تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر ارزیابی

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر ارزیابی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ارزیابی نیازهای آموزشی

پنجشنبه 2 دی 1395
10:20
امیرحسین ستوده بیدختی
ارزیابی نیازهای آموزشی

هنگامی که در مورد چگونگی توسعه و بهبود مهارت های تیم خود می اندیشید، لازم است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

    چه افرادی به آموزش نیاز دارند؟
    آنها به چه آموزش هایی نیاز دارند؟
    اهمیت این امر چیست؟
    چگونه می توان آموزش را به آنها ارائه نمود؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ارزیابی نیازهای آموزشی، یک شیوه ساختیافته برای پاسخ دادن به این پرسش هاست.
با مقایسه مهارت ها و شایستگی های موجود، با مهارت هایی که می خواهید افرادتان داشته باشند، می توانید در مورد نوع آموزش هر فرد یا تیم، تصمیمی آگاهانه اتخاذ نمایید. سپس می توانید یک برنامه آموزشی مناسب برای برطرف کردن این نیازها تدارک ببینید. 
ارسال شده در:

ارزیابی دوره های آموزشی، چرا و چگونه

سه شنبه 30 آذر 1395
10:44
امیرحسین ستوده بیدختی
ارزیابی دوره های آموزشی، چرا و چگونه

ارزیابی آموزش، دشوار است. در حوزه آموزش و توسعه (L&D) ارزیابی عبارت است از جمع آوری هدفمند، تجزیه و تحلیل و بحث در مورد شواهد حاصل از منابع مرتبط، در مورد کیفیت، ارزش و تأثیر آموزش.
ارزیابی به منظور اندازه گیری نتایج و میزان بهره وری، توسعه و/ یا دانش انجام می گردد. برای آنکه ارزیابی معتبر باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

    دقیق، با نتیجه گیری قابل اعتماد و قابل انتقال

    موثق، منعکس کننده آنچه که آموزندگان واقعاً احساس می کنند و آنچه واقعاً مد نظرشان بوده است

    سازگار، سازگار با تجهیزات، گروه های آموزندگان، و زمان

    متناسب با وسایل ارائه آموزش، آموزندگان، و ویژگیهای پروژه ها

    کارآمد

روش های ارزیابی عبارتند از:

    متعارف، از طریق گروه های متمرکز، مصاحبه، مشاهده، و/یا پرسشنامه

    درسی، از طریق شناسایی دستاوردهای شناختی ویژه آموزندگان با استفاده از نرم افزارهای آموزشی

    روش های بی طرفانه، با استفاده از داده های حاصل از تکنولوژی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


بخش L&D نیز همانند سایر بخش های کسب و کار، باید پاسخگو باشد. بنابراین، برنامه های آموزشی، برای بهبود مستمر، لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد.


ارسال شده در:

5 روش برای ارزیابی پروژه ها

شنبه 20 آذر 1395
08:06
امیرحسین ستوده بیدختی
5 روش برای ارزیابی پروژه ها

    عملکرد زمانبندی را مقایسه کنید. از داشبوردها و گزارش های تولید شده توسط نرم افزار مدیریت پروژه خود برای مقایسه فعالیت هایی که واقعاً در پروژه انجام شده است و مدت زمان واقعی هر یک از آنها، با برنامه های اصلی خود استفاده کنید. در بسیاری از پروژه ها زمان بیشتری نسبت به برنامه صرف می شود. معمولاً علت این امر، آن است که اعضای تیم، کارهای اضافی انجام می دهند. بررسی کنید و علت به درازا کشیدن فعالیت های پروژه را بیابید.

    عملکردبودجه را مقایسه کنید. در این مورد هم می توانید از گزارش ها و داده های ذخیره شده پروژه، برای مقایسه هزینه های واقعی با بودجه برنامه ریزی شده، استفاده نمایید.

    ریسک ها را بازنگری کنید. آیا تمامی ریسک ها را به طور مؤثر، مدیریت کرده اید؟ اگر نه، مشکل کجاست؟ به برگه ثبت ریسک ها مراجعه کنید و ببینید که آیا اکنون تمامی ریسک ها، توسط شخصی که بخشی از تیم پروژه نیست، بسته شده یا مورد مدیریت قرار گرفته است یا خیر.

    برآوردها را بازنگری کنید. در بسیاری از پروژه ها کارهایی وجود دارد که پیش از این انجام نشده اند و از این رو تخمین دقیق مدت زمان آنها دشوار است. پس از پایان پروژه، این برآوردها را با مدت زمان واقعی آن کارها مقایسه کنید و میزان دقت برآوردها را ارزیابی نمایید. از نتایج این بازنگری می توانید در پروژه های آتی استفاده کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فیدبک بگیرید. فراموش نکنید که اعضای تیم پروژه، منبع خوبی برای فیدبک گرفتن هستند. به صورت رسمی یا غیررسمی از آنها بپرسید که چه کارهایی خوب انجام شده و چه کارهایی می توانست بهتر انجام شود.
ارسال شده در:

ارزیابی عملکرد

پنجشنبه 27 آبان 1395
08:05
امیرحسین ستوده بیدختی
ارزیابی عملکرد

ارزیابی های عملکرد نباید تجربیاتی منفی باشند. در واقع، آنها می توانند فرصت های خوبی باشند برای آغاز گفتگوهای مهم، معنی دار، و جاری با اعضای تیمتان. با انجام ارزیابی های عملکرد منظم، درخواهید یافت که می توانید کارهای زیادی برای بهبود عملکرد و رضایت شغلی افرادتان انجام دهید.
با یک فرآیند مناسب ارزیابی عملکرد، می توانید ارتباط میان عملکرد افرادتان با موفقیت آنها را مستحکم سازید. ارزیابی عملکرد را به بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند مدیریت روزمره خود تبدیل کنید و پس از هر جلسه ارزیابی، برای دخالت دادن نتایج آن در برنامه ریزی های پیشِ روی خود، وقت بگذارید. به یاد داشته باشید که درصدد گرفتن مچ افرادتان نیستید، بلکه سعی دارید به آنها کمک کنید تا واقعاً در آینده، بهتر عمل کنند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

ارزیابی میزان مؤثر بودن تیم

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:49
امیرحسین ستوده بیدختی
ارزیابی میزان مؤثر بودن تیم

کار تیمی، تأثیری شگرف بر عملکرد سازمان دارد. یک تیم کارآمد می تواند به سازمان کمک کند تا به نتایجی باور نکردنی دست یابد. تیمی که درست عمل نمی کند، می تواند باعث وقفه های غیرضروری، قصور در تحویل، و شکست های استراتژیک گردد.
امروزه تقریباً اجتناب از عضویت در یک تیم، غیرممکن است. اگر شما در محیط کار خود رسماً عضو یک تیم نیستید، این احتمال وجود دارد که به نوعی در درون یک تیم مشغول انجام وظیفه باشید. بنابراین از جهت توسعه شخصی و کاری شما، مهم است که از نقاط ضعف و قوت خود در کار تیمی آگاه باشید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


بدین منظور می توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کرده، به پرسش های آن پاسخ دهید و پس از محاسبه امتیاز خود، از راهنمایی های آن استفاده کنید:
www.mindtools.com/pages/article/newTMM_84.htm


ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر ارزیابی


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر ارزیابی,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|