تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب آبان 1395

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب آبان 1395


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

3 تکنیک برای مدیریت تغییرات محدوده

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:52
امیرحسین ستوده بیدختی
3 تکنیک برای مدیریت تغییرات محدوده

    اطمینان حاصل کنید که فقط حامی پروژه، تغییرات را تأیید کرده است. یک مشکل متداول در پروژه ها آن است که تیم، تفاوت نقش های حامی، کارفرما، و کاربران نهایی را درک نمی کند. در حالت کلی، حامی پروژه کسی است که بر روی پروژه سرمایه گذاری کرده است و کاربران نهایی، کسانی هستند که از محصول پروژه استفاده می کنند. معمولاً این کاربران نهایی هستند که برای تغییر اقلام قابل تحویل پروژه درخواست می دهند و این حامی پروژه است که باید تغییرات را تأیید کند. اگر تغییرات به اندازه کافی مهم باشند، حامی آنها را به همراه تغییر مناسب در بودجه و زمان، تأیید خواهد کرد.

    پذیرفتن درخواست های تغییر، ممکن است موجب جلب رضایت کارفرما نشود. مدیر و تیم پروژه گاهی تصور می کنند که با پذیرفتن تغییرات محدوده و تلاش برای تحویل پروژه تحت بودجه و زمان تعهد شده اولیه، می توانند رضایت کارفرما را جلب نمایند. حامی پروژه، نماینده اولیه کارفرماست؛ اجازه بدهید او در مورد تغییرات محدوده، تصمیم گیری کند تا رضایت کارفرما تأمین شود.

    یک حامی درگیر در پروژه، غالباً درخواست های تغییر محدوده را رد خواهد کرد. معمولاً حامی پروژه، شخصی رده بالا در سازمان است. او معمولاً مایل نیست چیزی در مورد تغییرات کوچک بشنود. او مایل است پروژه اصلی با همان تعهدات اولیه در مورد هزینه، کار و زمان به انجام برسد. اگر برای مدیر پروژه، رد کردن درخواست های تغییر، دشوار باشد، حامی پروژه معمولاً برای نه گفتن به افراد سازمان خود، مشکلی ندارد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

7 جزء یک برنامه مدیریت کیفیت

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:52
امیرحسین ستوده بیدختی
7 جزء یک برنامه مدیریت کیفیت

برنامه مدیریت کیفیت، جایی است که شما جلوتر از زمان درباره اینکه چگونه انتظارات مشتری در مورد کیفیت را درک خواهید کرد، و چگونه آن انتظارات را برآورده خواهید ساخت، می اندیشید. هنگامی که پروژه آغاز می گردد، این برنامه شما را راهنمایی می کند که چگونه کیفیت را در طول پروژه، مدیریت کنید.
برنامه مدیریت کیفیت، اطلاعات زیر را شامل می گردد:

    نقش ها و مسئولیت ها: نقش های مختلف مربوط به کیفیت در پروژه را تشریح کنید. این نقش ها می تواند شامل مدیر پروژه، مأموران رسیدگی به کیفیت، متخصصان آزمایش طرف ثالث، بازرسان، و غیره باشد.

    معیار کامل بودن و صحت: هدف از معیار کامل بودن و صحت، کارکردن بر روی تعریف مشتری است از اینکه چه موقع یک قلم قابل تحویل، کامل و صحیح شناخته می شود.

    فرآیند نیازهای کیفیت: فرآیندی را که برای کشف و تأیید اعتبار انتظارات مشتری در مورد کیفیت، مورد استفاده قرار خواهید داد، تشریح کنید.

    فعالیت های تضمین کیفیت: این فعالیت ها بر فرآیندهای مورد استفاده برای ایجاد راه حل تمرکز دارد، و می تواند توسط یک مدیر عملیاتی، حامی تجاری، یا یک بازبین طرف ثالث، مورد تأیید قرار گیرد. شما باید فعالیت ها و تکنیک های عمده تضمین کیفیت را که در این پروژه مورد استفاده قرار خواهید داد، تشریح کنید.

    فعالیت های کنترل کیفیت: این فعالیت ها، به منظور تأیید اینکه اقلام قابل تحویل پروژه دارای کیفیتی بالا هستند، به طور پیوسته در طول یک پروژه انجام می شوند. شما باید فعالیت ها و تکنیک های عمده تضمین کیفیت را که در این پروژه مورد استفاده قرار خواهید داد، تشریح کنید.

