تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب آبان 1395

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب آبان 1395


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اندکی به قضاوت های خود در مورد رفتارهای دیگران شک کنید

سه شنبه 25 آبان 1395
05:54
امیرحسین ستوده بیدختی
اندکی به قضاوت های خود در مورد رفتارهای دیگران شک کنید

تاکنون چند بار اتفاق افتاده که آنقدر غرق در افکار خود بوده اید که وقتی دیگران با شما صحبت کرده اند، یا حرف های آنها را نشنیده اید و یا پاسخ هایی بی ربط به آنها داده اید؟ یا چند بار اتفاق افتاده که برای رسیدن به جایی، آنقدر عجله داشته اید که با بی تابی رانندگی کرده اید و در نتیجه، یا تصادف کرده اید و یا نتوانسته اید فاصله خود را با سایر اتومبیل ها حفظ کنید؟ آیا منظور شما آن بوده که گستاخ، بی فکر، یا حتی اندکی خطرناک باشید؟ البته، نه!
در مورد دیگران نیز همینگونه است. ما باید بیاموزیم که در قضاوت در مورد رفتارهای دیگران، عجله نکنیم. البته این امر، نیاز به شکیبایی و تمرین دارد. در اینجا به چند نکته عملی که می تواند برای این تغییر دیدگاه مفید باشد، اشاره می کنیم:

    به وضعیت هایی بیندیشید که باعث می شود دیگران در شما اضطراب یا استرس ایجاد کنند و فهرستی از آنها تهیه کنید. برای هر وضعیت، ببینید انتظاراتتان چیست. آیا این انتظارات، واقع بینانه هستند؟ یا می توانید از انتظارات کهنه خود دست بردارید و دیگران را با "دیدگانی نو" نظاره کنید؟
    هر روز به خود یادآوری کنید که در مورد تندی ها، رفتارها، و دلخوری های دیگران، پیش داوری نکنید. بیاموزید که قبل از قضاوت منفی در مورد دیگران، شرایط آنها را در نظر بگیرید.
    برای ناامیدی ها و اضطراب هایی که بخشی از زندگی روزمره هستند، زبانی تازه بیاموزید. آنها را طبیعی بدانید و عکس العمل های منفی خود را کاهش دهید. همچنین از بروز احساسات منفی که با پاسخ های عجولانه همراه است، بپرهیزید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

راه رفتن سگ روی آب

سه شنبه 25 آبان 1395
05:54
امیرحسین ستوده بیدختی
راه رفتن سگ روی آب

شکارچی پرنده، سگ جدیدی خریده بود. سگی که ویژگی منحصر به فردی داشت. این سگ می توانست روی آب راه برود. شکارچی، وقتی متوجه این امر شد، نمی توانست باور کند و خیلی مشتاق بود که این موضوع را به دوستانش بگوید. برای همین هم، یکی از دوستانش را به شکار مرغابی در برکه ای در آن اطراف دعوت کرد.
او و دوستش شکار را شروع کردند و چند مرغابی شکار کردند. بعد او به سگش دستور داد که مرغابی های شکار شده را جمع کند. در تمام مدت چند ساعت شکار، سگ روی آب می دوید و مرغابی ها را جمع می کرد. صاحب سگ انتظار داشت دوستش درباره این سگ شگفت انگیز نظری بدهد یا اظهار تعجب کند، اما دوستش چیزی نگفت.
در راه بازگشت، او از دوستش پرسید آیا متوجه چیز عجیبی در مورد سگش شده است؟
دوستش پاسخ داد: "آره، در واقع، متوجه چیز غیرمعمولی شدم. سگ تو نمی تواند شنا کند."

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


نکته:
بعضی از افراد همیشه به ابعاد و نکات منفی توجه دارند. روی وجوه منفی تیم های کاری متمرکز نشوید. با توجه به جنبه های مثبت و نقاط قوت، در کارکنان و تیم های کاری، ایجاد انگیزه کنید. آیا شما با چنین افرادی همکار بوده اید؟


ارسال شده در:
برچسب ها:داستان ،داستانک ،

۱۰ گام برای انجام ارزشیابی عملکرد بهتر

سه شنبه 25 آبان 1395
05:52
امیرحسین ستوده بیدختی
۱۰ گام برای انجام ارزشیابی عملکرد بهتر

ارزشیابی های عملكرد كه كامل و خوب تهیه شده باشند، گذشته را به طور واقع بینانه بررسی، وضعیت حال را به نحوی صحیح تعریف، و فرصت هــای آینده را به صورتی روشن ترسیم می كنند. برای انجام یک ارزشیابی عملکرد خوب، نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

