تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - چگونگی حفظ مسیر بحرانی

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - چگونگی حفظ مسیر بحرانی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چگونگی حفظ مسیر بحرانی

دوشنبه 6 دی 1395
01:15
امیرحسین ستوده بیدختی
چگونگی حفظ مسیر بحرانی

    مسیر بحرانی را درک کنید. مسیر بحرانی از فعالیت هایی تشکیل می شود که یکی پس از دیگری انجام می شوند، هیچگونه شناوری ندارند، و تاریخ پایان پروژه را تعیین می کنند. اگر یکی از آنها با یک روز تأخیر خاتمه یابد، تاریخ خاتمه کل پروژه یک روز عقب خواهد افتاد.

    شناوری ها را شناسایی کنید. در فهرست فعالیت ها، زودترین و دیرترین تاریخ ممکن برای شروع و خاتمه هر فعالیت را یادداشت کنید. تفاوت میان زودترین و دیرترین تاریخ ها، شناوری هر فعالیت را نشان می دهد.

    مسیر بحرانی را ترسیم کنید. فعالیت های مسیر بحرانی، آنهایی هستند که در تاریخ شروع و خاتمه آنها هیچگونه انعطافی وجود ندارد. در برنامه زمانبندی پروژه، این فعالیتها را علامتگذاری کنید. شما واقعاً باید بر روی مدیریت این فعالیت ها تمرکز کنید تا پروژه به موقع تکمیل شود.

    منابع را به فعالیتهای بحرانی تخصیص دهید. به موقع منابع را به فعالیت های بحرانی تخصیص دهید. به اعضای تیم بگویید که کدام فعالیت ها بحرانی هستند و اینکه انتظار دارید موعدهای آنها رعایت شوند. می توانید باتجربه ترین منابع را به این فعالیت ها اختصاص دهید تا احتمال تکمیل به موقع آنها را افزایش دهید.

    تیم خود را مدیریت کنید. ریسک های پروژه را با فعالیت های برنامه پروژه، مرتبط سازید تا بتوانید ببینید که چه کارهایی باید انجام شود تا همه چیز با سرعت مناسب پیش برود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مسیر بحرانی را مورد پایش قرار دهید. مسیر بحرانی می تواند تغییر کند، پس پایش آن بسیار اهمیت دارد. بهترین راه برای شناسایی و پایش مداوم مسیر بحرانی، استفاده از یک نرم افزار مدیریت پروژه است.
ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - چگونگی حفظ مسیر بحرانی


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - چگونگی حفظ مسیر بحرانی,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|