    استانداردهای کیفیت: تمامی استانداردهای کیفیت را که شرکت یا سازمان قبلاً تعریف کرده که این پروژه دنبال خواهد کرد، فهرست کنید.

    ابزارهای کیفیت: تمامی ابزارهای مرتبط با کیفیت را که این پروژه مورد استفاده قرار خواهد داد، فهرست کنید.
 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ارسال شده در:

شما چند روز در رم می مانید؟

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:50
امیرحسین ستوده بیدختی
شما چند روز در رم می مانید؟

سه مسافر به رم رفتند. آنها با پاپ ملاقات كردند. پاپ از مسافر اول پرسید: "چند روز در اینجا می مانی؟‌"
مسافر گفت: ‌"سه ماه." پاپ گفت: "پس خیلی جاهای رم را می توانی ببینی.‌"
مسافر دوم در پاسخ به پرسش پاپ گفت:‌ "من شش ماه می مانم." پاپ گفت:‌ "پس تو بیشتر از همسفرت می توانی رم را ببینی."
مسافر سوم گفت: "من فقط دو هفته می مانم." پاپ به او گفت:‌ "تو از همه خوش شانس تری. زیرا می توانی همه چیز این شهر را ببینی."
مسافرها تعجب كردند، زیرا متوجه منطق پاپ نشدند.
تصوركنید اگر هزار سال عمر می كردید،‌ متوجه خیلی چیزها نمی شدید، ‌زیرا خیلی چیزها را به تأخیر می انداختید. اما از آنجا كه زندگی خیلی كوتاه است، نمی توان چیزهای زیادی را به تأخیر انداخت. با این حال، ‌مردم این كار را می كنند. اگر كسی به شما می گفت فقط یك روز از عمرتان باقی است، چه می كردید؟ ‌آیا به موضوعات غیرضروری فكر می كردید؟ نه، ‌همه آنها را فراموش می كردید. عشق می ورزیدید، مراقبه می كردید‌، زیرا فقط 24 ساعت وقت داشتید؛ بنابراین، موضوعات واقعی و ضروری را به تأخیر نمی انداختید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


شما چند روز در رم می مانید؟! چگونه زمان خود و سازمان یا شرکت را مدیریت می کنید؟ آیا آنقدر می مانید که به همه ابعاد آن برسید؟
ارسال شده در:
برچسب ها:داستان ،داستانک ،

ارزیابی میزان مؤثر بودن تیم

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:49
امیرحسین ستوده بیدختی
ارزیابی میزان مؤثر بودن تیم

کار تیمی، تأثیری شگرف بر عملکرد سازمان دارد. یک تیم کارآمد می تواند به سازمان کمک کند تا به نتایجی باور نکردنی دست یابد. تیمی که درست عمل نمی کند، می تواند باعث وقفه های غیرضروری، قصور در تحویل، و شکست های استراتژیک گردد.
امروزه تقریباً اجتناب از عضویت در یک تیم، غیرممکن است. اگر شما در محیط کار خود رسماً عضو یک تیم نیستید، این احتمال وجود دارد که به نوعی در درون یک تیم مشغول انجام وظیفه باشید. بنابراین از جهت توسعه شخصی و کاری شما، مهم است که از نقاط ضعف و قوت خود در کار تیمی آگاه باشید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


بدین منظور می توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کرده، به پرسش های آن پاسخ دهید و پس از محاسبه امتیاز خود، از راهنمایی های آن استفاده کنید:
www.mindtools.com/pages/article/newTMM_84.htm


ارسال شده در:

اثبات وجود خدا

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:49
امیرحسین ستوده بیدختی
اثبات وجود خدا

