تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر رهبری نقاط قوت

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر رهبری نقاط قوت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

رهبری بر مبنای نقاط قوت

سه شنبه 30 آذر 1395
10:42
امیرحسین ستوده بیدختی
رهبری بر مبنای نقاط قوت

رهبری بر مبنای نقاط قوت، عبارت است از تمرکز بر نقاط قوت شما و واگذار کردن فعالیت هایی که نمی توانید خیلی خوب انجام دهید، به سایر افرادی که از شما ماهرتر یا باتجربه ترند. همچنین می توانید از این رویکرد برای شناسایی نقاط قوت اعضای تیمتان استفاده کنید و آنها را تشویق نمایید که از این شیوه به گونه ای استفاده کنند که به نفع همه باشد.
نقاط قوت را می توان به چهار حوزه گسترده، تقسیم بندی کرد (که البته این حوزه ها با یکدیگر تداخل دارند):

    اجرا
    تأثیرگذاری
    ایجاد ارتباط
    تفکر استراتژیک

رویکرد رهبری بر مبنای نقاط قوت، می تواند:

    مهارت محول کردن کارها را در شما بهبود بخشد،
    تنوع تیم شما را گسترده تر سازد،
    و سبک مدیریتی راضی کننده تری را به وجود آورد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


به هر حال، مراقب باشید که بر اساس نقاط قوتی که مفروض دیگران است، تصمیم گیری یا قضاوت نکنید و نقاط ضعف را نادیده نگیرید. در غیر این صورت، ممکن است کار شما تضعیف شود. 
ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر رهبری نقاط قوت


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر رهبری نقاط قوت,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|