    عملكرد کارکنان را به طور منظم مستند سازید. اكثر سرپرستان مستندسازی عملكرد جاری را وقت گیر و بیهوده می دانند، اما ثبت منظم رویدادهای جاری، جهت انجام یك ارزشیابی كامل، منصفانه و سودمند بسیار حائز اهمیت است.
    قبل از انجام ارزشیابی، از كارکنان بخواهید تا فهرستی از كارهایی را كه خود مهم می دانند، برای دوره ارزیابی تهیه كنند. سرپرستان باید این فهرست ها را به عنوان یك وسیله كنترلی، مورد استفاده قرار دهند.
    رفتارها را ارزیابی كنید نه شخصیت ها را. واقعیت های رفتاری مشخص عینی را ذكر كنید. از اظهار نظرهای ذهنی كه مبین ارزیابی شما از شخصیت كارکنان است، اجتناب ورزید.
    بیاموزید که ارزشیابی را خوب بنویسید. سرپرستانی كه از مهارت های نوشتاری خوبی برخوردار نیستند، باید از راهنمایی های سایر مدیران استفاده كنند. پیش نویس ارزشیابی را تهیه كنید و به سایر سرپرستان اجازه دهید تا آنرا دقیقاً بررسی کنند و اشكالات را مشخص نمایند.
    از اشتباهات متداول در ارزشیابی اجتناب كنید: "اثر هاله ای" بیانگر وضعیتی است كه سرپرستان یك جنبه مثبت از عملكرد را به تمامی جنبه های عملكرد كارمند تعمیم می دهند. عكس این حالت زمانی اتفاق می افتد كه سرپرستان یك جنبه از عملكرد را "ضعیف" ارزیابی کرده، سپس آنرا به سایر جنبه ها تعمیم می دهند.
    چگونگی ارائه ارزشیابــی مكتوب را برنامه ریزی كنید. صرف چند دقیقه برای برنــامه ریزی ارائه ارزشیابی می تواند موجب جلوگیری از به زحمت افتادن سرپرستان و مانع جریحه دار شدن احساسات كاركنان گردد.
    ارزشیابی عملكرد نباید موجب شگفتی شود. سرپرستان در طی دوره ارزیابی باید در مورد هر نارسایی مربوط به عملكرد كه ذكر آن در ارزشیابی حائز اهمیت است، با كاركنان صحبت كنند. در غیر این صورت، موجب عصبانیت و سرخوردگی كاركنان خواهند شد، زیرا آن جنبه ها را قبلاً به بحث نگذاشته و به آنها فرصت بهبود و اصلاح نداده اند.
    یك برنامه عملیاتی تنظیم سازید. ارزشیابی های قوی، یك "نقشه راهنما" برای بهبود عملكرد كاركنان ضعیف فراهم می آورند. این نقشه چگونگی بهبود عملكرد و ارزیابی آینده آنها را به وضوح توضیح می دهد.
    بعد از جلسه ارزیابی، عملكرد خود را ارزیابی كنید. آیا خود را به اندازه كافی مهیا كرده بودید؟ آیا شما یا کارکنان، شگفت زده نشدید؟ چگونه می توانستید بهتر عمل كنید؟ آیا از جلسه ارزیابی احساس رضایت می كنید؟ آیــا کارکنان، راضی به نظر می رسند؟ اگر جواب منفی است، چرا؟ آیا از این جلسه ارزیابی درسی آموخته اید؟ چگونه می توانید در آینده از آن استفاده كنید؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    توافق های حاصله در ضمن مصاحبه های ارزشیابی را پیگیری كنید تا به کارکنان اطمینان دهید كه به حمایت های توافق شده متعهد هستید.


ارسال شده در:

مشتری خود را بشناسید

سه شنبه 25 آبان 1395
05:51
امیرحسین ستوده بیدختی
مشتری خود را بشناسید

یكی از نمایندگان فروش شركت كوكاكولا، مأیوس و نا امید از خاورمیانه بازگشت.
دوستی از وی پرسید: "چرا در كشورهای عربی موفق نشدی؟"
وی جواب داد: "هنگامی كه من به آنجا رسیدم، مطمئن بودم كه می توانم موفق شوم و فروش خوبی داشته باشم. اما مشكلی كه داشتم این بود كه من عربی نمی دانستم. لذا تصمیم گرفتم كه پیام خود را از طریق پوستر به آنها انتقال دهم. بنابراین سه پوستر زیر را طراحی كردم:

    پوستر اول، مردی را نشان می داد كه خسته و كوفته در بیابان بیهوش افتاده بود.
    پوستر دوم، مردی را كه در حال نوشیدن كوكاكولا بود، نشان می داد.
    پوستر سوم، مردی بسیار سرحال و شاداب را نشان می داد.