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در بین کار، او و آرایشگر در مورد مطالب مختلفی صحبت کردند. به موضوع خدا که رسیدند، آرایشگر گفت: "من باور نمی کنم خدا وجود داشته باشد".
مشتری پرسید: "چرا باور نمی کنی؟".
آرایشگر گفت: "کافیست به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد. اگر خدا وجود داشت، این همه مردم مریض می شدند؟ بچه های بی سرپرست پیدا می شد؟ اگر خدا بود، درد و رنجی وجود داشت؟ نمی توانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه دهد این همه درد و رنج وجود داشته باشد".
مشتری جوابی نداد، چون نمی خواست جر و بحث کند. آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت. به محض خارج شدن از مغازه، مردی را دید با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش اصلاح نکرده؛ ظاهرش خیلی کثیف و به هم ریخته بود.
مشتری به آرایشگاه برگشت و به آرایشگر گفت: "میدونی چیه! به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند".
آرایشگر گفت: "چرا چنین حرفی میزنی؟ من اینجا هستم. من آرایشگرم. همین الان موهای تو را کوتاه کردم".
مشتری با اعتراض گفت: "نه، آرایشگرها وجود ندارند، چون اگر وجود داشتند هیچکس مثل مردی که بیرون است با موهای بلند و کثیف و ریش اصلاح نکرده پیدا نمی شد".
آرایشگر گفت: "نه بابا! آرایشگرها وجود دارند، موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمی کنند".
مشتری پاسخ داد: "دقیقاً نکته همین است. خدا وجود دارد. فقط مردم به او مراجعه نمی کنند و دنبالش نمی گردند.
برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد".

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

ارسال شده در:
برچسب ها:داستان ،داستانک ،

هوای سازمان خود را تازه نگه دارید

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:48
امیرحسین ستوده بیدختی
هوای سازمان خود را تازه نگه دارید

استاد مشغول درس مبحث نواندیشی و روشنفکری برای شاگردانش بود؛ اما خود می دانست که این موضوع به سادگی برای هرکسی جا نمی افتد، چون بحث فرهنگ دیرینه و فاخر بودن آن نیز مطرح شده بود. شیوانا از یکی از شاگردان خواست تا پنجره را ببندد و گفت که تا مدتی پنجره باز نشود. هوا گرم بود و تعداد شاگردان هم زیاد. پس از مدتی شاگردان کلافه شدند و خواستار باز شدن پنجره گشتند. پنجره که باز شد، همگی نفسی راحت کشیدند و احساس خشنودی کردند.
شیوانا پرسید: "نسبت به این هوای مطبوع، که همین الآن وارد کلاس شد، چه احساسی دارید؟"
شاگردان همگی آن را یک جریان عالی و نجات بخش توصیف کردند. شیوانا گفت: "حالا که اینطور است، پنجره را ببندید تا این هوای عالی را برای همیشه و در تمامی اوقات داشته باشید."
تعدادی از شاگردان گفتند فکر بدی نیست اما تعدادی دیگر، پس از کمی فکر، گفتند: "ولی استاد اگر پنجره بسته شود، این هوا نیز کم کم کهنه می شود و باز نیازمند تهویه می شویم."
شیوانا گفت: "خب، حالا شما معنی نواندیشی را فهمیدید! در جوامع وقتی یک اندیشه یا ایده یا فلسفه نو پیدا می شود، عامه مردم ابتدا در برابر آن مقاومت می کنند؛ اما در طول زمان چنان به آن وابسته می شوند که بهتر کردن و ارتقاء آنرا فراموش می کنند و چون با فرهنگشان مخلوط می شود، نسبت به آن تعصب پیدا می کنند، مگر آنکه مثل بعضی از شما به زیان های آن هم بیندیشند."

آیا شما در و پنجره ها را برای ورود ایده های نو باز می گذارید؟ آیا شما نوآوری را در سازمان خود مدیریت می کنید؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: سایت راهکار مدیریت)
ارسال شده در:
برچسب ها:سازمان ،هوای تازه ،

10 گام برای مدیریت پیامدها (Issues) در پروژه های بزرگ

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:48
امیرحسین ستوده بیدختی
10 گام برای مدیریت پیامدها (Issues) در پروژه های بزرگ

پیامدها، چیزی بیش از مشکلات معمولی هستند. آنها مشکلاتی هستند که از معیارهایی خاص تبعیت می کنند. یک پیامد، یک مسئله رسماً تعریف شده است که مانع پیشرفت پروژه خواهد شد و نمی تواند توسط مدیر پروژه و تیم پروژه، بدون کمک خارجی، به طور کامل حل شود.
برای مدیریت پیامدها در پروژه های بزرگ، فرآیند زیر را دنبال کنید:

