تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر شرکت

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر شرکت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

11 قانون شرکت های پرسود

سه شنبه 23 آذر 1395
03:56
امیرحسین ستوده بیدختی
11 قانون شرکت های پرسود

چگونه با کمترین تلاش، بیشترین سود را تولید می کنید؟ چگونه بدون فدا کردن کیفیت، حاشیه های سود را به حداکثر می رسانید؟
نویسنده این مقاله، بر اساس مصاحبه هایی که با مدیران ارشد برجسته در بیش از دوازده کشور داشته است، 11 قاعده کلی زیر را فهرست کرده است:

    تکرار، معمولاً بیهوده است؛ تبلیغات خوب، بار اول مؤثر واقع می شود.
    قیمت باید قبل از تولید تعیین شود. توزیع باید ابتدا برنامه ریزی گردد.
    برای افزایش سود، تعداد توزیع کنندگان را محدود کنید. آنها برای رقابت با یکدیگر، قیمت ها را پایین می آورند، تا جایی که ممکن است دیگر سود کافی حاصل نکنند.
    شرایط عرضه در مقابل تقاضا را خودتان تعیین کنید و بهای محصولات عرضه شده را فوراً دریافت نمایید.
    محصولات را، برای افزایش حاشیه ایمنی، به تعداد زیاد تولید نکنید، مگر آنکه مطمئن باشید در بازار، تقاضا برای آنها وجود دارد.
    آنهایی که شما به تصویر می کشید، لزوماً تنها مشتریانتان نخواهند بود. مثلاً اگر بگویید "این محصول، ویژه افراد 20 تا 30 ساله است"، برخی از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هم سعی خواهند کرد که خود را جوان جلوه دهند تا بتوانند محصول شما را بخرند.
    این گفته دراکر را همواره به یاد داشته باشید که "هر چیزی را که بتوان اندازه گیری کرد، می توان مدیریت نمود".
    به قانون پارِتو و اصل 20/80 توجه داشته باشید. پرمشغله بودن به معنی کارآمد بودن نیست. در واقع پرمشغله بودن، شکلی از تنبلی است- تنبلی فکری و اقدام صِرف.
    همیشه حق با مشتری نیست. مشتریان کم سود و زمانبر را به فرآیندهای اتوماتیک هدایت کنید. مطمئن شوید که سفارش آنها مورد بررسی قرار می گیرد اما خودتان آنها را بررسی یا پیگیری نکنید.
    موعدها بر جزئیات برتری دارند. تحویل محصولات عالی پس از موعد، شرکت را نابود می کند.
    همه چیز را ساده نگه دارید. راه حل های پیچیده، بندرت راه حل هایی درست هستند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

اندازه گیری عملکرد شرکت

سه شنبه 25 آبان 1395
06:05
امیرحسین ستوده بیدختی
اندازه گیری عملکرد شرکت

در اندازه گیری، همواره به دنبال آن هستیم تا از مفاهیمی استفاده كنیم كه برای همگان، معنا یا تفسیری یكسان داشته باشد. داده هایی كه از سوی محیط به دست ما می رسند، یا كیفی هستند و یا كمّی. داده های كیفی، آنهایی هستند كه معنا و تفسیرشان وابسته به فرد است؛ و در مقابل، داده های كمّی، داده هایی هستند كه دریافت آنها بستگی به افراد ندارد و برای همگان معنا و تعبیری یكسان دارند. از این رو، در محیط های علمی و صنعتی، تمایل بر آن است كه زبان ارتباطی، از نوع كمّی باشد. یافتـه های كیفی نیز حتی المقـــدور باید به داده هایی كمّی تبدیل شوند. البته، این كار همواره آسان نیست و در بسیاری اوقات ناچار از نوعی تقلیل گرایی یا ساده سازی ذهنی هستیم.
اندازه گیری عملكرد هر بنگاه اقتصادی، می تواند در تعیین موقعیت فعلی بنگاه، حركت و جهت گیری های آینده، و برنامه ها و فعالیت های بهبود دهنده مؤثر باشد و اصولاً به همین منظور اجرا می شود. به جهت اهمیت موضوع اندازه گیری عملكرد، تاكنون روش ها و نظام های اندازه گیری مختلفی ایجاد گردیده كه از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

    سیستم كارت های امتیازی متوازن
    سیستم های اندازه گیری ماهانه كه برحسب مورد، در آنها مواردی چون درآمدها، سود، ارزش های دفتری، پیشرفت پروژه ها، تعداد مناقصه های برنده شده، ارقام مربوط به كاركنان، معضلات سازمانی و چگونگی حل آنها، تعامل با مشتریان، و روندهای مختلف شركت اندازه گیری می شود.
    چهارچوب ارزیابی جایزه كیفیت بالدریج (Baldrige) كه سازمان را در هفت حوزه مرتبط با كیفیت مورد سنجش قرار می دهد.
    مدل EFQM كه به منظور ارزیابی سرآمدی سازمان و منطبق بر جایزه كیفیت مؤسسه اروپایی مدیریت كیفیت است و از نظرشهرت با مدل بالدریج همسانی می كند.
    سیستم ارزیابی TEAM-SD كه مبتنی بر ارزیابی شركت از جهات راهبردی است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر شرکت


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر شرکت,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|