پوسترها را در همه جا چسباندم."
دوستش از وی پرسید: "آیا این روش، به كار آمد؟"
وی جواب داد: "متاسفانه من نمی دانستم عربها از راست به چپ می خوانند و لذا آنها ابتدا تصویر سوم، سپس تصویر دوم و بعد تصویر اول را دیدند."

نکته:
قبل از هر کار جدید، باید مطالعات اولیه به صورت کامل با در نظر گرفتن همه جوانب انجام شود.

(فرستنده: ثریا مرتضی رتکی)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

ایده هایی برای تشکر از تیم

سه شنبه 25 آبان 1395
05:51
امیرحسین ستوده بیدختی
ایده هایی برای تشکر از تیم

لازم است رهبران و مدیران، هر چند وقت یک بار، از اعضای تیم خود تشکر کنند. اعضای تیم شما، احتمالاً تلاش بیشتری از خود نشان خواهند داد اگر احساس کنند که آنچه انجام می دهند، واقعاً اهمیت دارد و تلاش های آنها مورد توجه افرادی که دارای "قدرت" هستند، قرار می گیرد.
لزومی ندارد که هدایای تشکر، عجیب یا گران قیمت باشند. اغلب اوقات، برخی از حرکت های ساده و کوچک، بیش از پاداش های مالی در اذهان باقی می مانند و روابط شما را با اعضای تیمتان مستحکم تر می سازند. در اینجا به چند ایده خلاقانه برای قدردانی از اعضای تیم، اشاره می شود:

    انعطاف نشان دادن در مورد ساعات کاری- نیازی نیست که تمامی افراد هر روز ساعت 8 صبح در دفتر حاضر باشند. یا، می توانید چند روزی اجازه "کار از راه دور" به آنها بدهید.
    هنگامی که یکی از افرادتان کار خود را بهتر و فراتر از نیازهای شغلی انجام می دهد، یک تشکر دست نویس برای او بفرستید.
    یک روز مرخصی تشویقی بدهید- بدون آنکه از مرخصی های استحقاقی یا استعلاجی، چیزی کسر شود.
    تیم خود را برای ناهار به رستوران ببرید و سپس در آخرین دقایق، به عنوان هدیه ای غیرمنتظره، بقیه روز را تعطیل کنید.
    اگر یک ایمیل تشکر برای یکی از اعضای تیمتان می فرستید، رونوشت آنرا برای رئیس خود نیز ارسال نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:
برچسب ها:تشکر از تیم ،تیم ،

سازگاری با رئیس جدید

سه شنبه 25 آبان 1395
05:50
امیرحسین ستوده بیدختی
سازگاری با رئیس جدید

ممکن است چنین چیزی را نخواسته باشید. احتمالاً برای آن برنامه ریزی هم نکرده اید. با این وجود، چه بخواهید و چه نخواهید، رئیس قدیمی شما در حال رفتن است و رئیسی جدید می آید تا جایگزین او شود. پس یعنی چه اتفاقی در حال وقوع است؟ آیا این، بدان معناست که شما هم باید شغل خود را عوض کنید؟ یا فرصت مناسبی است تا یک برخورد اولیه مهم داشته باشید و احتمالاً جهت شغلی خود را تغییر دهید؟
بسیاری از افراد در چنین وضعیتی، افکارشان را محدود می کنند به آنچه که در مورد خودشان تغییر کرده است- که در این حالت، چیزی تغییر نکرده است. به هر حال، یک رئیس جدید، احتمالاً دیدگاه های متفاوت، سیاست های متفاوت و حتی شیوه مدیریتی متفاوتی خواهد داشت. اکنون وضعیت تغییر یافته است: اگر شما به همان شیوه قبل عمل کنید، با واقعیت روبرو نشده اید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


شما باید بپذیرید که این، واقعاً فرصتی تازه است تا یک تأثیر اولیه خوب از خود بر جای بگذارید. اما لازم است این را هم بدانید که چگونه و در چه زمانی اقدام نمایید و همچنین لازم است بدانید که از چه مسائلی باید بپرهیزید. 
ارسال شده در:
برچسب ها:رئیس جدید ،

