تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مدل JD-R

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مدل JD-R


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدل JD-R

دوشنبه 6 دی 1395
01:05
امیرحسین ستوده بیدختی
مدل JD-R

دو محقق به نام های Arnold Bakker و Evangelia Demerouti مدل JD-R را در سال 2006 مطرح کردند.
این مدل بیان می کند که وقتی تقاضاهای شغلی بالا و منابع شغلی/ پست های خالی شغلی، پایین باشد، استرس و فرسودگی شغلی افزایش می یابد. و بالعکس، تعداد زیاد پست های شغلی خالی می تواند تأثیرات تقاضاهای شغلی بالا را متعادل سازد.
برای استفاده از مدل JD-R مراحل زیر را دنبال نمایید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تقاضاهای شغلی را شناسایی کنید.
    به تقاضاهای شغلی رسیدگی نمایید.
    منابع شغلی/ پست های خالی ممکن را شناسایی کنید.
    به پست های خالی شغلی رسیدگی نمایید.

هنگامی که تقاضاهای شغلی را کاهش دهید و بر منابع شغلی بیفزایید، تیم شما استرس کمتری را تجربه خواهد کرد، و اعضای تیمتان حس بهتری از اشتغال و انگیزه خواهند داشت.


ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مدل JD-R


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مدل JD-R,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|