تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر به دست آوردن اعتماد

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر به دست آوردن اعتماد


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

به دست آوردن اعتماد تیم جدید

سه شنبه 30 آذر 1395
10:45
امیرحسین ستوده بیدختی
به دست آوردن اعتماد تیم جدید

جلب اعتماد اعضای تیم، از شما آغاز می شود و به شما منتهی می گردد. شما باید از همان ابتدا به گونه ای قابل اعتماد رفتار کنید و در تمامی تعاملات خود با تیم، این شیوه را حفظ نمایید. ازخودگذشتگی و جلب ذهنیت درست تیم در مورد اینکه شما کیستید و شفاف سازی اینکه به چه اصولی پایبندید، پایه های اعتماد را تشکیل می دهد.
یک رهبر مورد اعتماد، شخصی است که به توانایی های خود اطمینان دارد و نیازی ندارد که زیاد مورد ستایش دیگران قرار گیرد. وقتی با خودتان راحت باشید، آسان خواهد بود که به عقب برگردید و به دیگران هم اجازه بدهید که بدرخشند. این، رفتاری است که به نحو احسن نشان می دهد که اعتماد در تیم شما زنده و سالم است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر به دست آوردن اعتماد


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر به دست آوردن اعتماد,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|