سقف شیشه ای خود را بشکنید

سه شنبه 25 آبان 1395
05:50
امیرحسین ستوده بیدختی
سقف شیشه ای خود را بشکنید

برای پیشرفت کردن و رسیدن به سطح رهبری در شرکت، باید قادر باشید توانایی ها و قابلیت های خود را عرضه نمایید. اگر نشان ندهید که مایلید سقف شیشه ای خود را بشکنید و از آن عبور کنید، ممکن است مجبور شوید، سخت تر از دیگران کار کنید.
ما همگی نمی توانیم کاملاً به جایگاه مدیریت بالا در شرکت برسیم. آنچه می توانیم انجام دهیم، توسعه مهارت هایی است که برای شرکت ارزشمندند.
خود را به موارد زیر مجهز کنید:

    یک برنامه توسعه
    کمک رئیستان
    شبکه ای قوی
    و یک مرشد

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


آنگاه قادر خواهید شد مهارت هایی را که به شما کمک می کند تا از نردبان ترقی شرکت بالا بروید، کسب نمایید و به معرض نمایش بگذارید. پای خود را از محدوده آسایش بیرون بگذارید تا بتوانید محدوده های جدیدی از فرصت ها را پیدا کنید.


ارسال شده در:
برچسب ها:سقف شیشه ای ،

مدیریت بر جزئیات، از آن بپرهیزید!

سه شنبه 25 آبان 1395
05:47
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت بر جزئیات، از آن بپرهیزید!

مدیریت بر جزئیات، توانایی افراد تحت اینگونه مدیریت را برای رشد و توسعه، محدود می سازد، همچنین آنچه را که تیم چنین مدیری می تواند به دست آورد، محدود می کند، زیرا همه چیز باید به واسطه او (مدیر) انجام شود.
آیا شما هم می کوشید تا بر جزئیات مدیریت کنید؟ در حالت کلی، مدیرانی که بر جزئیات مدیریت می کنند:

    در برابر واگذار کردن کارها به دیگران مقاومت می نمایند؛
    خود را در سرکشی به پروژه های دیگران غرق می کنند؛
    کار را به جای در نظر گرفتن تصویر کلی، با اصلاح جزئیات کم ارزش آغاز می نمایند؛
    کاری را که به دیگری محول کرده اند، با پیدا کردن یک اشتباه در آن، قبل از آنکه به اتمام برسد، پس می گیرند؛ و
    دیگران را از اینکه بدون مشورت با آنان تصمیمی بگیرند، دلسرد می سازند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


اولین گام برای اجتناب از گیرافتادن در تله "مدیریت بر جزئیات" (یا رهایی از آن، در صورتی که قبلاً گرفتار شده اید) شناسایی علائم خطر، از طریق صحبت کردن با کارکنان یا رئیستان است. اگر رئیستان سعی می کند تا جزئیات وظایف شما را مدیریت کند، به او کمک کنید تا ببیند که راه بهتری هم برای کارکردن وجود دارد؛ و اگر خودِ شما بر جزئیات مدیریت می کنید، مهارت های تفویض کارها به دیگران را در خود تقویت کنید و یاد بگیرید که به افراد خود اعتماد داشته باشید. 
ارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : توفان فکری انفرادی

سه شنبه 25 آبان 1395
05:47
امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی تکنیک های خلاقیت :
توفان فکری انفرادی

در عین حال که توفان فکری گروهی، اغلب نسبت به حل مسئله گروهی عادی (بدون توفان فکری)، کارآیی بیشتری در تولید ایده ها دارد، مطالعات متعدد نشان داده است که وقتی افراد به تنهایی به توفان فکری می پردازند، به ایده های بیشتر (و اغلب ایده هایی با کیفیت بهتر) دست پیدا می کنند، نسبت به زمانی که به توفان فکری گروهی مبادرت می ورزند.
این امر، تا حدودی به این علت اتفاق می افتد که در گروه ها، افراد همواره به طور اکید قواعد توفان فکری را رعایت نمی کنند. به هر حال، اساساً، این امر به این دلیل واقع می گردد که افراد آنقدر به ایده های دیگران توجه می کنند که از تولید ایده های خود باز می مانند- یا در طی مدتی که منتظرند تا نوبت به آنها برسد، ایده های خود را فراموش می کنند. به این وضعیت، "انسداد" (Blocking) گفته می شود.
هنگامی که شما به تنهایی به توفان فکری می پردازید، نسبت به توفان فکری گروهی، دامنه گسترده تری از ایده ها را تولید می کنید- زیرا مجبور نیستید نگران نظرات و دیدگاه های سایر افراد در مورد ایده های خود باشید، و بنابراین می توانید آزادانه خلاقیت بیشتری از خود بروز دهید. از طرف دیگر، مجبور نیستید منتظر بمانید تا صحبت های دیگران به پایان برسد تا بتوانید ایده های خود را مطرح کنید.
به هر حال، این امکان وجود دارد که در توفان فکری انفرادی، نتوانید تمامی ایده های ممکن را تولید کنید، زیرا دامنه تجربیات شما به گستردگی دامنه تجربیات مجموع افراد گروه نیست.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

