تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر بودجه

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر بودجه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 توصیه برای مدیریت بودجه پروژه

سه شنبه 30 آذر 1395
10:23
امیرحسین ستوده بیدختی
7 توصیه برای مدیریت بودجه پروژه

    در ابتدا هزینه ها را خوب برآورد کنید. لازم است برای درک کار، وقت صرف کنید، منابع مورد نیاز را تعیین نمایید، و سپس هزینه آن منابع را برآورد کنید. سعی کنید تا حد امکان اعداد و ارقامی دقیق به دست آورید.

    در هر مایل استون، اعتبار بودجه و هزینه های برآورد شده را بررسی کنید. با پیشرفت پروژه، اطلاعات بیشتری نسبت به طبیعت کار، کسب خواهید نمود. با تکمیل هر مایل استون، لازم است باقیمانده کار را مجدداً برآورد کنید.

    بودجه را فعالانه مدیریت کنید. اگر هزینه های پروژه از بودجه فراتر رفته است، باید فوراً برای برگشتن به بودجه، برنامه ریزی کنید. صبر نکنید تا خود را در یک حفره بزرگ ببینید. به محض مشاهده انحراف از بودجه در جستجوی راهی برای بازگشت به آن باشید.

    یک برنامه پایه برای هزینه تهیه کنید. این برنامه تمامی هزینه های پیش بینی شده و زمان احتمالی وقوع آنها را مشخص می کند؛ جزئیات برنامه هزینه ها را تشریح می نماید، و نرخ مخارج و چگونگی تخصیص هزینه ها به بودجه پروژه را بیان می کند.

    جزئیات اطلاعات مالی را در مقایسه با برنامه پایه هزینه ها و جزئیات بودجه، مدیریت کنید. بسیاری از مدیران پروژه، پروژه خود را در مقابل کل بودجه در دسترس، مدیریت می کنند. در این دام نیفتید. پروژه را در مقابل جزئیات بودجه و برنامه مالی، مدیریت نمایید.

    انتظارات را مدیریت کنید. اگر این احتمال وجود دارد که از بودجه فراتر بروید، فوراً به حامی پروژه اطلاع دهید. این کار به مدیریت انتظارات کمک می کند. همچنین ممکن است حامی بتواند در مدیریت موفقیت آمیز بودجه به شما کمک کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اگر به پول بیشتری نیاز دارید، درخواست کنید. اگر پول بیشتری نیاز دارید و گزینه دیگری وجود ندارد، آنرا درخواست نمایید.
ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر بودجه


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر بودجه,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|