    مسئله را تعریف کنید و آنرا به شکل پیامد، مستند سازید.
    تعیین کنید که آیا مسئله مورد نظر، واقعاً یک پیامد است یا خیر.
    پیامد را در فرم ثبت پیامدها، وارد کنید.
    تعیین کنید که برای حل این پیامد، چه افرادی باید درگیر شوند.
    پیامد را به عضوی از تیم تخصیص دهید تا آنرا تجزیه و تحلیل، و گزینه های موجود را مشخص کند.
    توافق ذی نفعان را در مورد راه حل پیشنهادی، اخذ نمایید.
    فرم ثبت پیامدها را ببندید.
    فرم پیامد مورد نظر را ببندید.
    برنامه اقدامات را به برنامه زمانبندی بیفزایید.
    وضعیت پیامد و راه حل آنرا از طریق گزارش وضعیت، میان اعضای تیم و ذی نفعان مربوطه، منتشر سازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

ویژگی های رهبران بزرگ تیم

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:47
امیرحسین ستوده بیدختی
ویژگی های رهبران بزرگ تیم

    به دیگران احترام می گذارند. ممکن است اعضای تیمتان دارای تجربیات و کمالات شما نباشند اما هرگز نباید آنها را تحقیر کنید.

    از طریق نمونه بودن، رهبری می کنند. شما می توانید برای تیم توضیح دهید که مایلید چگونه عمل کنند، یا بسادگی با رفتار خود به آنها نشان دهید. توجه داشته باشید که رفتار و گفتار شما نباید متناقض یکدیگر باشد.

    جنبه های منفی را دور می کنند. در یک تیم پروژه، جایی برای منفی بافی و غُر و لُند کردن وجود ندارد. رهبران بزرگ تیم پروژه، به دنبال سرچشمه منفی گرایی ها می گردند و موضوع را از منشأ آن حل می کنند.

    دسترسی به آنها آسان است. آنها خود را در دفترشان محبوس نمی کنند و با واسطه سخن نمی گویند. در خط مقدم اعضای تیم خود قرار دارند و پیروزیها و شکست های آنان را درک می کنند.

    استانداردهای بالا را حفظ می کنند. همواره در مسیر تکمیل پروژه، مقاومت های زیادی وجود دارد که برای برگزیدن میانبرها، نادیده گرفتن تأییدیه ها، یا چشم پوشی از چیزهای خارج از برنامه، فشار وارد می آورد. یک رهبر تیم استثنایی، در مقابل این فشارها مقاومت می کند و همواره مسیر متعالی را برمی گزیند.

    تصمیم گیری می کنند. رهبران بزرگ تیم می دانند که هیچ چیزی نمی تواند پیش برود مگر آنکه تصمیمی گرفته شود. آنها به جای آنکه تصمیمات عالی اندک را به کندی اتخاذ کنند، بر تصمیم گیری های خوب زیاد و سریع تمرکز می نمایند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

4 فایده آموزش های مدیریت پروژه

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:43
امیرحسین ستوده بیدختی
4 فایده آموزش های مدیریت پروژه

    آموزش، شما را شاداب نگه می دارد. آموزش، یکنواختی را برطرف می کند. اگر دانشتان را در زمینه های مورد علاقه خود، عمیق تر کنید، در کارهای عادی و روزمره شما حرکتی پدید خواهد آمد و انگیزه شما برای انجام وظایفتان بیشتر خواهد شد.

    آموزش، به حرفه شما کمک می کند. اغلب گواهینامه های تخصصی، نیازمند تعهد مستمر نسبت به آموزش و یادگیری است. اگر چه این امر، زمانبر است، اما از سوی دیگر، ارزش مالی واقعی به همراه دارد.

    آموزش، شما را با ایده های جدید آشنا می کند. هنگامی که در یک دوره آموزشی مدیریت پروژه شرکت می کنید، همواره چیزهای جدیدی از آن دریافت خواهید کرد. آموزش به شما امکان می دهد تا تجربیات خود را در کنار آموخته های جدیدتان قرار دهید و به دیدگاه های تازه دست یابید.

    آموزش، شما را با افراد دیگر آشنا می سازد. اغلب کلاس ها امکان آشنا شدن با افراد جدید را برای شما فراهم می سازد. حتی ممکن است به شما امکان دهد تا با همکاران فعلی خود، به شیوه های تازه یا در زمینه های جدید، تعامل داشته باشید.