ارسال شده در:

چگونه می توانید قدرشناسیی را که لایق آن هستید، به دست آورید

سه شنبه 25 آبان 1395
05:47
امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه می توانید قدرشناسیی را که لایق آن هستید، به دست آورید

تصور کنید: تا دیروقت در محل کار خود می مانید و کار می کنید؛ دائماً نتایجی را حاصل می کنید که همکاران شما فقط در رؤیای آن به سر می برند؛ تمامی موعدها را رعایت می کنید؛ هرگز تأخیر ندارید؛ و بالاتر از همه اینها، حتی بدترین پروژه های خود را با موفقیت و قبل از برنامه زمانبندی به اتمام می رسانید. با تمامی اینها، مدیریت حتی یک بار هم از شما تشکر نمی کند و تلاش های شما را نمی بیند.
آیا تاکنون در چنین وضعیتی بوده اید؟ شما می توانید این وضعیت را تغییر دهید و قدرشناسیی را که لایق آن هستید، به دست آورید، بدون آنکه به نظر برسد می خواهید جلب توجه کنید. بدین منظور، مراحل زیر را در پیش گیرید:

    تصمیم بگیرید که چه می خواهید. انواع بسیار متنوعی از قدرشناسی وجود دارد، پس تصمیم بگیرید که کدام نوع آنرا می خواهید.

    تعیین کنید که چرا لایق ستایش هستید. فهرستی از کارهایی که برای شرکت انجام داده اید و مایلید در مورد آنها با رئیس خود صحبت کنید، تهیه نمایید. در کنار هر یک از آنها، فهرست منافعی را که هر یک برای شرکت به ارمغان آورده است، درج کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    خود را ستایش کنید. در این مرحله باید خلاقانه عمل کنید. شما رئیس و محیط کاری خود را می شناسید، پس به شیوه هایی بیندیشید که به رئیستان نشان دهد چقدر سختکوش بوده اید.


ارسال شده در:
برچسب ها:قدرشناسیی ،

توالی انگیزشی مونرو (Monroe's Motivated Sequence)

سه شنبه 25 آبان 1395
05:46
امیرحسین ستوده بیدختی
توالی انگیزشی مونرو (Monroe's Motivated Sequence)

آلن اچ. مونرو (Alan H. Monroe)، استاد دانشگاه پوردو (Purdue)، از روانشناسی تشویق استفاده کرد تا زمینه ای برای افزایش اثربخشی سخنرانی ها ایجاد کند. این روش، اکنون به عنوان "توالی انگیزشی مونرو" شناخته می شود و شامل 5 مرحله زیر است:

    جلب توجه: توجه حاضران را جلب کنید. از گفتن داستان، ارائه یک آمار تکان دهنده، مطرح کردن یک پرسش، یا هر چیزی که بتواند حاضران را بر جای خود بنشاند و توجه آنها را جلب نماید، استفاده کنید.

    تشریح ضرورت: حاضران را قانع کنید که مشکلی وجود دارد. این بخش از اظهارات شما باید به حاضران کمک کند تا دریابند که وضعیت موجود، به اندازه کافی خوب نیست - و لازم است تغییر یابد.
    به خاطر داشته باشید که در این مرحله نمی خواهید بگویید "من راه حلی دارم". در اینجا فقط می خواهید حاضران، احساس ناراحتی بکنند و آماده شوند تا "چیزی" را که شما پیشنهاد می کنید، انجام دهند.

    پاسخگویی به نیاز: راه حل خود را مطرح کنید. چگونه مسئله ای را که مخاطبان شما آماده اند تا با آن مواجه شوند، حل خواهید کرد؟ این بخش، قسمت اصلی سخنرانی شماست.

    ترسیم تصویری از آینده: تشریح کنید که اگر حاضران، هیچ کاری انجام ندهند، وضعیت چگونه خواهد بود. هر قدر تصویری که ایجاد می کنید، واقع بینانه تر و با جزئیات بیشتر باشد، بهتر آرزوی انجام آنچه را که پیشنهاد می کنید، ایجاد خواهد کرد. هدف شما برانگیختن حاضران است برای موافقت با شما و در پیش گرفتن رفتارها، روش ها و باورهایی شبیه شما. به آنها کمک کنید تا در تصور خود ببینند که اگر آنگونه که شما می خواهید، اقدام کنند، پیامدها چه خواهد بود. این اطمینان را ایجاد کنید که دیدگاه شما واقع بینانه و باورکردنی است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اقدام/ به فعلیت درآوردن: آخرین کار شما آن است که حاضران را در حالی ترک کنید که آنها بدانند به طور مشخص برای حل مشکل، چه می توانند انجام دهند. شما اکنون از آنها می خواهید که دست به اقدام بزنند. آنها را با دادن اطلاعات خیلی زیاد یا مطرح نمودن انتظارات بیش از حد، مشوش نکنید؛ و اطمینان حاصل کنید که گزینه هایی در اختیار آنان قرار داده اید که احساس مالکیت آنها را نسبت به مسئله، افزایش دهد.
ارسال شده در:

