تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - نقش فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر بهبود ایمنی در پروژه های ساختمانی

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - نقش فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر بهبود ایمنی در پروژه های ساختمانی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نقش فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر بهبود ایمنی در پروژه های ساختمانی

دوشنبه 28 تیر 1395
12:45
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله نقش فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر بهبود ایمنی در پروژه های ساختمانی
میلاد وطن خواه - گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
حسنعلی مسلمان یزدی - گروه مهندسی عمران، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، ایران
چکیده مقاله:
واژه ایمنی دارای ابعاد وسیع و جنبه های مختلفی می باشد که در صورت احراز آن می توان منافع مختلفی را در پروژه های عمرانی کسب نمود. همواره باید سعی کرد علل بروز حوادث در پروژه ها به دقیق ترین روش، شناسایی و با تدابیر و راهکارهای ایمن میزان وقوعآنها را در کارهای بعدی تقلیل داد و یا از بین برد. این کار مستلزم شناخت دقیق از جبهه های کاری و نیز یک پایگاه قوی برای جمعآوری اطلاعات کسب شده است. همواره استفاده از ابزارها و تکنولوژی نوین موجب پیشبرد اهداف بشر در طول تاریخ بوده است و فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان یکی از آن دسته از پیشرفت هایی است که به تازگی در میان مدیران پروژه ها محبوبیت و کاربرد بسیاری کسب نموده، یکی از تکنولوژی فوق الذکر می باشد که در حیطه های مختلف مهندسی ورود کرده و باعث افزایش کارایی و توانمندی مهندسان گردیده است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان، ایمنی، مدیریت پروژه، پروژه های ساختمانی , BIM

ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - نقش فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر بهبود ایمنی در پروژه های ساختمانی


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - نقش فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر بهبود ایمنی در پروژه های ساختمانی,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|