تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر دوره های آموزشی

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر دوره های آموزشی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ارزیابی دوره های آموزشی، چرا و چگونه

سه شنبه 30 آذر 1395
10:44
امیرحسین ستوده بیدختی
ارزیابی دوره های آموزشی، چرا و چگونه

ارزیابی آموزش، دشوار است. در حوزه آموزش و توسعه (L&D) ارزیابی عبارت است از جمع آوری هدفمند، تجزیه و تحلیل و بحث در مورد شواهد حاصل از منابع مرتبط، در مورد کیفیت، ارزش و تأثیر آموزش.
ارزیابی به منظور اندازه گیری نتایج و میزان بهره وری، توسعه و/ یا دانش انجام می گردد. برای آنکه ارزیابی معتبر باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

    دقیق، با نتیجه گیری قابل اعتماد و قابل انتقال

    موثق، منعکس کننده آنچه که آموزندگان واقعاً احساس می کنند و آنچه واقعاً مد نظرشان بوده است

    سازگار، سازگار با تجهیزات، گروه های آموزندگان، و زمان

    متناسب با وسایل ارائه آموزش، آموزندگان، و ویژگیهای پروژه ها

    کارآمد

روش های ارزیابی عبارتند از:

    متعارف، از طریق گروه های متمرکز، مصاحبه، مشاهده، و/یا پرسشنامه

    درسی، از طریق شناسایی دستاوردهای شناختی ویژه آموزندگان با استفاده از نرم افزارهای آموزشی

    روش های بی طرفانه، با استفاده از داده های حاصل از تکنولوژی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


بخش L&D نیز همانند سایر بخش های کسب و کار، باید پاسخگو باشد. بنابراین، برنامه های آموزشی، برای بهبود مستمر، لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد.


ارسال شده در:

4 مرحله برای تعیین ارزش دوره های آموزشی

چهارشنبه 26 آبان 1395
10:15
امیرحسین ستوده بیدختی
4 مرحله برای تعیین ارزش دوره های آموزشی

برای تعیین ارزش به دست آمده از پولی که برای یک دوره آموزشی، هزینه کرده اید، فرآیند زیر را دنبال کنید:

    کارآموزان چند هفته قبل از برگزاری دوره آموزشی، با مدیر خود جلسه داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که کارآموزان، آمادگی شرکت در دوره را دارند. مدیر و کارآموزان، فرصت هایی را که کارآموزان می توانند مهارت های جدید خود را در کارشان مورد استفاده قرار دهند، تعیین کنند.
    در شروع دوره، از کارآموزان یک آزمون اولیه گرفته شود تا سطح دانش آنها نسبت به موضوع کلاس مشخص گردد.
    یک یا دو هفته پس از پایان دوره، از کارآموزان، آزمون دیگری گرفته شود تا سطح کنونی دانش آنها نسبت به موضوع تعیین گردد. در اغلب موارد، پرسش های این آزمون عیناً همان پرسش های آزمون اولیه می باشد. نتایج این دو آزمون با یکدیگر مقایسه شود تا مشخص گردد که کارآموزان چقدر آموخته اند. اگر نتایج دو آزمون نزدیک به هم باشد، می توان نتیجه گرفت که دوره آموزشی، کارآیی چندانی نداشته است.
    مرحله کلیدی اینجاست. چند ماه پس از پایان دوره آموزشی، کارآموزان و مدیرشان، به منظور یک ارزیابی پس از آموزش، دوباره با یکدیگر جلسه داشته باشند. در این جلسه، آنها باید بر سر این موضوع بحث کنند که آیا دوره آموزشی مذکور، مهارت های کاری کارآموزان را افزایش داده و آیا برای کسب و کار، ارزشی حاصل نموده است یا خیر.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


بررسی اینکه آیا دوره آموزشی واقعاً برای کسب و کار مفید بوده و سطح مهارت افراد را بهبود بخشیده یا خیر، بلافاصله پس از پایان دوره، امکانپذیر نیست. باید چند ماه منتظر بمانید تا ببینید که آیا افراد، آموخته های خود از دوره آموزشی را در عمل در انجام وظایف کاری خود مورد استفاده قرار می دهند یا خیر. این، ارزش واقعی دوره آموزشی برای کسب و کار شما را نشان خواهد داد. 
ارسال شده در:
برچسب ها:دوره های آموزشی ،

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر دوره های آموزشی


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر دوره های آموزشی,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|