مشکلات اندازه گیری ارزش پروژه برای کسب و کار

سه شنبه 25 آبان 1395
05:44
امیرحسین ستوده بیدختی
مشکلات اندازه گیری ارزش پروژه برای کسب و کار

یکی از امور بسیار مهم، تعیین معیارهایی است که بتوان بر اساس آنها ارزشی را که یک پروژه برای کسب و کار ایجاد می کند، اندازه گیری نمود. مثلاً، فروش می تواند افزایش یابد، سطح موجودی انبار می تواند کاهش داده شود، یا ممکن است در یک فرآیند، تعداد افراد مورد نیاز، کمتر شود. با این حال در بسیاری از پروژه ها، ارزشی را که برای کسب و کار ایجاد می شود، یا نمی توان یا بسختی می توان کاملاً به مقادیر کمّی تبدیل نمود.
برخی از مشکلات متداول در این امر، عبارتند از:

    پروژه، منافع نرم (Soft) ایجاد می کند، مانند افزایش رضایتمندی مشتری یا کیفیت محصول.
    پروژه، شامل زیربناهایی است که توسط گروه های بزرگی از افراد، مورد استفاده قرار می گیرند. مثلاً، اگر حافظه کامپیوتر رومیزی افراد را دو برابر کنید، کارآیی آنها چقدر افزایش خواهد یافت؟ ارزش قابل محاسبه ای که با یک سیستم تلفن داخلی جدید، ایجاد می شود، چقدر است؟
    پروژه، میزان اطلاعاتی را که افراد در اختیار دارند، افزایش می دهد. درک اینکه این اطلاعات دقیقاً چه تأثیری بر اتخاذ تصمیمات بهتر دارد، بسیار دشوار است.
    به عنوان نتیجه ای از چندین پروژه، چیزهایی در طی یک دوره زمانی، بهبود یافته اند، اما دانستن اینکه هر پروژه دقیقاً چه مقدار ارزش ایجاد کرده است، کار سختی است.
    نتایج، بهبودهایی هستند که بسختی می توان آنها را در یک سطح قابل اندازه گیری، با یکدیگر تجمیع نمود. مثلاً، حذف مراحلی در یک فرآیند؛ آن فرآیند، زمان کوتاهتری به طول خواهد انجامید، اما زمان صرفه جویی شده، توسط کاری دیگر مصرف می شود.


 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


   

ارسال شده در:

5 مسئولیت اصلی یک مدیر پروژه

سه شنبه 25 آبان 1395
05:44
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مسئولیت اصلی یک مدیر پروژه

    مذاکره کننده صریح و آشکار (مدیریت ارتباطات)
    بسیار حیاتی است که یک مدیر پروژه، کانالی برای تمامی چیزهای واقعی، به موقع، و مناسب باشد. شما مسئول برطرف کردن هرگونه ابهام یا اغتشاش در ارتباط با پروژه، از طریق مذاکرات آشکار و ارتباطات شفاف هستید.

    برطرف کننده ریسک (مدیریت ریسک)
    شناسایی، پیشگیری، و برطرف کردن ریسک ها یکی از مسئولیت های کلیدی مدیران پروژه است. ممکن است شما بهترین برنامه پروژه جهان را داشته باشید، اما خطر همواره در کمین است؛ بنابراین، لازم است اطمینان حاصل کنید که در صورت بروز وقایع نامطلوب، پروژه شما پابرجا خواهد ماند.

    برطرف کننده موانع (مدیریت مشکلات)
    همواره موانعی وجود دارند که سرعت پروژه شما را کاهش می دهند. این موانع، موارد زیر را شامل می گردد:
        تأخیر در اخذ تأییدیه ها
        فشردگی کارهای اداری
        حصول اطمینان از اینکه تمامی افراد، مواد و تجهیزات مناسب را برای انجام وظایف خود در اختیار دارند.