ارسال شده در:

معرفی تکنیک های خلاقیت : DO IT

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:43
امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی تکنیک های خلاقیت :
DO IT

DO IT کلمه ای است که از حروف اول عبارت های زیر تشکیل شده است:

    Define problem
    مسئله را تجزیه و تحلیل کنید تا مطمئن شوید که پرسشی درست را مطرح کرده اید.

    Open mind and apply creative techniques
    پس از آنکه دریافتید در صدد حل چه مسئله ای هستید، آماده اید که شروع کنید به تولید راه حل های ممکن. در این مرحله، نمی خواهیم ایده ها را ارزیابی کنیم، بلکه سعی داریم بیشترین تعداد ایده های ممکن را تولید نماییم. حتی یک ایده بد، می تواند بذری باشد برای یک ایده خوب.
    برای تولید راه حل های ممکن، می توانید از هر یک از تکنیک های خلاقیت که مایل باشید، استفاده کنید.

    Identify best solution
    تنها در این مرحله به انتخاب بهترین ایده تولید شده می پردازیم. ممکن است بهترین ایده، کاملاً مشهود باشد یا ممکن است لازم باشد به بررسی و تجزیه و تحلیل ایده ها بپردازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    Transform
    مرحله نهایی، اجرای راه حل انتخاب شده است. این مرحله نه تنها شامل توسعه یک محصول معتبر از ایده شما می باشد، بلکه تمامی جنبه های بازاریابی و تجاری نیز باید مد نظر قرار گیرد. این امر ممکن است به صرف زمان و انرژی زیادی نیاز داشته باشد.
ارسال شده در:

5 چیز که به عنوان یک مدیر پروژه باید انجام دهید

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:43
امیرحسین ستوده بیدختی
5 چیز که به عنوان یک مدیر پروژه باید انجام دهید

    هر مدیر پروژه ای باید یک نقشه راه شفاف برای تیم خود تهیه کند. این نقشه راه شامل یک برنامه پروژه کاملاً شفاف، اهداف، چهارچوب های زمانی، و اقلام قابل تحویل می باشد.
    برنامه پروژه شما چهارچوب زمانی کلی پروژه را نشان خواهد داد، اما لازم است اطمینان حاصل کنید که در این برنامه، تک تک فعالیت ها دارای یک تاریخ شروع و یک تاریخ پایان مشخص هستند. سپس اطمینان حاصل کنید که منابع به فعالیت ها تخصیص داده شده اند و می دانند که چه چیزی باید تکمیل شود و در چه زمانی.
    شما نمی توانید بسادگی اعتماد داشته باشید که افراد به موقع فعالیت ها را انجام خواهند داد و به فعالیت بعدی خواهند پرداخت. لازم است تمامی آنچه را که می خواهید افراد انجام دهند، و اینکه چه کسی تا چه زمانی باید آنها را انجام دهد، فهرست نمایید- و سپس بررسی کنید که همه این موارد رعایت می شود. بدین ترتیب می توانید مطمئن شوید که طبق برنامه پیش می روید.
    از اینکه نسبت به تیم خود سختگیر باشید، نترسید. کار دشواری است که میان سختگیری و پشتیبانی، تعادل برقرار کنید، اما تمامی رهبران بزرگ به این تعادل رسیده و به نتایج مثبت آن دست یافته اند.
    وظیفه شما هدایت، ارشاد، مدیریت، و بررسی است. ابزارهای مناسب را به کار بگیرید تا ببینید که آیا هر روز همگام با برنامه هستید یا خیر، و اگر نیستید، اقدامات لازم را به عمل آورید. همه چیز را بررسی کنید- زمان، اقلام قابل تحویل، کیفیت، بودجه، تأمین کنندگان و غیره.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

