تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - ویژگی های یک رابطه کاری خوب

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - ویژگی های یک رابطه کاری خوب


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ویژگی های یک رابطه کاری خوب

پنجشنبه 2 دی 1395
11:07
امیرحسین ستوده بیدختی
ویژگی های یک رابطه کاری خوب

    اعتماد: اعتماد، پایه و اساس هر رابطه خوب است. هنگامی که به تیم و همکاران خود اعتماد می کنید، یک پیوند قدرتمند را شکل می دهید که به شما کمک می کند تا مؤثرتر کار کنید و ارتباط برقرار نمایید.

    احترام متقابل: وقتی که به همکاران خود احترام می گذارید، برای تلاش ها و ایده های آنها ارزش قائل می شوید، و بالعکس. شما در اثر همکاری با یکدیگر می توانید راه حل هایی را بر اساس بینش، خرد و خلاقیت جمعی ارائه دهید.

    بافکر بودن: افراد بافکر، دقیقند و به آنچه می گویند و انجام می دهند، توجه دارند. آنها اجازه نمی دهند که هیجانات منفیشان، اطرافیانشان را تحت تأثیر قرار دهد.

    استقبال از تنوع: افرادی که دارای روابط خوب هستند، نه تنها افراد و عقاید مختلف را می پذیرند، بلکه از آنها استقبال هم می کنند.

    ارتباطات باز: ما در تمامی طول روز به طرق مختلف با دیگران در ارتباطیم. هرچه ارتباط ما با اطرافیانمان مؤثرتر باشد، روابطمان غنی تر خواهد بود. تمامی روابط خوب، به ارتباطات باز و صادقانه وابسته اند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - ویژگی های یک رابطه کاری خوب


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - ویژگی های یک رابطه کاری خوب,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|