    ایجاد کننده انگیزه (مدیریت اعضای تیم)
    محیط پروژه، محیطی است پر از فشار و سختی. کارها ممکن است مطابق برنامه پیش نرود و تحمل این وضعیت، ممکن است برای تیم شما کمرشکن باشد. این، وظیفه شماست که فشارها را کاهش دهید. توجه تیم خود را بر هدف نهایی، متمرکز نگه دارید؛ در صورت لزوم، از رفتار چاپلوسانه استفاده کنید؛ و بکوشید تا امید و انگیزه افراد را در سطح بالا حفظ کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    ایجاد تمرکز بر نتیجه نهایی (مدیریت زمانبندی/ بودجه)
    پروژه های شما سودآور باشند یا نباشند، وظیفه شماست که بر نتیجه نهایی تمرکز داشته باشید. این کار را از دو طریق می توانید انجام دهید:
        اول اینکه اطمینان حاصل کنید که پروژه های شما تحت بودجه تعیین شده، هستند.
        دوم اینکه همواره به دنبال فرصت هایی باشید که کارها را بهتر، سریعتر و ساده تر انجام دهید.


ارسال شده در:

آفریقا، قاره فرصت ها

سه شنبه 25 آبان 1395
05:44
امیرحسین ستوده بیدختی
آفریقا، قاره فرصت ها

قاره آفریقا با داشتن منابع عظیم مواد اولیه از یک طرف، و سالها عقب ماندگی از طرف دیگر، دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی در بین قاره های کره زمین است. شرکت های بزرگ انرژی دنیا سالهاست که مشغول فعالیت در این قاره هستند. این فعالیت درسایه بازی زیرکانه ایشان، در آرامش انجام گرفته است. در حالی که تمامی اخبار دنیا حول ذرات رادیو اکتیو در محدوده پارچین می گردند، شرکت های آمریکایی ـ اروپایی و به تازگی چینی، با خیالی آرام و بدون دغدغه، در این قاره پهناور به فعالیت مشغولند.
شما را به آفریقا دعوت می کنم. برای آمدن به آفریقا ۱۰ مورد ذیل را رعایت کنید تا موفق باشید:

    از طرف هیچ ارگان دولتی نیایید. اصولاً ارگانهای دولتی برای اینکه کار دیگران را نیز خراب نکنند، لطف کرده، وارد بازار آفریقا نشوند.
    برای فعالیت در بازار آفریقا باید به مستند سازی بر اساس اصول و استانداردهای بین المللی آشنا بوده، از آنها در فعالیتتان استفاده کنید. در این میان به خصوص استانداردهای ایمنی و کنترل کیفیت کار، از اهمیت به سزایی برخوردارند.
    برای خود حتماً شریکی در کشور آفریقای جنوبی پیدا کنید. با اینکه یافتن کار برای شرکت های مهندسی و پیمانکاری ایرانی امری دشوار نیست، اما دریافت پول حق الزحمه کار، به عنوان یک شرکت ایرانی، ممکن است مشکل باشد. کارفرمایان ممکن است بتوانند پول شرکت ایرانی را بخورند، اما این کار را با شرکت های آفریقای جنوبی انجام نمی دهند، چرا که نان اکثر این کشورها را آفریقای جنوبی تأمین می کند.
    در زمینه های دانش محور، مانند مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و مدیریت ساخت و نصب، کمبود گسترده ای در آفریقا مشاهده می شود. در نظر داشته باشید که حجم سرمایه گذاری در این قاره در پنج سال آینده در حدود 650 میلیارد دلار تنها در زمینه انرژی خواهد بود. آفریقاییان باور دارند که کارشناسانشان بعد از فروپاشی آپارتاید، این قاره را ترک کرده، در کشورهای دیگر اقامت می کنند. فارغ از اینکه چقدر این گزاره صحیح باشد، بیان آن مؤید این واقعیت است که در این زمینه ها بسیار فقیر هستند و با مازاد کارشناسانی که ما در ایران داریم، مشخص است که فرصت کاری فراوانی برای ما مهیاست.
    عدم ساختیافتگی در سیستم های مدیریت آفریقایی، هم تهدید است و هم فرصت. بلبشوی مدیریتی را می توان با ایجاد ارتباطات مؤثر مدیریت نمود. لازمه این کار در وهله اول این است که سازمان مدیریت شما به زبان مکالمه ایشان، که یا انگلیسی است یا فرانسه و یا پرتغالی، آشنایی کامل داشته باشد. لذا آموزش این سه زبان را درسازمان خود اگر شروع نکرده اید، حتماً بکنید.
    به علت نوسانات زیاد در ارزش پولی این کشورها، لازم است قراردادها را به واحد پول های رایج در دنیا، دلار یا یوان، منعقد کنید. دو کار دیگر هم باید انجام دهید: شناسایی نحوه خروج پول از کشوری که پول را در آن دریافت می کنید، و دیگری تأمین نظام بیمه ای که تأثیر نوسانات ارزی را بر خروجی شما کمینه نماید.
    تنظیم و طراحی سیستم مدیریت نیروی انسانی. این شاید بزرگترین چالش شرکت ها در فعالیت موفق در آفریقا باشد. به خصوص اگر در زمینه های دانش محور وارد کار شوید. نیروهای کارشناسی ایرانی سابقه خوبی در انجام کار در خارج از کشور ندارند. چه بسیاری از اینان به سرعت در آغوش اولین شرکت غربی که نگاهی به ایشان کند، می افتند.
    توصیه می شود که برای شروع کار، یا به عنوان پیمانکار دست دوم وارد شوید و یا به عنوان پیمانکار خدماتی. به این ترتیب کمتر در چشم ها خواهید بود و زمان لازم را برای تطبیق با شرایط کاری به دست خواهید آورد.
    در عرضه کردن خودتان به هنگام بازاریابی، باید به شدت مراقب باشید که کمترین شائبه ای از دولتی بودن نداشته باشید و در عین حال مواظب باشید که به ایرانی بودن شما هیچوقت خدشه ای وارد نیاید. این بسیار مهم است که در عرصه بازاریابی، نشان دهید که صداقت دارید و به دنبال کتمان ماهیت خود و یا احتمالاً توهین به ماهیت خود نیستید، که این از دید کارفرمایان، صفتی بسیار ناپسند است. به عبارتی، کسی که به میهن خود توهین کند، چطور خواهد توانست به منافع من کمک کند؟!

