در مدیریت یکپارچه پروژه با رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان

شنبه 26 تیر 1395
05:08
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله پایش منابع در مدیریت یکپارچه پروژه با رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان
  وحید شاه حسینی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۴)
استادیار مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میلاد کاردگر - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
افسانه عسکری - دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
چکیده مقاله:
صنعت ساخت و ساز در چند دهه ی اخیر، با چالشهایی از جمله پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه، افزایش هزینه ی نیروی انسانی، تحمیل هزینه های پیش بینی نشده، زمان بر بودن مدیریت و پایش اطلاعات پروژه رو برو بوده و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، یکی از مهمترین مفاهیم نوظهور برای غلبه بر چالشهای فوق میباشد. در این مقاله، با تمرکز بر بعد زمان به عنوان یکی از مهمترین منابع پروژه، به بررسی نحوه مدیریت و پایش اطلاعات در فرآیند طراحی و ساخت یکپارچه با رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان پرداخته شده است. بدین منظور از نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدلسازی و شبیه ساز ۴ بعدی استفاده گردیده است. برنامه ریزی صحیح و منطبق بر واقعیات، شناسایی فضاهای مناسب جهت انبار موقت مصالح، تشخیص شناوریهای بیمورد از سایر شناوریها، تصحیح روابط پیش نیازی نادرست میان فعالیتهای برنامه زمان بندی، شناسایی نواحی پرخطر و پیشگیری حوادث از جمله نتایج حاصل از بکارگیری روش بیم در این مقاله میباشد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان، برنامه ریزی و کنترل پروژه، شبیه سازی چهار بعدی، مدیریت منابع 

ارسال شده در:

بررسی نقش استفاده از BIM و هماهنگ شدن ابزار نصب و شرایط سایت با مدل در نصب پل کارون 4

شنبه 26 تیر 1395
05:07
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی نقش استفاده از BIM و هماهنگ شدن ابزار نصب و شرایط سایت با مدل در نصب پل کارون 4
شیدا معماری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خمین
سیدمهدی موسوی - استادیار دانشگاه
چکیده مقاله:
مدلسازی اطلاعات ساختمان یا به اختصار BIM1 شبیهسازی یک پروژه در محیط مجازی است و یکی از مهمترین مزایای آن مدلسازی ابزار نصب و شرایط سایت همراه با مدل اصلی میباشد. در نصب پل کارون 4 به دلیل مشابهت با پلهای کارون 3، ازجرثقیل دروازهای آن پلها با اعمال تغییراتی در دهاصه طولی جرثقیل استفاده شد. با توجه به اینکه تغییرات به طور کامل با شرایط پل کارون 4 هماهنگ صبود، تیم نصب در استفاده از جرثقیل با مشکل مواجه شده بودصد و این مسئله نشان میدهد که مدلسازی ابزار صصا به همراه مدل پل که یکی از مزایای BIM اسات، میتواصد به پیشگیری از مشکلاتی از این دست به هنگام نصب کمکفراوانی کند. از طرفی تاخیرهایی که به علت در نظر صگرفتن شرایط سایت در پروژه ایجاد شد نیز ضرورت مدل کردن شرایط سایت همراه با مدل پروژه را صشان میدهد. ایمنسازی سایت مسئله مهمی است که باید در شرایط مدل دیده شود چرا که ریسک به خطر افتادن جان کارگرها به خصوص در شرایط پرخطر نصب را پایین میآورد
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ابزار نصب ، مدلسازی اطلاعات ساختمان، ایمنسازی، شرایط سایت، پل کارون 4 

ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|