مدل CONNECT

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:42
امیرحسین ستوده بیدختی
مدل CONNECT
مدل CONNECT که توسط Frank LaFasto و Carl Larson ارائه شده، رویکردی است اثبات شده برای ایجاد و حفظ روابط سالم میان اعضای یک تیم. مراحل این مدل، عبارتند از:
Commit to the Relationship
در اینجا باید از طرف مقابل دعوت کنید تا با استفاده از رویکرد CONNECT با او گفتگو کنید. با نشان دادن اندکی حسن نیت، او با شرکت در این گفتگو موافقت خواهد کرد. این امر بیانگر میزانی از التزام از سوی هر دو طرف برای بهبود ارتباط است.
Optimize Safety
برای یکدیگر احساس امنیت ایجاد کنید. به یکدیگر بگویید که تمامی تلاش خود را خواهید کرد تا یکدیگر را در حالت تدافعی قرار ندهید و خواهید کوشید تا دیدگاه های یکدیگر را با ذهنی بازتر درک کنید و محترم بشمارید.
Narrow Down to One Issue
اکنون می توانید موضوعی را که واقعاً موجب اختلافتان با یکدیگر گردیده، شناسایی کنید. به یاد داشته باشید که در این گفتگو به جای «من» بیشتر از «ما» استفاده کنید؛ بدین ترتیب، این واقعیت تصریح خواهد شد که شما هر دو در این گفتگو شرکت دارید، زیرا بخشی از "یک تیم" هستید.
Neutralize Defensiveness
فهرستی از کلمات و عباراتی که ممکن است در طرف مقابل، حالت تدافعی ایجاد کند، تهیه نمایید و در طی گفتگو از آنها استفاده نکنید. در آغاز گفتگو، از طرف مقابل بپرسید که آیا هیچیک از رفتارها و حرکات شما در گذشته او را آشفته کرده است؛ از تکرار این رفتارها و حرکات نیز بپرهیزید. به همین ترتیب، اگردرگذشته کلمات ورفتارهایی از طرف مقابل، باعث رنجش شما گردیده، به او گوشزد کنید تا او نیز از آنها اجتناب کند.
Explain and Echo
قبل از گفتگو، در مورد اینکه تصور می کنید چه چیزی موجب بروز این مشکل شده است، بادقت بیندیشید. سپس مشاهدات و دیدگاه های خود را برای طرف مقابل تشریح کنید. پس از آن از او بخواهید آنچه را که توضیح داده اید، بازگو کند. بعد، از او بخواهید دیدگاه خود را در مورد موضوع مورد بحث بیان نماید و شما آنچه را که می شنوید، بازگو کنید. بدین ترتیب، نقطه نظرات یکدیگر را بهتر درک خواهید نمود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


Change One Behavior Each
اکنون زمان اقدام است. توضیح دهید که چگونه می خواهید حرکت کنید. چه بهبودهایی مورد نیاز است؟ هر کدام، یکی از این بهبودها را انتخاب کنید، خواسته های خود را کنار بگذارید، و تلاش کنید تا برای مصلحت تیم خود، این مشکلات را برطرف کنید.
Track It
این مرحله، بر پیگیری التزامات تمرکز دارد. تاریخی را برای ملاقات بعدی تعیین کنید تا در مورد چگونگی پیشرفت امور به بحث بنشینید و ببینید که آیا می توان بهبود بیشتری ایجاد نمود یا خیر.
ارسال شده در:
برچسب ها:مدل CONNECT ،مدل ،CONNECT ،

6 جزء برنامه مدیریت تأمین

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:41
امیرحسین ستوده بیدختی
6 جزء برنامه مدیریت تأمین

برنامه مدیریت تأمین، بخشی از برنامه کلی مدیریت پروژه است که تشریح می کند در طی پروژه، اقلام چگونه تأمین خواهند شد و شما چه رویکردی را برای مدیریت تأمین کنندگان در پیش خواهید گرفت. اجزاء این مدرک، عبارتند از:

    فرآیند تأمین: مرور مختصری از نیازهای فرآیند لازم برای مدیریت تأمین نیازهای تعریف شده را ارائه می دهد.

    نقش ها و مسئولیت ها: نقش های مختلفی را که در پروژه، ارتباطی با تأمین دارند، تشریح می کند. این بخش باید بیان کند که چه کسی می تواند برای منابع خارجی درخواست بدهد، چه کسی می تواند درخواست ها را تأیید کند، تأییدکنندگان ثانویه چه افرادی هستند، و غیره.

    نیازهای شناخته شده تأمین: محصولات یا خدمات شناخته شده برای تأمین خارجی را با جزئیات بیان می کند. هر یک از اقلام این فهرست باید شامل توجیهی باشد که بیان کند چرا این قلم از خارج خریداری میشود در حالی که امکان تأمین آن از داخل نیز وجود دارد.