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    نگاهتان بدون اغراق کاملاً قراردادی باشد و حرفه ای. حتی اگر شما را هُل می دهند که موضعی سیاسی اتخاذ نمایید، باید حرکتتان را در بدترین و بهترین و عادی ترین شرایط، منطبق بر قراردادهایتان تنظیم کنید. به همین دلیل در سازمانتان افراد آگاه و مطلع از قراردادها را استخدام نمایید. این دسته از متخصصین، نیازی نیست که حتماً ایرانی باشند اما باید ضمن داشتن آگاهی، دارای برش لازم در عرصه مباحثات قراردادی باشند.

به آفریقا خوش آمدید. 
ارسال شده در:

چند توصیه برای حفظ خونسردی در هنگام ارائه مطلب

سه شنبه 25 آبان 1395
05:43
امیرحسین ستوده بیدختی
چند توصیه برای حفظ خونسردی در هنگام ارائه مطلب

عصبی بودن، منجر به عکس العمل های فیزیولوژیک در بدن می گردد که عمده ترینِ آنها افزایش اَدرِنالین است. شما با چند تکنیک ساده می توانید این تأثیرات را بی اثر سازید:

    تنفس عمیق را تمرین کنید. تنفس عمیق، اکسیژن مورد نیاز مغز را به آن می رساند و به بدن می فهماند که شما در آرامش هستید؛ همچنین لرزش صدای شما را از بین می برد.

    آب بنوشید. ادرنالین باعث خشکی دهان می گردد. یک لیوان آب دَم دست خود داشته باشید و گاهگاهی جرعه ای از آن بنوشید.
    لبخند بزنید. این، یک وسیله طبیعی برای تمدد اعصاب است که مواد شیمیایی مثبت را به اعضا و جوارح شما ارسال می کند.

    از تکنیک های خیال پردازی استفاده کنید. تصور کنید که حاضران، با علاقه و اشتیاق و لبخندزنان به سخنان شما گوش می کنند. این تصویر را در تمامی مدت سخنرانی در ذهن خود حفظ کنید.

    پیشانی خود را فشار و ماساژ دهید تا قسمت جلوی مغزتان که مرکز گفتار شماست، تقویت گردد.

    درست قبل از آغاز صحبت، لحظه ای مکث کنید، تماس چشمی برقرار نمایید، و لبخند بزنید. این آرامش لحظه آخر، بسیار شما را آرام می سازد و این فرصت را برایتان فراهم می آورد که مرکز توجه قرار بگیرید.

    نسبت به گفتگوهای معمولی، شمرده تر سخن بگویید، و میان جملات خود، بیشتر فاصله بگذارید. این امر باعث حفظ خونسردی شما خواهد شد و به شما امکان می دهد تا ساده تر صدای دیگران را بشنوید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    هنگام ارائه مطلب، اندکی به این طرف و آن طرف حرکت کنید. این امر، بخشی از انرژی عصبی شما را به مصرف خواهد رساند.


ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب آبان 1395


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب آبان 1395,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|