تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - نقش های مدیریتی مینتزبِرگ (Mintzberg)

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - نقش های مدیریتی مینتزبِرگ (Mintzberg)


موسسه محک
اهداء عضو

نقش های مدیریتی مینتزبِرگ (Mintzberg)

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396
05:00
امیرحسین ستوده بیدختی
نقش های مدیریتی مینتزبِرگ (Mintzberg)

مدل نقش های مدیریتی مینتزبِرگ 10 نقش اساسی را برای مدیران برمی شمارد:

دست نشانده
رهبر
رابط
مبصر
مروج
سخنگو
کارآفرین
رسیدگی کننده به آشوب و هرج و مرج
تخصیص دهنده منابع
مذاکره کننده
هنگامی که قصد دارید مهارت های مدیریتی خود را توسعه و بهبود دهید، می توانید مدل نقش های مدیریتی مینتزبِرگ را به عنوان یک چهارچوب مرجع، مورد استفاده قرار دهید.
به عنوان یک اولویت، بر روی نقش هایی کار کنید که بیشتر اوقات آنها را ایفا می کنید. به یاد داشته باشید که لزوماً نباید تمامی نقش ها را به عنوان بخشی از کار خود، اجرا نمایید. 


ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - نقش های مدیریتی مینتزبِرگ (Mintzberg)


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - نقش های مدیریتی مینتزبِرگ (Mintzberg),
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|