تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر روند افت روانی

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر روند افت روانی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

روند افت روانی (اسلامپ)

چهارشنبه 17 آذر 1395
04:46
امیرحسین ستوده بیدختی
روند افت روانی (اسلامپ)
     روند افت روانی که بیانگر مقدار کاهش روانی در واحد زمان است ، در بتن دارای کاهنده آب بیشتر از بتن شاهد ( با اسلامپ اولیه یکسان) است. بتن های حاوی فوق روان کننده در مقایسه با بتن های حاوی روان کننده که اسلامپ اولیه یکسانی داشته باشند از روند افت روانی بیشتری برخوردارند . فراروان کننده ها نسبت به فوق روان کننده ها از توان حفظ روانی (اسلامپ) بیشتری برخوردارند .
     یکی از مزایای اصلی استفاده از فوق روان کننده ها و فراروان کننده ها در بتن افزایش قابل توجه اسلامپ و روانی آن است ولی زمان قابل کارکردن به دلیل افت اسلامپ به شدت کاهش می یابد که می تواند سبب بروز مشکلات اجرایی شود. برای حل این مشکل در مورد فوق روان کننده ها می توان بخشی از فوق روان کننده را در محل ساخت بتن و بخش دیگر را در محل بتن ریزی به مخلوط اضافه کرد تا زمان قابل کار کردن افزایش یابد یا از فوق روان کننده های کندگیر استفاده کرد. در مورد فراروان کننده ها می توان روانی بتن را در هنگام ساخت به گونه ای تنظیم کرد ( با اسلامپ بالاتر ) که روانی مورد نظر را در پای کار تامین کند یا در هنگام ساخت بتن ، در صورت نیاز جهت سهولت در اختلاط و حمل ، از یک روان کننده سازگار در مقادیر کم استفاده کرد و فراروان کننده را در پای کار به بتن افزود.

پرداخت پذیری :
    روان کننده ها معمولاً در پرداخت سطح بتن بسیار موثرند در حالیکه سطح بتن های محتوی فوق روان کننده به دلیل کاهش آب انداختگی و افت سریع روانی به سختی پرداخت می شوند .

تراکم پذیری :
کاهنده های آب امکان حرکت و لغزش ذرات بر روی یکدیگر را در داخل مخلوط بتن فراهم می کنند . برای متراکم کردن بتن های دارای کاهنده آب در مقایسه با بتن شاهد به انرژی کمتری نیاز است .
در بتن های دارای مقادیر کافی فراروان کننده به دلیل سهولت حرکت و لغزش ذرات بر روی یکدیگر بدون نیاز به لرزاندن، اجزای بتن در اثر وزن خود فضاهای خالی را پر می کنند و متراکم می شوند ( بتن خود متراکم) در حالی که در بتن های بدون فراروان کننده به دلیل پدیده لخته شدگی ذرات سیمان و ریزدانه ها ، هر چقدر هم که روانی افزایش یابد نمی توان به بتن خود متراکم دست یافت .
تاثیر بر ویژگی های بتن سخت شده
مقاومت بتن :
استفاده از کاهنده آب اگر با کاهش نسبت آب به سیمان همراه باشد افزایش مقاومت را به دنبال دارد ضمن اینکه در صورت ثابت بودن نسبت آب به سیمان نیز به دلیل پخش کردن بهتر ذرات سیمان سبب بهبود فرایند آبگیری و افزایش مقاومت می شود.
اگر افزودن فوق روان کننده همراه با کاهش آب بتن باشد مقاومت فشاری را تا 25 درصد و یا حتی بیشتر افزایش می دهد . این افزایش مقاومت با استفاده از فراروان کننده ها به مراتب محسوس تر است و تولید بتن هایی با مقاومت فشاری 70 مگاپاسکال و بیشتر در شرایط کارگاهی به آسانی قابل طراحی و تولید می باشد. مقاومت خمشی بتن های دارای این افزودنی ها بهبود می یابد ولی نسبت افزایش آن در مقایسه با مقاومت فشاری کمتر است.

جمع شدگی(تکیدگی) و خزش :
متناسب با کاهش مقدار آب بتن ، جمع شدگی دراز مدت کمتر می شود و به همین منوال افزایش مقاومت فشاری بتن باعث کاهش خزش می گردد ولی بطور کلی می توان گفت حتی مصرف مقادیر ثابتی از افزودنی ها زمانی که همراه با سیمان های مختلف مصرف می شوند تاثیر متفاوتی بر جمع شدگی و خزش بتن سخت شده دارند .

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


دوام (پایایی) :
به طور کلی کاهنده های آب به دلیل پخش کردن ذرات سیمان و بهبود فرایند آبگیری و نیز بهبود تراکم پذیری ، سبب کاهش تخلخل و جذب مویینگی می شوند و در نتیجه نفوذ پذیری بتن کاهش و دوام آن در برابر عوامل مهاجم افزایش می یابد .
در بتن های هوازایی شده استفاده ازکاهنده های آب سبب افزایش مقاومت جداره حباب های هوا و بهبود پایایی بتن در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن می شود.
ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر روند افت روانی


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر روند افت روانی,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|