    زمانبندی: چهارچوب زمانیی را که در آن، منابع مورد نیاز خواهند بود، نشان می دهد.

    فرآیند بررسی وتأیید تغییرات: توضیح می دهد که تغییرات چگونه باید بر مستندات تأمین، اِعمال شود تا اطمینان حاصل گردد که تغییرات معتبرند، و توسط افراد مربوطه درک شده و تأیید گردیده اند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فرآیندهای فروشندگان: فرآیندهایی را که فروشندگان باید برای تأیید تایم شیت، پردازش صورتحساب، مذاکرات مجدد قراردادی، ارائه گزارش وضعیت، درخواست تغییرات محدوده، و غیره، مورد استفاده قرار دهند، توضیح می دهد.
ارسال شده در:

4 مسئولیت مدیران اجرایی در پروژه ها

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:40
امیرحسین ستوده بیدختی
4 مسئولیت مدیران اجرایی در پروژه ها

یک مدیر اجرایی دارای اختیارات اجرایی یا نظارتی در یک سازمان است. این اختیارات به چند روش در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. یک مدیر اجرایی، نوعاً مسئول "وضعیت تجاری" پروژه است که برای تعیین اینکه حتی پروژه می تواند آغاز گردد یا خیر، مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که پروژه به تأیید رسید، مدیران اجرایی می توانند در چهار حوزه کلیدی بر موفقیت پروژه، تأثیرگذار باشند:

    مدیر اجرایی می تواند حمایت مالی و سرمایه ای را که پروژه نیاز دارد تا به راه بیفتد، در اختیار قرار دهد.
    در پروژه، زمان هایی پیش می آید که دیگران توجهی به نیازهای پروژه ندارند یا در بحث بر سر بهترین جهتی که باید اتخاذ گردد، درگیر می شوند. مدیر اجرایی می تواند از موقعیت خود برای شکستن این گلوگاه ها استفاده کند.
    مدیران اجرایی باید پیگیر پیشرفت پروژه ها باشند. آنها باید پروژه ها را مورد پایش قرار دهند. این امر شامل مطالعه و درک گزارش وضعیت، تأیید اقلام قابل تحویل عمده، و درگیر شدن در بازنگری های اساسی می باشد. البته به یاد داشته باشید که مدیران ارشد باید به پروژه های بزرگ و استراتژیک توجه داشته باشند و مدیران میانی باید به پایش پروژه هایی که بیشتر جنبه تاکتیکی دارند، بپردازند.
    معمولاً اغلب مدیران اجرایی، افرادی بااستعداد، متخصص، و باتجربه هستند. از دانش آنها استفاده کنید. شما گاهی در پروژه مجبور می شوید ناهمواری ها را برطرف کنید یا لازم می آید تصمیماتی اتخاذ کنید که پاسخ یا راه حل مناسب، چندان آشکار نیست. در اینگونه موارد، با مدیر اجرایی به مشورت بپردازید و از او ایده بگیرید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

ایجاد اعتماد به نفس در دیگران

پنجشنبه 27 آبان 1395
07:35
امیرحسین ستوده بیدختی
ایجاد اعتماد به نفس در دیگران

اگر با افرادی کار می کنید که دارای اعتماد به نفس پایین هستند، به طرق مختلف می توانید به آنها کمک کنید:

    آنها را تشویق کنید تا دانش و مهارت های خود را توسعه دهند.
    به آنها کمک کنید تا اهدافی شفاف برگزینند.
    با آنها به گفتگو بنشینید تا موقعیت های ویژه ای را که باعث کاهش اعتماد به نفس آنها گردیده، شناسایی کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


اگر هدایت تیمی را برعهده دارید، به افرادتان آنقدر قدرت بدهید که خودشان بتوانند تصمیم گیری هایشان را انجام دهند، و موفقیت هایی را که در این راه به دست می آورند، جشن بگیرید. اما به یاد داشته باشید که اعتماد به نفس بیش از حد نیز می تواند به اندازه اعتماد به نفس پایین برای تیم، مخرب باشد، پس به آنها کمک کنید تا به تعادل مناسب برسند. 
ارسال شده در:
برچسب ها:اعتماد به نفس ،

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب آبان 1395


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب آبان 1395,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|